Filters

145 - 157 van de 157 producten
Charge (DBCHA)
Charge (DBCHA)
Je werkt met kinderen met Charge en naast een aantal uiterlijke kenmerken bemerk je ook specifieke gedragingen. Waarom hebben zij zoveel problemen met het doen van alledaagse dingen zoals eten, slapen, bewegen en communiceren, die voor anderen zo logisch en vanzelfsprekend zijn?
Sale price€125,00
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS (CSEOTOS_p)
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS (CSEOTOS_p)

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis laten vaak sociaal emotionele problemen zien. Ook heeft een taalontwikkelingsstoornis gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. In deze module wordt besproken welke gevolgen TOS heeft voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Sale price€240,00
C4 Communicatie in de praktijk (deelmodule 4 Communicatie CMB) (MGKL)
C4 Communicatie in de praktijk (deelmodule 4 Communicatie CMB) (MGKL)
Je hebt in deel 1 tot en met 3 van de modules Communicatie CMB veel kennis opgedaan over communicatie bij personen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB). Je weet hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB. Maar wat betekent dat voor jouw dagelijkse contact met je leerlingen of cliënten? Je kunt deze module samenvatten als ‘omgaan met de communicatieve redzaamheid van jouw leerlingen of cliënten.
Sale price€99,00
C3 Inhoud en vormen (deelmodule 3 Communicatie CMB) (COMG)
C3 Inhoud en vormen (deelmodule 3 Communicatie CMB) (COMG)
Hoe kom je er achter óf jullie elkaar begrijpen? Hoe stem je vorm, inhoud en gebruik van je communicatie zó af op je leerlingen/cliënten, dat jullie elkaar begrijpen? De meest recente visie en inzichten die gebruikt worden binnen Kentalis zijn verwerkt in deze module.
Sale price€99,00
C2 Interactie en Communicatie (deelmodule 2 Communicatie CMB) (ICMG)
C2 Interactie en Communicatie (deelmodule 2 Communicatie CMB) (ICMG)
Hoe kun jij als professional de situatie voor personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) veilig maken en op die manier één van de belangrijkste voorwaarden voor leren en ontwikkelen creëren? 
In deze module komen de belangrijkste principes daarvoor aan bod. Ze zijn ontleend aan ICB en ervaringsordening, en op die manier vormt deze module een goede opstap naar de ICB-cursus.
Sale price€55,00
C1 Normale Taalontwikkeling (deelmodule 1 Communicatie CMB) (NTOW)
C1 Normale Taalontwikkeling (deelmodule 1 Communicatie CMB) (NTOW)
Als je werkt met cliënten met een verstoorde communicatie vergeet je soms bijna hoe de communicatie zich normaliter ontwikkelt.
In deze module tonen we de vijf fases van een normale communicatie-ontwikkeling. Als je die normale ontwikkeling kent, heb je een belangrijke basis om de verstoorde ontwikkeling te begrijpen.
Sale price€55,00
BreakOut van Stras (BRKOUT_STR)
BreakOut van Stras (BRKOUT_STR)
Op zoek naar BreakOut? Begeleid je jongeren of jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking? Ben je door iemand van Stras naar de Kentalisshop verwezen? Dan vind je hier alles wat je nodig hebt!
Sale price€25,00
Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGTW)
Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGTW)
Leer hoe je met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken jeugdigen (slechthorend, doof, TOS) met psychische problematiek en hun ouders ondersteunt in het realiseren van hun doelen. Je wordt opgeleid tot gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig toepassen onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut.
Sale price€2.425,00
Autisme Beleving Circuit (ABCVM)
Autisme Beleving Circuit (ABCVM)
Het AutismeBelevingCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Jongeren met ASS ervaren de wereld op hun eigen manier. Dat heeft veel invloed op hun schoolse leren. Dit circuit brengt je in aanraking met de gevoelswereld van jongeren met autisme. Deze jongeren begrijpen we vaak beter als we zélf ervaren tegen welke muren zij aanlopen.
Sale price€60,00
Basiscursus Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit (CLRS)
Basiscursus Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit (CLRS)
Deze cursus is bedoeld om je kennis en bewustwording rondom het thema lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit te vergroten, vooral in relatie tot personen met beperkingen in het horen en/of communiceren.
Sale price€340,00
Aan de praat - in gesprek met jongeren met TOS (ADPR)
Aan de praat - in gesprek met jongeren met TOS (ADPR)
Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), maar ook andere (taalzwakke) jongeren, kunnen om allerlei redenen zwijgend aanwezig zijn. Ook zijn er jongeren die niet of nauwelijks deelnemen aan een gesprek in de klas. Ze kunnen stil of stug overkomen, hoewel ze best graag een praatje willen maken. Er zijn schoolse situaties waarin het belangrijk is om gedachten of gevoelens te verwoorden, maar we zien dat deze leerlingen dat niet doen omdat ze het niet (goed) kunnen.
Sale price€60,00
ASS voor VO en MBO: “ASS het zo zit…!” (ASSVMB)
ASS voor VO en MBO: “ASS het zo zit…!” (ASSVMB)
ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Nieuwste onderzoeken geven aan dat ongeveer 1% van de kinderen/volwassenen een diagnose ASS heeft. De term autisme krijgt heel wat (media) aandacht. Mede daardoor is deze stoornis vaak wel bekend, maar worden lang niet alle jongeren
met ASS als zodanig (h)erkend en begrepen.
Sale price€60,00
Als je oren niet goed horen (AJONGH)
Als je oren niet goed horen (AJONGH)
Ajongh (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren met een auditieve beperking. Hoe kan je deze training op een inspirerende wijze aan deze doelgroep aanbieden? Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig als trainer? In deze AJONGH-train-de-trainer verwerf je inzicht in het trainingsmateriaal en ga je aan de slag met het oefenen van vaardigheden om deze trainingen op een effectieve wijze uit te voeren.
Sale price€690,00