Filters

121 - 130 van de 130 producten
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT

Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via de WOK bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden.

Sale priceVanaf €65,00
Woordvindingsmoeilijkheden
Woordvindingsmoeilijkheden

Welke leerling- en leerkrachtvaardigheden helpen de leerlingen met woordvindingsproblemen om het onderwijsaanbod goed te kunnen volgen en begrijpen? Welke vaardigheden zijn nodig om aansluiting te kunnen blijven vinden in de interactie. Tijdens deze workshop krijgt u achtergrondinformatie over woordvindingsproblemen. Daarnaast krijgt u tips en adviezen die u als leerkracht meteen kunt inzetten.

Sale price€60,00
Woordenschat in het voortgezet onderwijs
Woordenschat in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met een kleine woordenschat, zoals leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), lopen tegen diverse problemen aan in het voortgezet onderwijs. Niet alleen bij het begrijpen van leerteksten, ook bij het schrijven van verslagen en teksten en het geven van een presentatie. Maar welke woorden moet een leerling kennen in het voortgezet onderwijs? Wat zijn vakspecifieke woorden en begrippen? Welke woorden horen bij de specifieke examentaal? Op deze en andere vragen krijg je tijdens deze workshop antwoord. We laten je zien en ervaren hoe nieuwe woorden worden opgeslagen in het semantisch geheugen. We bespreken verschillende methodieken en bekijken met jou hoe dit kan worden ingepast in het schoolbeleid.


Sale price€60,00
Zinsbouw en verhaalopbouw
Zinsbouw en verhaalopbouw

Veel kinderen met een TOS hebben problemen met de verhaalopbouw en het maken van zinnen. De workshop is met name interessant als je individueel of in een groepje met leerlingen gaat werken. We richten ons op de leerlingen van de onderbouw en middenbouw van de basisschoolleeftijd.

Sale price€60,00
Zinvol handelen
Zinvol handelen

In dit programma leer je wat ethiek inhoudt en verken je een aantal hulpmiddelen die je helpen bij dit soort vragen en keuzemomenten. Je krijgt inzicht in je eigen normen en waarden, de Kentalis mensvisie en kernwaarden, en de gedragscodes van Kentalis. 'Goed handelen' bevordert de kwaliteit van zorg en onderwijs; goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Sale price€250,00
Zintuiglijke ontwikkeling - e-learning
Zintuiglijke ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In deze module leer je hoe de zintuiglijke ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.


Sale price€55,00
Zintuiglijke prikkelverwerking - e-learning
Zintuiglijke prikkelverwerking - e-learning

In de e-learning 'Zintuiglijke prikkelverwerking' zie je voorbeelden van gedrag dat te maken heeft met de zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel zintuiglijke of sensorische informatieverwerking). Dit is gedrag waar we allemaal mee te maken hebben. Bij personen met een communicatieve (meervoudige) beperking kan er echter sprake zijn van een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking, met invloed op het gedrag. 

In de e-learning krijg je voorbeelden van onder- en overprikkeld gedrag te zien en leer je wat de invloed hiervan kan zijn op de alertheid. Je leert verschillende prikkelprofielen te herkennen en krijgt handvatten over hoe je om kunt gaan met een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking.


Sale price€99,00
Zintuigenverhalen maken
Zintuigenverhalen maken

In deze training ga je voor een persoon een zintuigenverhaal op maat maken. Zintuigenverhalen zijn verhalen die voorgelezen worden met toevoeging van zintuiglijke ervaringen. Het is een leuke, ontspannende activiteit waardoor een persoon ervaringen kan opdoen. De communicatie en interactie worden hierdoor op een positieve manier gestimuleerd. Sale price€310,00
Zelf op weg met TOS
Zelf op weg met TOS

Wil je als ouder van een jong kind met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) meer weten over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen? In deze e-learning krijg je informatie over deze onderwerpen. Ook krijg je tips voor thuis en informatie over de behandeling bij Kentalis.

Sale price€50,00
Autisme Beleving Circuit
Autisme Beleving Circuit

Tijdens de workshop leggen we een link naar het duidelijk communiceren met TOS-leerlingen. De workshop bestaat uit verschillende ervaringsgerichte opdrachten. We gaan zelf voelen, ruiken, proeven, horen. U ervaart hoe onze cognitie betekenis geeft aan waarnemingen en hoe dat anders in zijn werk gaat bij leerlingen met autisme en/of TOS. 

Sale price€60,00