Filters

49 - 72 van de 145 producten
Dovencultuur (DOCULT)
Dovencultuur (DOCULT)

Twee modules voor bewustwording met betrekking tot de cultuur en taal van doven, kortweg Dovencultuur genoemd. Op de vraag wat Dovencultuur is valt geen eenduidig antwoord te geven. In dit korte traject wordt ingegaan op verschillende aspecten van Dovencultuur.

Sale price€264,00
Communicatie en Autisme (COMAU)
Communicatie en Autisme (COMAU)

In deze cursus richten we ons specifiek op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het regulier onderwijs en wordt de stoornis in communicatie en taalbegrip centraal gesteld. In de tweede bijeenkomst richten we ons op een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk.

Sale price€120,00
Blended Learning & ERK (ERK-BL)
Blended Learning & ERK (ERK-BL)
Een voorbereidende tweedaagse training over didactische principes waarop de Kentalis Gebarenmodulen zijn gebaseerd.
Sale price€420,00
Zintuiglijke Prikkelverwerking (ZINPR)
Zintuiglijke Prikkelverwerking (ZINPR)
In de e-learning 'Zintuiglijke prikkelverwerking' zie je voorbeelden van gedrag dat te maken heeft met de zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel zintuiglijke of sensorische informatieverwerking). Dit is gedrag waar we allemaal mee te maken hebben.
Sale price€99,00
Zinsbouw en verhaalopbouw (ZBVO)
Zinsbouw en verhaalopbouw (ZBVO)
Veel kinderen met een TOS hebben problemen met de verhaalopbouw en het maken van zinnen. De workshop is met name interessant als je individueel of in een groepje met leerlingen gaat werken. We richten ons op de leerlingen van de onderbouw en middenbouw van de basisschoolleeftijd.
Sale price€60,00
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Leerlingen met spraak- en taalstoornissen ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze module ligt eerst het accent op de beschrijving van de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Vervolgens wordt aandacht besteed aan didactische handreikingen voor de verschillende vakken.
Sale price€99,00
Instructie voor docenten Doorbraak (DBI)
Instructie voor docenten Doorbraak (DBI)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.
Sale price€285,00
Zintuiglijke Ontwikkeling - online (ZINOW)
Zintuiglijke Ontwikkeling - online (ZINOW)

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

In deze module leer je hoe de zintuiglijke ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€55,00
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
In deze bijeenkomst maken we een verdiepingsslag t.a.v. woordenschatverwerving bij kinderen. We gaan kijken hoe woordenschatonderwijs breder ingezet kan worden bij verschillende vakken en hoe bij impliciet leren de woordenschat bij kinderen kan worden vergroot door leerkrachtvaardigheden die hiervoor ingezet kunnen worden.
Sale price€60,00
SH Voorlichting voor PO (VSHP)
SH Voorlichting voor PO (VSHP)
Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de leerling en het onderwijs aan deze leerling.
Sale priceVanaf €30,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1 (KIGI)
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1 (KIGI)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 1'  die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden).
Sale price€285,00
Engels bij TOS, Doof, SH - VO/MBO (ENGTDSH)
Engels bij TOS, Doof, SH - VO/MBO (ENGTDSH)

In deze meeting kijken we naar de aandachtspunten die er vaak zijn bij Engels voor de leerlingen uit cluster 2. We kijken hoe die in fysieke en digitale lessen spelen. Na anderhalf uur ken je een aantal veel voorkomende problemen en wat je daar als docent Engels mee kunt in je lessen, bij leeradviezen en toetsen. We lossen niets op, maar maken het hopelijk wel wat werkbaarder. Natuurlijk is er ruimte en aandacht voor je vragen en ervaringen.

Sale price€45,00
Als je oren niet goed horen (AJONGH)
Als je oren niet goed horen (AJONGH)
Ajongh (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren met een auditieve beperking. Hoe kan je deze training op een inspirerende wijze aan deze doelgroep aanbieden? Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig als trainer? In deze AJONGH-train-de-trainer verwerf je inzicht in het trainingsmateriaal en ga je aan de slag met het oefenen van vaardigheden om deze trainingen op een effectieve wijze uit te voeren.
Sale price€690,00
Specialisatie TOC (SPTOC)
Specialisatie TOC (SPTOC)
Ben jij de logopedist of communicatiedeskundige die binnen de CMB-doelgroep collega’s en sociaal netwerk gaat coachen met kennis over interactie, communicatie, niveaus, vormen en kennis van methodieken naast het toepassen ervan in de behandeling? Dan is de Specialisatie Totale Ondersteunde Communicatie iets voor jou!
Sale priceVanaf €1.725,00
Muziek, bewegen en TOS (MBTOS)
Muziek, bewegen en TOS (MBTOS)
In deze bijeenkomst ontdekken we op welke gebieden muziek kan helpen om de taalontwikkeling van (TOS) leerlingen te ondersteunen. Deelnemers leren de interactie met de TOS-leerling vanuit vijf ‘bewegingskenmerken’ (IMRO) te optimaliseren. Daarnaast gaan we in op de inzet van bewegend leren bij TOS-leerlingen. Deelnemers ontwerpen zelf een muziek- en bewegend leren activiteit om in hun eigen praktijk toe te passen.
Sale price€60,00
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis laten vaak sociaal emotionele problemen zien. Ook heeft een taalontwikkelingsstoornis gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. In deze module wordt besproken welke gevolgen TOS heeft voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Sale price€99,00
Begrijpend lezen en TOS voor het VO (BGRLTVO)
Begrijpend lezen en TOS voor het VO (BGRLTVO)

In deze cursus wordt uitgelegd wat de risicofactoren kunnen zijn en welke didactische aanpak geschikt is voor de groep VO leerlingen.

Sale price€60,00
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)

Verstaanbaarheidsproblemen bij jonge kinderen is voor veel leerkrachten herkenbaar. De ernst van deze problemen kan sterk variëren. We gaan in op de oorzaken en kenmerken van verstaanbaarheidsproblemen. We bekijken de gevolgen van verstaanbaarheidsproblemen, gaan met praktische opdrachten aan de slag en bekijken welke ondersteunende materialen ingezet kunnen worden.

Sale price€60,00
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van TOS geeft je veel meer inzicht, dan wanneer je alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer begrip krijgt voor de leerling of student met TOS en inzicht in zijn onderwijsbehoefte.
Sale price€60,00
NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2 (NMG2)
NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2 (NMG2)

Vervolgcursus op NmG-basis. Na afloop kunnen de deelnemers op eenvoudig niveau communiceren in het Nederlands met ondersteunende gebaren. 


Sale price€835,00
Nederlandse Gebarentaal module 3 - Tussenstap 2 (V2023) (NGT3-TS2_2023)
Nederlandse Gebarentaal module 3 - Tussenstap 2 (V2023) (NGT3-TS2_2023)
Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap 1. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGT-vaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik.
Sale price€406,00
Woordvindingsmoeilijkheden (WRDVIND)
Woordvindingsmoeilijkheden (WRDVIND)
In deze workshop krijgt u handvatten welke strategieen u kunt aanreiken aan kinderen met woordvindingsproblemen zodat hun communicatie niet stokt.
Sale price€60,00
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (OBFS)
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (OBFS)
Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.
Sale price€1.005,00
Motorische Ontwikkeling - online (MOTOW)
Motorische Ontwikkeling - online (MOTOW)

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

Sale price€40,00