We horen het graag als je een klacht hebt of bezwaar wilt indienen. We willen dit graag snel én samen oplossen. Zo kunnen we onze zorg en ons onderwijs verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

 

Klachtenfunctionaris bij jou in de buurt

Je kunt je klacht of probleem altijd bespreken met een van onze klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onderneemt alleen actie als jij dat wilt.

  • Albert Gielis is klachtenfunctionaris in Brabant, Limburg, Twente en Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en omstreken. Neem per e-mail contact met hem op of bel 073 558 81 11 (bereikbaar op ma, di middag, wo en vr ochtend).
  • Pien den Hollander is klachtenfunctionaris in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Midden-Nederland, Zeeland, IJsselland, Friesland, Groningen en Drenthe. Neem per e-mail contact met haar op of bel 079 329 47 84 (bereikbaar op ma, wo en afwisselend op di/do).
  • Je kunt ook een klacht indienen via het klachtenformulier.
 

Interne vertrouwenspersoon

Bijna elke zorgafdeling of school van Kentalis heeft een interne vertrouwenspersoon. Leerlingen en cliënten kunnen hier terecht voor advies en begeleiding als zij klachten hebben, bijvoorbeeld over het gedrag van iemand of over de zorg of het onderwijs. De naam van de interne vertrouwenspersoon is bekend bij de locatie of school en staat in de schoolgids.

 

Externe vertrouwenspersoon

Als ouder of verzorger kun je met een klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris. Gaat het om ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld, dan kun je ook terecht bij externe vertrouwenspersonen.

 

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang

Voor cliënten en hun vertegenwoordigers die vallen onder de Wet zorg en dwang (Wlz) zijn er ook speciale cliëntenvertrouwenspersonen (CVP). Hun belangrijkste taak is om cliënten en vertegenwoordigers te informeren en bij te staan als het gaat over een klachtenprocedure, onvrijwillige zorg en onvrede of opname en verblijf. Neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon in jouw regio. Bekijk ook het filmpje.

 

Klachtencommissie

Soms lukt het niet om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Je kunt dan een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt je klacht uiterst zorgvuldig, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Vervolgens doet de klachtencommissie uitspraak over de gegrondheid van je klacht en geeft de commissie advies aan de bestuurder van Kentalis over eventuele maatregelen.

Adres klachtencommissie zorg 
Ambtelijk secretariaat klachtencommissie Kentalis zorg
p/a MAK Advocatuur
Postbus 8030
5601 KA Eindhoven
T 040 220 19 45
E info@makadvocatuur.nl
W www.makadvocatuur.nl

Adres klachtencommissie onderwijs 
Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 3508 AD Utrecht 
T 030 280 95 90 
E info@onderwijsgeschillen.nl
W www.onderwijsgeschillen.nl

 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht door Kentalis of de klachtencommissie zorg, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, waarbij Kentalis is aangesloten.

 

Klokkenluidersregeling

Wie ernstige misstanden vermoedt of wil bespreken, kan gebruiken maken van de klokkenluidersregeling. Dit is alleen mogelijk als alle andere klachtenprocedures zijn doorlopen en niet tot tevredenheid hebben geleid. De klokkenluidersregeling houdt in dat de melder beschermd wordt tegen benadeling.

 

Een compliment?

We horen het natuurlijk ook graag als je ons een compliment wilt geven.