Filters

1 - 24 van de 145 producten
Zelf op weg met TOS (ZOWMTOS)
Zelf op weg met TOS (ZOWMTOS)
Heb je een jong kind met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? Zou je als ouder van een jong kind met een TOS meer willen weten over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld.
Sale price€50,00
TOS Online voor ouders 6-12 (TOSON6)
TOS Online voor ouders 6-12 (TOSON6)
Heb je een jong kind met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? Zou je als ouder van een jong kind met een TOS meer willen weten over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld.
Sale price€50,00
In gesprek met kleuters met TOS (KPGV)
In gesprek met kleuters met TOS (KPGV)
In deze module komen strategieën aan bod die je kunnen helpen om in de klas in gesprek te gaan met kleuters met TOS. Je gaat ervaren welk effect het stellen van gesloten en open vragen kan hebben binnen gesprekken en welke taalvaardigheid er nodig is om vragen te kunnen beantwoorden.
Sale price€50,00
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS (KPBG)
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS (KPBG)
In deze module wordt uitgelegd waar de problemen bij het voorbereidend lezen bij kinderen met TOS uit bestaan en welke aanpak helpend is. Daarbij wordt er ingezoomd op groep 2, omdat juist in die groep het analyseren en synthetiseren op gang zou moeten komen, om later in groep 3 gemakkelijk te kunnen leren lezen.
Sale price€50,00
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS (KPOV)
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS (KPOV)
In deze module krijg je handvatten die het communiceren met moeilijke verstaanbare kinderen vergemakkelijken. Er worden voorbeelden gegeven van problemen die je tegenkomt bij moeilijk verstaanbare kinderen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen problemen met een fonetische en een fonologische oorzaak. Je leest over de gevolgen voor het leren lezen en je ervaart zelf hoe moeilijk het is om een ingeslepen uitspraakpatroon om te buigen.
Sale price€50,00
Meertaligheid en TOS (MTTOS)
Meertaligheid en TOS (MTTOS)

Deze workshop geeft informatie over kinderen die het Nederlands als tweede taal moeten verwerven (NT2). Deelnemers krijgen handreikingen om het onderwijs aan deze kinderen aan te passen en te optimaliseren. Wat is het verschil tussen een taalachterstand en TOS? En wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een meertalige leerling? In deze workshop krijg je kennis van de invloed van meertaligheid op de taalontwikkeling en algehele ontwikkeling bij een leerling met TOS en hoe je hier rekening mee kunt houden in het onderwijs. Ook bespreken we praktische adviezen om meertaligheid een plek te geven in de klas en voor advisering van ouders.

Sale price€60,00
Woordenschat bij kleuters met TOS (KPWS)
Woordenschat bij kleuters met TOS (KPWS)
In deze module leer je meer over de woordenschat van kleuters met TOS en krijg je praktische adviezen om hun woordenschat succesvol uit te breiden. Ook bij andere kinderen met een kleine woordenschat is deze aanpak te gebruiken. Er worden voorbeelden gegeven van problemen in de woordenschat die je tegenkomt bij kinderen met TOS. Er is veel aandacht voor tips over het communiceren met kinderen met een probleem in de woordenschat en het leren van nieuwe woorden aan deze kinderen.
Sale price€50,00
TOS voorlichting voor PO (VTOSP)
TOS voorlichting voor PO (VTOSP)

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
Voorlezen aan kleuters met TOS (KPVK)
Voorlezen aan kleuters met TOS (KPVK)
In deze module wordt toegelicht waarom voorlezen zo belangrijk is voor kinderen met TOS. Er wordt besproken waarom er voor deze kinderen aanpassingen nodig zijn in het voorlezen. Je krijgt tips en adviezen over welke aanpassingen jij als leerkracht in het voorlezen kunt doen om kinderen met TOS optimaal te laten profiteren van het voorlezen. Daarbij is het voeren van gesprekken over hetgeen is voorgelezen een belangrijk onderdeel.
Sale price€50,00
TOS Beleving (TOSBEL)
TOS Beleving (TOSBEL)
Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van TOS geeft je veel meer inzicht dan wanneer je alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer begrip krijgt voor een kind met TOS en inzicht in zijn onderwijsbehoefte.

Sale priceVanaf €56,00
TOS en Visualiseren - PO / VO (VITOS)
TOS en Visualiseren - PO / VO (VITOS)

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met ‘visualiseren. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij een instructie. Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS.

Sale price€60,00
TOS Online voor ouders 13+ (TOSON13)
TOS Online voor ouders 13+ (TOSON13)
Jouw kind heeft een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen. In deze e-learning wordt toegelicht wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat het hebben van een TOS betekent voor jongeren (en hun ouders).
Sale price€50,00
Taal en Executieve Functies (EFTL)
Taal en Executieve Functies (EFTL)
Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. In deze cursus gaan we in op de relatie tussen innerlijke taal, zelfsturing (executieve functies), 'lezen' van je eigen binnenwereld en de wereld om je heen (theory of mind). Tevens besteden we aandacht aan wat dit betekent voor het werken in de klas.
Sale price€60,00
Meertaligheid - online (MTOL)
Meertaligheid - online (MTOL)
Hoe verwerven kinderen taal in een situatie waarin meerdere talen een rol spelen? En welke factoren zijn daarbij van belang? Wat zijn misverstanden bij de advisering van een meertalig kind met een taalontwikkelingsstoornis?
Sale price€55,00
Kleuterpakket voor Ambulant Begeleiders (KPAB)
Kleuterpakket voor Ambulant Begeleiders (KPAB)

Korte beschrijving:
Dit programma bevat alle vijf de modules van het Kleuterpakket en is bedoeld voor Ambulant Begeleiders die leerkrachten uit het regulier onderwijs begeleiden of coaches die leerkrachten in het SO begeleiden.

Let op! Ben je een leerkracht in het regulier onderwijs, dan bestel je één of meerdere van de losse modules, dus niet dit programma. Deze modules vind je hier

Sale price€300,00
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo PO (WBTPO)
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo PO (WBTPO)

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
Begrijpend lezen en TOS (BGRLT)
Begrijpend lezen en TOS (BGRLT)

Vaak kunnen kinderen met een taalprobleem zich onvoldoende een beeld vormen van de tekst die ze lezen. Dit maakt het begrijpen van een tekst en het praten over de inhoud erg lastig. 

 

Sale price€60,00
Rekenen en TOS (RKTOS)
Rekenen en TOS (RKTOS)
Dat kinderen met TOS moeite ondervinden met taal, is bij de meeste leerkrachten bekend. Maar wist u dat TOS ook doorwerkt op het gebied van rekenen? In deze workshop wordt u zich bewust van de rol van taal binnen ons rekenonderwijs. Ook kunt u ontdekken wat helpend kan zijn in uw onderwijspraktijk. Beeldend rekenen helpt echt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog (te) veel taal in rekenopgaven zit. Door praktische oefeningen en handzame tips krijgt u handreikingen om uw rekenlessen morgen voor alle leerlingen begrijpelijk te maken.
Sale price€60,00
Herken TOS bij kleuters (HTOSKL)
Herken TOS bij kleuters (HTOSKL)

In deze twee bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het signaleren van een taalontwikkelings- stoornis. Daarnaast worden er begeleidingstips gegeven voor het gericht stimuleren van de spraak en de taal van kinderen.

Sale price€120,00
Luisteren en auditieve verwerking (AVP)
Luisteren en auditieve verwerking (AVP)
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met het verwerken van auditieve informatie. In deze bijeenkomst krijg je informatie over wat AVP is, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe deze herkend kunnen worden en hoe ermee omgegaan kan worden.
Sale price€60,00
Traject aanmelding (TJAJAAN)
Traject aanmelding (TJAJAAN)

In deze voorlichting wordt besproken hoe het traject van aanmelden voor ondersteuning vanuit Kentalis onderwijs (arrangement) verloopt. Besproken wordt wanneer er gedacht kan worden aan het aanvragen van een arrangement en er zal kort worden stilgestaan bij de criteria die worden gehanteerd voor een aanvraag.

Sale price€60,00
Masterplan Geletterdheid - TOS (MASTERGEL)
Masterplan Geletterdheid - TOS (MASTERGEL)
Het Masterplan Geletterdheid van Kentalis is een online module over leren lezen en schrijven samengesteld voor onder andere de doelgroep TOS.
Klik hier om de gratis online module te openen
In deze scholing informeren we je over deze online module en gaan we praktisch aan de slag, zodat je direct de vertaalslag kan maken naar jouw onderwijspraktijk.
Sale price€60,00
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) (DGMOND)
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) (DGMOND)
In deze workshop maak je kennis met de methodiek die Marion Blank heeft ontwikkeld om het taal-denken te stimuleren. In eerste instantie richtte de methodiek zich op leerlingen met een taalachterstand, nu weten we dat het voor alle leerlingen goed toepasbaar is. Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet. Je krijgt handvatten voor hoe jee het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Na deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier verschillende niveaus van taal-denkvragen en kan je deze beginselen direct in het dagelijkse werk toepassen.
Sale price€60,00
De wereld van Doven en Slechthorenden: het Gehoor (WDSGH)
De wereld van Doven en Slechthorenden: het Gehoor (WDSGH)
Welk gehoorverlies heeft mijn cliënt en wat hoort hij nog wel en wat zeker niet? Hoe lees ik het audiogram? En wat kan ik van hem verwachten in de groep of in de klas? Hoe stem ik daar het beste op af en welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden? Belangrijke vragen als je werkt met cliënten of leerlingen met een gehoorverlies.
Sale price€225,00