Filters

49 - 72 van de 156 producten
Herken TOS bij kleuters (HTOSKL)
Herken TOS bij kleuters (HTOSKL)

In deze twee bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het signaleren van een taalontwikkelings- stoornis. Daarnaast worden er begeleidingstips gegeven voor het gericht stimuleren van de spraak en de taal van kinderen.

Sale price€60,00
Communicatie en Autisme (COMAU)
Communicatie en Autisme (COMAU)

In deze cursus richten we ons specifiek op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het regulier onderwijs en wordt de stoornis in communicatie en taalbegrip centraal gesteld. In de tweede bijeenkomst richten we ons op een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk.

Sale price€120,00
Masterplan geletterdheid (MASTERGEL)
Masterplan geletterdheid (MASTERGEL)

Het masterplan Geletterdheid van Kentalis is een online module over leren lezen en schrijven samengesteld voor onder andere de doelgroep TOS.

Sale price€60,00
Taalstimulerende communicatie bij TOS (TSCOM_p)
Taalstimulerende communicatie bij TOS (TSCOM_p)
Kinderen met TOS zijn zich vaak bewust van hun taalproblemen. Door deze problemen hebben zij veel moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten en gevoelens. Het is daarom niet altijd gemakkelijk hen uit te lokken tot het deelnemen aan gesprekken. Kinderen leren taal vooral door zelf aan het woord te zijn en actief te oefenen. In deze module krijg je informatie over gespreksvoering met kinderen met TOS.
Sale price€205,00
Specialisatie TOC (SPTOC)
Specialisatie TOC (SPTOC)
Ben jij de logopedist of communicatiedeskundige die binnen de CMB-doelgroep collega’s en sociaal netwerk gaat coachen met kennis over interactie, communicatie, niveaus, vormen en kennis van methodieken naast het toepassen ervan in de behandeling? Dan is de Specialisatie Totale Ondersteunde Communicatie iets voor jou!
Sale price€1.750,00
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis laten vaak sociaal emotionele problemen zien. Ook heeft een taalontwikkelingsstoornis gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. In deze module wordt besproken welke gevolgen TOS heeft voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Sale price€99,00
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren.

Sale price€120,00
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren. bijeenkomsten.

Sale price€120,00
Zintuiglijke Ontwikkeling - online (ZINOW)
Zintuiglijke Ontwikkeling - online (ZINOW)

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

In deze module leer je hoe de zintuiglijke ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€55,00
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)

Verstaanbaarheidsproblemen bij jonge kinderen is voor veel leerkrachten herkenbaar. De ernst van deze problemen kan sterk variëren. We gaan in op de oorzaken en kenmerken van verstaanbaarheidsproblemen. We bekijken de gevolgen van verstaanbaarheidsproblemen, gaan met praktische opdrachten aan de slag en bekijken welke ondersteunende materialen ingezet kunnen worden.

Sale price€60,00
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)

Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van TOS geeft je veel meer inzicht, dan wanneer je alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer begrip krijgt voor de leerling of student met TOS en inzicht in zijn onderwijsbehoefte.

Sale price€60,00
Slechthorendheid (SHH_p)
Slechthorendheid (SHH_p)
In deze module worden de verschillende types gehoorverlies besproken. De cursist ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe zijn slechthorende leerling/leerling met CI spraak waarneemt. De gevolgen van slechthorendheid voor het volgen van onderwijs worden besproken.
Sale price€205,00
Instructie voor docenten Doorbraak (DBI)
Instructie voor docenten Doorbraak (DBI)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis.
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.
Sale price€285,00
Gehoor in Beeld (GIB)
Gehoor in Beeld (GIB)
Is bij jouw kind onlangs een gehoorverlies vastgesteld? En zou je als ouder graag nog wat meer informatie over het gehoor willen hebben? Of heb je al veel informatie over het gehoor gehad en zou je dat graag nog eens rustig willen doornemen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld.
Sale price€55,00
Woordvindingsmoeilijkheden (WRDVIND)
Woordvindingsmoeilijkheden (WRDVIND)
In deze workshop krijgt u handvatten welke strategieen u kunt aanreiken aan kinderen met woordvindingsproblemen zodat hun communicatie niet stokt.
Sale price€60,00
Visualiseren bij TOS (VISUA_p)
Visualiseren bij TOS (VISUA_p)

Veel kinderen met TOS hebben luisterproblemen of problemen met het taalbegrip. Voor hen is het belangrijk dat de lesstof wordt gevisualiseerd. Visualisatie kan ook gebruikt worden om kinderen te helpen bij het verwoorden van hun boodschap. Tenslotte kan visualisatie worden ingezet om taken/dagplanning te visualiseren. Er zijn veel manieren waarop je kunt visualiseren. Er wordt besproken welke manier je op welk moment het beste kunt inzetten.

Sale price€240,00
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (OBFS)
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (OBFS)
Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.
Sale price€1.005,00
Motorische Ontwikkeling - online (MOTOW)
Motorische Ontwikkeling - online (MOTOW)

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

Sale price€40,00
Interactie en communicatie bij CMB (BCTOC)
Interactie en communicatie bij CMB (BCTOC)
Hoe kun jij de situatie voor personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) veilig maken en op die manier één van de belangrijkste voorwaarden voor leren en ontwikkelen creëren? Gebaseerd op de belangrijkste principes ontleend aan ICB en ervaringsordening.
Sale price€275,00
De wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit (WDSCI)
De wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit (WDSCI)
De cultuur en identiteit van doven en slechthorenden, welk beeld heb je daarbij? Wat verstaan we er nu eigenlijk precies onder? Zijn er grote verschillen tussen doven en slechthorenden wat betreft cultuur en identiteitsontwikkeling? En is daar door de komst van bijvoorbeeld CI veel in veranderd? Op deze en vele andere vragen valt niet een eenduidig antwoord te geven. Het ligt genuanceerd en kan voor iedere dove en slechthorende weer anders ingekleurd zijn.
Sale price€140,00
Begrijpend lezen en TOS voor het VO (BGRLTVO)
Begrijpend lezen en TOS voor het VO (BGRLTVO)

In deze cursus wordt uitgelegd wat de risicofactoren kunnen zijn en welke didactische aanpak geschikt is voor de groep VO leerlingen.

Sale price€60,00
Blended Learning NmG (BLERK-NmG)
Blended Learning NmG (BLERK-NmG)

Korte beschrijving:
Een voorbereidende eendaagse training over didactische principes waarop de Kentalis Gebarenmodulen zijn gebaseerd. Deze voorbereidende module wordt gevolgd voorafgaand aan de instructiemodulen voor de Kentalis Gebarenmodulen voor NmG.

Sale price€225,00
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 3 (KIG3)
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 3 (KIG3)
De module Kijk ik Gebaar 3 is een Nederlandse Gebarentaal-module voor ouders/verzorgers van een doof/slechthorend kind van 1 tot 3 jaar. Het is de laatste module in een serie van drie basismodulen voor ouders/verzorgers. In deze module worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.
Sale price€679,00
Zinvol handelen bij CMB (ZHCMB)
Zinvol handelen bij CMB (ZHCMB)
Goed handelen 
Wat is goede zorg, goed onderwijs? Hét goede antwoord op deze vraag bestaat niet. Goed handelen kan per situatie verschillen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar een keuze die de normen en waarden van alle betrokken partijen zoveel mogelijk weerspiegelt. Je kunt dit bereiken door in gelijkwaardige dialoog te blijven met deze partijen.
Sale price€250,00