Over Kentalis

Al meer dan 225 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. We zijn er voor mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid.
Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychische problemen.

Ook voor de omgeving

We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties. We bieden voorlichting en advies.

Kentalis zet zich in!

Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, gebruiken en delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Onze getallen

Verspreid over het land, telt Kentalis:

  • 20 scholen voor speciaal onderwijs, (ongeveer 35 onderwijslocaties)
  • 80 zorg- en diagnostieklocaties
  • 6 audiologische centra
  • ruim 7.200 leerlingen, van wie ongeveer de helft ambulant wordt ondersteund
  • ongeveer 7.000 zorgcliënten
  • ongeveer 15.000 audiologiepatiënten
  • ongeveer 4.700 medewerkers

Meer over Kentalis

Nog meer over Kentalis? Bezoek onze website.