Filters

1 - 24 van de 130 producten
Basisschoolpakket - Toegankelijk onderwijs aan DSH leerlingen - bpdsh2
Basisschoolpakket - Toegankelijk onderwijs aan DSH leerlingen - bpdsh2

In deze e-learning leer je wat belangrijke aandachtspunten zijn voor toegankelijk onderwijs aan DSH leerlingen. Je krijgt praktische handvatten die je als leerkracht kunt inzetten om jouw onderwijs toegankelijker te maken.     Sale price€50,00
Basisschoolpakket - Een dove of slechthorende leerling in je klas - bpdsh1
Basisschoolpakket - Een dove of slechthorende leerling in je klas - bpdsh1
Aanmeldproces
In deze e-learning leer je wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het leren en ontwikkelen van DSH leerlingen. Je krijgt praktische handvatten die je als leerkracht kunt inzetten als je een DSH leerling in je klas hebt.
Sale price€50,00
NGT module 2 - Tussenstap 1
NGT module 2 - Tussenstap 1

Tussenstap 1 is het vervolg op de basiscursus Doorbraak. Je bouwt voort op je basisvaardigheid NGT. Er worden ongeveer 500 nieuwe begrippen aangeboden. Daarnaast zal de cursist lexicon dat specifiek op zijn/haar privé- of werksituatie van toepassing is verwerven door gebruikmaking van het Online Gebarenwoordenboek.


Sale priceVanaf €370,00
De wereld van doven en slechthorenden: D/SH-beleving
De wereld van doven en slechthorenden: D/SH-beleving

Tijdens de D/SH-beleving, word je ondergedompeld in de wereld van doven en slechthorenden. Je gaat een aantal belevingsoefeningen doen waardoor je aan den lijve ervaart wat de impact kan zijn van minder goed horen. Door in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige krijg je inzicht in wat het kan betekenen om verminderd te horen en de invloed daarvan op de leefwereld. Deze inzichten kunnen heel ondersteunend zijn bij de afstemming in het contact met dove en slechthorende cliënten en leerlingen.


Sale price€195,00
Mindmappen - verdiepingscursus
Mindmappen - verdiepingscursus

Mindmappen helpt bij het verwerken van informatie en ondersteunt visueel. Het is zeer geschikt voor kinderen met een communicatieve beperking. Het is een breinvriendelijke manier om de leerlingen te helpen bij het ordenen en structureren van informatie. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van leerstof, vergroten van de woordenschat en ordenen van gedachten. De Mindmappen verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus.

Sale price€60,00
Een dove of slechthorende leerling in de klas: help, hoe doe ik dat?
Een dove of slechthorende leerling in de klas: help, hoe doe ik dat?

Wat betekent het om niet goed te kunnen horen en hoeveel inspanning kost het de slechthorende en/of dove leerling om het onderwijsaanbod te kunnen volgen en begrijpen? Welke leerling- en leerkrachtvaardigheden zijn hierbij helpend voor deze leerlingen? Middels theorie en ervaringsopdrachten krijgt u beter zicht op de onderwijsbehoeften van deze leerling(en) en gaat u naar huis met adviezen die u direct kunt inzetten.

Sale price€60,00
Mindmappen - basiscursus
Mindmappen - basiscursus

Mindmappen helpt bij het verwerken van informatie en ondersteunt visueel. Het is zeer geschikt voor kinderen met een communicatieve beperking. Het is een breinvriendelijke manier om de leerlingen te helpen bij het ordenen en structureren van informatie. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van leerstof, vergroten van de woordenschat en ordenen van gedachten. In deze praktische basisworkshop leert u de spelregels van Tony Buzan toe te passen bij het maken van een mindmap. De Mindmappen verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus.

Sale price€60,00
Masterplan geletterdheid - D/SH
Masterplan geletterdheid - D/SH

Van een leerkracht vraagt het extra deskundigheid om voor leerlingen die slechthorend (SH) of doof zijn het onderwijs effectief en Evidence Informed vorm te geven. Het masterplan Geletterdheid SH/doof van Kentalis is een online module die samengesteld is voor onder andere de doelgroep SH/doof. Het is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

In deze scholing informeren we u over deze module en gaan we praktisch aan de slag, zodat u de directe vertaalslag kunt maken naar de onderwijspraktijk.


Sale price€60,00
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)

In deze workshop maak je kennis met de methodiek die Marion Blank heeft ontwikkeld om het taal-denken te stimuleren. In eerste instantie richtte de methodiek zich op leerlingen met een taalachterstand, nu weten we dat het voor alle leerlingen goed toepasbaar is. Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet. Je krijgt handvatten voor hoe je het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Na deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier verschillende niveaus van taal-denkvragen en kan je deze beginselen direct in het dagelijkse werk toepassen.

Sale price€60,00
Taal en executieve functies
Taal en executieve functies

Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. In deze cursus gaan we in op de relatie tussen innerlijke taal, zelfsturing (executieve functies), 'lezen' van je eigen binnenwereld en de wereld om je heen (theory of mind). Tevens besteden we aandacht aan wat dit betekent voor het werken in de klas.

Sale price€60,00
Psychisch welbevinden bij CMB
Psychisch welbevinden bij CMB

In dit programma leer je onder meer wat hechting, of gehechtheid, is en welke hechtingstypen er zijn. Je wordt je bewust van de invloed die de wijze van hechting op het gedrag en/of problematiek van de persoon met CMB kan hebben. Daarnaast leer je meer over wat psychiatrische problematiek is, hoe psychiatrische stoornissen kunnen ontstaan en je leert de kenmerken van een aantal veelvoorkomende psychiatrische stoornissen bij mensen met een CMB.

Sale price€250,00
Progressiegericht sturen
Progressiegericht sturen

Hoe kan je vanuit je inhoudelijke verantwoordelijkheid tegelijkertijd sturen en draagvlak creëren? Hoe stel je zo nodig een concreet (extern) doel, zonder dat de medewerker afhaakt en in plaats daarvan progressie maakt in de richting van dit doel? Hoe beïnvloed je al sturend, de autonome motivatie van medewerkers? Dit zijn de thema’s die in deze cursus centraal staan.

Sale price€935,00
Prikkelverwerking in de praktijk
Prikkelverwerking in de praktijk

In dit programma zie je voorbeelden van onder- en overprikkeld gedrag en leer je wat de invloed hiervan kan zijn op alertheid. Je leert verschillende prikkelprofielen te herkennen en krijgt handvatten over hoe je om kunt gaan met een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking.

Sale price€190,00
Rekenen en TOS
Rekenen en TOS

Dat kinderen met TOS moeite ondervinden met taal, is bij de meeste leerkrachten bekend. Maar wist u dat TOS ook doorwerkt op het gebied van rekenen? In deze workshop wordt u zich bewust van de rol van taal binnen ons rekenonderwijs. Ook kunt u ontdekken wat helpend kan zijn in uw onderwijspraktijk. Beeldend rekenen helpt echt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog (te) veel taal in rekenopgaven zit. Door praktische oefeningen en handzame tips krijgt u handreikingen om uw rekenlessen morgen voor alle leerlingen begrijpelijk te maken.

Sale price€60,00
Practicum omgaan met hoorapparatuur
Practicum omgaan met hoorapparatuur

Wat is het linker en wat is het rechter hoortoestel? Hoe vervang ik een batterij of slangetje van een hoortoestel? Wanneer kan ik solo apparatuur inzetten?
Hoorapparatuur gebruiken en onderhouden lijkt zo simpel. Er wordt in de praktijk vanuit gegaan dat professionals die werken met cliënten met hoorapparatuur wel weten hoe hiermee om te gaan. Maar zo eenvoudig is het niet. Een aantal dingen moet je echt weten en ook een keer goed gezien hebben.

Het practicum wordt op maat aangeboden op basis van de vraagstelling vanuit het team/de groep cursisten. Voor individuele inschrijvingen hanteren we een wachtlijst.


Sale price€109,00
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication

Hoe kun je informatie tijdens een gesprek overbrengen wat gewoonlijk door te luisteren en kijken wordt waargenomen? Bijvoorbeeld informatie over de plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte, over acties van deze mensen en of er een droevige sfeer hangt of dat mensen uitgelaten zijn? Personen die slecht horen én zien (doofblind) merken dergelijke informatie niet vanzelfsprekend op. Maar voor hen is deze informatie wel belangrijk om situaties goed te kunnen inschatten, betrokken te zijn en te kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren.


Sale price€465,00
Voorlichting dove / slechthorende leerling in de klas
Voorlichting dove / slechthorende leerling in de klas

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/ leerkracht/ begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO, VO of MBO hebt gevolgd.


Sale price€60,00
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Sale price€1.005,00
Slechthorendheid - online
Slechthorendheid - online

Wanneer je werkt of gaat werken met slechthorende kinderen (met TOS) is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de aard en de ernst van de slechthorendheid en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. In deze e-learning worden de verschillende types gehoorverlies besproken. Je ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe een slechthorend kind met CI spraak waarneemt. Toegelicht worden ook slechthorendheid in combinatie met TOS en de gevolgen van slechthorendheid voor het volgen van onderwijs.

Sale price€55,00
Normale Taalontwikkeling: Communicatie 1 - e-learning
Normale Taalontwikkeling: Communicatie 1 - e-learning

Als je werkt met cliënten of leerlingen met een verstoorde communicatie vergeet je soms bijna hoe de communicatie zich normaliter ontwikkelt. In deze e-learning tonen we de vijf fases van een normale communicatie-ontwikkeling. Als je die normale ontwikkeling kent, heb je een belangrijke basis om de verstoorde ontwikkeling te begrijpen.

Per fase vind je een leestekst. Begeleidende filmpjes en foto's zorgen ervoor dat je een echt goed beeld van die fase krijgt. Aan het einde kan je je kennis zelf testen.

Sale price€55,00
Sensorische Informatieverwerking en TOS
Sensorische Informatieverwerking en TOS

Voor de spraaktaalontwikkeling heb je een goede sensomotorische basis nodig. In deze workshop leer je welke sensorische profielen er zijn en hoe je ondersteuning kan bieden bij sensorische problemen.Sale price€60,00
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren

In deze cursus bouw je verder op je basisvaardigheid NmG. Je krijgt ongeveer 300 (nieuwe) begrippen aangeboden en gaat verder met grammaticale aspecten aan de slag.

Sale price€350,00
Het sociale netwerk bij CMB
Het sociale netwerk bij CMB

In deze module leer je wat verstaan wordt onder het sociale netwerk. Je krijgt een inkijkje in wat het voor ouders betekent om een kind met een beperking te hebben. En je ziet in waarom samenwerking met het sociale netwerk zo belangrijk is en hoe je dat het beste aanpakt.

Sale price€345,00
NMG op maat
NMG op maat

In een cursus op maat worden een gebarenwoordenschat behandeld die passend is bij specifieke situaties. Het kan gaan om het jargon voor een organisatie(onderdeel) of doelgroep. Ook kan een specifiek thema worden uitgewerkt of een kleine cursus worden gemaakt rondom een speciale gelegenheid. De omvang van de cursus is afhankelijk van de vraag, het kan gaan om een workshop van enkele uren maar ook om een serie van bijvoorbeeld acht lessen.

Prijs op aanvraag