Filters

49 - 72 van de 130 producten
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS

Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen.

In deze cursus worden verschillende leerstrategieën aangeboden die het leren van alle moderne vreemde talen (en vaak ook van het Nederlands) voor deze jongeren kunnen vergemakkelijken.Sale price€60,00
Leesonderwijs D/SH: Handreiking voor leerkrachten - online
Leesonderwijs D/SH: Handreiking voor leerkrachten - online

Hoe geef je goed leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen? Welke instructiemethoden kunnen effectief zijn en hoe zet je deze in?
Binnen Kentalis is veel kennis verzameld over effectieve instructie om de leesontwikkeling van DSH-leerlingen te bevorderen. In deze e-learning is deze kennis op een aantrekkelijke wijze toegankelijk gemaakt. Aan de hand van theorie en filmmateriaal met praktijkvoorbeelden krijg je praktische handvatten aangeboden voor jouw dagelijkse leespraktijk.Sale price€99,00
Klinisch redeneren over psychopathologie
Klinisch redeneren over psychopathologie

In Klinisch redeneren over psychopathologie leer je hoe je, samen met de opvoeders en jeugdige, systematisch van vraagverheldering, via een verklarende analyse, tot relevante doelen en interventies komt. Aan de hand van voorbeelden en eigen casuïstiek oefen je het vakbekwame redeneer‑en besluitvormingsproces stapsgewijs. Veel voorkomende bias en redeneerfouten worden toegelicht evenals strategieën om ze tegen te gaan.

Sale price€1.011,25
Woordenschat bij kleuters met TOS
Woordenschat bij kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over de woordenschat van kleuters met TOS en krijg je praktische adviezen om hun woordenschat succesvol uit te breiden. Ook bij andere kinderen met een kleine woordenschat is deze aanpak helpend. 

Sale price€50,00
Voorlezen aan kleuters met TOS
Voorlezen aan kleuters met TOS

In deze e-learning leer je waarom voorlezen zo belangrijk is voor kleuters met TOS. Je krijgt tips en adviezen over welke aanpak helpend is om kinderen met TOS optimaal te laten profiteren van het voorlezen. 

Sale price€50,00
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over problemen die je tegenkomt bij moeilijk verstaanbare kleuters met TOS. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen problemen met een fonetische en een fonologische oorzaak. Je krijgt tips en handvatten die het communiceren met moeilijke verstaanbare kleuters vergemakkelijken. 

Sale price€50,00
In gesprek met kleuters met TOS
In gesprek met kleuters met TOS

In deze e-learning leer je strategieën die je kunt toepassen tijdens gesprekken met kleuters met TOS.

Sale price€50,00
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS

In deze e-learning leer je welke problemen kleuters met TOS hebben bij het voorbereidend lezen en welke aanpak helpend is. 

Sale price€50,00
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders

Dit programma bevat alle 5 de modules van het Kleuterpakket en is bedoeld voor ambulant begeleiders die leerkrachten uit het regulier onderwijs begeleiden of coaches die leerkrachten in het speciaal onderwijs begeleiden.

Daarnaast bevat het programma een korte informatiemodule. Start altijd met het doorlopen van deze informatiemodule voordat je het Kleuterpakket gaat inzetten. Het biedt alle informatie en documenten die je nodig hebt om op de juiste wijze met het Kleuterpakket aan de slag te gaan. 

Sale price€300,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3

Een instructietraject voor het materiaal van de Gebarenmodulen 'Kijk ik gebaar 2 en 3' die ontwikkeld zijn door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. De twee modulen in de serie 'Kijk ik gebaar’ zijn het vervolg op ‘Kijk ik gebaar 1’.
De modulen Kijk ik gebaar 2 en 3 zijn modulen Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een jong doof of slechthorend kind (1-3 jaar).

In deze modulen worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.

Sale price€200,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule ''Kijk ik gebaar 1' die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden). 

Sale price€285,00
Oudermodule Kijk ik gebaar 3
Oudermodule Kijk ik gebaar 3

Kijk ik Gebaar 3 is de laatste cursus in een reeks van drie. In deze cursus leer je nieuwe gebaren en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid. Hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in Kijk ik gebaar 1 en 2.

De thema's die in de module Kijk ik gebaar 3 aan de orde komen zijn:

 • Wat knap van jou - over samen spelen, het lichaam en boodschappen doen
 • Wat gaan we doen? - over samen iets leuks doen, eten en feesten
 • We gaan op pad - over het verkeer, ziek zijn en de seizoenen
 • Het is vakantie - over vakantie, dieren en feesten

Sale price€679,00
Oudermodule Kijk ik gebaar 2
Oudermodule Kijk ik gebaar 2

Kijk ik Gebaar 2 is de tweede cursus in een reeks van drie. In deze cursus krijg je een goede basis in het gebruik van NGT, toegespitst op de communicatie met een jong kind met een auditieve beperking. Hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in Kijk ik gebaar 1.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat zullen we doen? - over eten, samen spelen en dieren
 • Hoe voel je je? - over verjaardag, ziek zijn en in bad gaan
 • Er op uit - over wat je meeneemt als je uit logeren gaat of naar de crèche
 • Gezellig - over het huis, de seizoenen en spelen

Sale price€679,00
Oudermodule Kijk ik gebaar 1
Oudermodule Kijk ik gebaar 1

De cursus Kijk ik Gebaar 1 is een communicatiecursus voor ouders/verzorgers van een baby met een auditieve beperking. In de cursus worden gebaren aangeleerd en veel praktische suggesties gegeven voor een goede communicatie met de baby.

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Dit is mijn familie - Over familie en contact maken
 2. We gaan nu… - Over wassen en gaan slapen, eten en drinken
 3. Kleren en eten - Over kleren en kleuren en eten en drinken
 4. Spelen en knuffelen - Over spelen en zaken in en om het huis

Sale price€679,00
Introductie CMB
Introductie CMB

In het programma Introductie CMB doe je kennis op over de kenmerken die horen bij deze doelgroep en ervaar je wat de impact van meerdere beperkingen is op de communicatieve ontwikkeling.

Sale price€295,00
De impact van TOS op het leven van een student - mbo
De impact van TOS op het leven van een student - mbo

In deze online meeting ontdek je wat TOS voor impact heeft op de MBO-student. De deelnemers ervaren wat voor invloed TOS kan hebben op het MBO. Er worden vragen beantwoord die we vaak tegenkomen in de begeleiding. Door stellingen kunnen we met elkaar in discussie. Deze stellingen zijn afgestemd op jouw vragen die je voor deze meeting hebt ingeleverd. Een ervaringsdeskundige doet mee aan deze online meeting. Kortom: we wisselen kennis & ervaringen uit over het onderwijs geven aan studenten met TOS.


Sale price€30,00
Interactie en communicatie bij CMB: Communicatie 2 - e-learning
Interactie en communicatie bij CMB: Communicatie 2 - e-learning

Hoe kun jij als professional de situatie voor personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) veilig maken en op die manier één van de belangrijkste voorwaarden voor leren en ontwikkelen creëren? In deze e-learning komen de belangrijkste principes daarvoor aan bod. Ze zijn ontleend aan ICB en ervaringsordening, en op die manier vormt deze e-learning een goede opstap naar de ICB-cursus.


Sale price€55,00
ICB-psycho-educatie
ICB-psycho-educatie

Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB)-psycho-educatie is een cursus waarin je leert hoe je aan kinderen en jongeren een kort en effectief beeldcoachingstraject kunt bieden. Deze psycho-educatie biedt jou de mogelijkheid om samen met kinderen* te ontdekken wat helpend is in het contact met volwassenen uit hun omgeving.

Met kinderen* worden kinderen en jongeren bedoeld in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. 


Sale price€885,00
ICB-opleiding
ICB-opleiding

Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen? Interactie Communicatie Beeldcoachen (ICB) is een opleiding waarbij je leert hoe je door middel van een kort coachingstraject professionals en ouders aan de hand van beelden uit hun dagelijkse praktijk hele concrete handvatten aan kunt reiken. Je leert ook hoe je kinderen een beeldcoach traject kunt bieden, om hen vanuit zelfvertrouwen en zelfregie te laten ontdekken wat hen helpt in het contact met anderen.

* Met kinderen wordt de leeftijdscategorie van 6 tot 18 jaar bedoeld


Sale price€3.175,00
ICB-coachen 1
ICB-coachen 1

Hoe stem je tijdens het coachen met beelden zo optimaal mogelijk af op de  mogelijkheden van ouders en professionals? Hoe maak je relevante opnames en voeg je kennis toe op een activerende wijze? Hoe kun je tijdens een overleg samen met professionals zoeken in beelden wat de cliënten/ leerlingen nodig hebben in het contact met hun omgeving? ICB Coachen is een cursus waarbij je leert om op een methodische wijze te werken met beelden binnen de zorgprogramma's of de onderwijsarrangementen. Tijdens de cursus wordt op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden van het gebruik van beelden in jouw dagelijkse praktijk.

Sale price€1.125,00
Herken TOS bij kleuters
Herken TOS bij kleuters

In deze twee bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het signaleren van een taalontwikkelings-stoornis. Daarnaast worden er begeleidingstips gegeven voor het gericht stimuleren van de spraak en de taal van kinderen. 

Sale price€120,00
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar

Deze voorlichting geeft theoretische en vooral praktische informatie over de spraak- en taalontwikkeling. Aan de orde komt de normale spraakontwikkeling waarbij mogelijk een taalontwikkelingsstoornis de basis is.
Deze workshop is ter voorbereiding op de workshop Spelend leren communiceren  die op 18 januari gegeven gaat worden

Sale price€60,00
Gehoor in beeld
Gehoor in beeld

Is bij jouw kind onlangs een gehoorverlies vastgesteld? En zou je als ouder graag nog wat meer informatie over het gehoor willen hebben? Of heb je al veel informatie over het gehoor gehad en zou je dat graag nog eens rustig willen doornemen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld. Het is volledig digitaal en er staan allerlei filmpjes en foto’s in om uitleg te geven over het gehoor en de verschillende soorten hoorapparatuur. Je kunt het in je eigen tempo en op een door jou gekozen moment doornemen. Wanneer je de module helemaal doorlopen hebt kun je een klein persoonlijk boekje uitprinten met gegevens van je kind, die je tijdens de module hebt ingevuld.

Sale price€55,00
Gebruik van het hoortoestel - online
Gebruik van het hoortoestel - online

Hoe maak je het oorstukje van een hoortoestel schoon? En hoe verwissel je het slangetje? Vele praktische vragen kunnen zich aandienen wanneer je cliënten hebt met hoortoestellen. In deze online instructiemodule leer je hoe je de basishandelingen rond het onderhoud en gebruik van het hoortoestel kunt uitvoeren.

Sale price€40,00