Filters

73 - 96 van de 130 producten
Instructie BLIK
Instructie BLIK

BLIK staat voor blended learning en IK. Dit is een tweedaagse cursus over de didactische principes waarop de Gebarenmodulen zijn gebaseerd. De cursus gaat in op jouw rol als docent en je blik op lesgeven. Deze cursus is verplicht om te volgen voorafgaand aan de instructiecursussen voor de Kentalis Gebarenmodulen. 

Sale price€420,00
NmG met peuters
NmG met peuters

Basiscursus NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) gericht op gebarencommunicatie met peuters. 
Deze cursus is gericht op het gebruik van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) met peuters. Je leert hoe je gesproken Nederlands kunt ondersteunen met gebaren zodat de communicatie met de gebarende peuter verbetert.

Sale price€617,00
Engels bij TOS, Doof, SH - vo/mbo
Engels bij TOS, Doof, SH - vo/mbo

In deze online meeting kijken we naar de aandachtspunten die er vaak zijn bij Engels voor de leerlingen uit cluster 2. We kijken hoe die in fysieke en digitale lessen spelen. Na anderhalf uur ken je een aantal veel voorkomende problemen en wat je daar als docent Engels mee kunt in je lessen, bij leeradviezen en toetsen. We lossen niets op, maar maken het werkbaarder. Natuurlijk is er ruimte en aandacht voor je vragen en ervaringen. 

Sale price€45,00
TOS en executieve functies in de klas - PO/VO
TOS en executieve functies in de klas - PO/VO

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze basiscursus leer je welke executieve functies er zijn, wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen, zoomen we in op executieve functies in relatie tot TOS en gaan we aan de hand van een casus aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren.

Sale price€120,00
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden

Wil je zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn? Welke leerkrachtvaardigheden helpen de leerling dan om de stof te begrijpen? Tijdens deze actieve workshop ervaar je aan den lijve wat het met je doet als je slechthorend bent. Welke inspanning je moet leveren om de informatie te horen en te begrijpen. Ook krijg je adviezen over hoe je als leerkracht/docent je handelen goed afstemt op een slechthorende leerling.


Sale price€60,00
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit - online
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit - online

Dovencultuur, ongetwijfeld heb je daar al vaker over gehoord. Maar wat verstaan we er nu precies onder? Op de vraag wat dovencultuur is, valt niet een eenduidig antwoord te geven. In deze online module worden aan de hand van boeiend filmmateriaal, interviews en interessante artikelen de verschillende aspecten van dovencultuur belicht.

Sale price€99,00
Dovencultuur
Dovencultuur

In dit programma leer je meer over de cultuur en identiteit van doven en slechthorenden, kortweg Dovencultuur genoemd. Door deel te nemen aan dit programma wordt je je (meer) bewust van deze visuele cultuur. Aan de hand van filmmateriaal, interviews en interessante artikelen krijg je handvatten om je op een prettige manier in deze cultuur te begeven. 

Sale price€264,00
Didactiek bij CMB
Didactiek bij CMB

CMB-leerlingen vragen in jouw lessen een speciale benadering omdat ze vaak anders leren én anders communiceren.
Dit programma is bedoeld om de didactische basisprincipes voor het lesgeven aan CMB-leerlingen onder de knie te krijgen. 

Sale price€250,00
Doelbewuste zorg bij CMB voor (assistent) begeleiders
Doelbewuste zorg bij CMB voor (assistent) begeleiders

In dit programma vergroot je jouw kennis en bewustwording rondom methodisch handelen. Je leert onder andere wat methodisch handelen is, waarom het van belang is en uit welke stappen de behandelcyclus bestaat. 

Sale price€237,00
Doelbewuste zorg bij CMB/DB voor PB'ers
Doelbewuste zorg bij CMB/DB voor PB'ers

In dit programma vergroot je jouw kennis en bewustwording rondom methodisch handelen. Je leert onder andere wat methodisch handelen is, waarom het van belang is en uit welke stappen de behandelcyclus bestaat. 

Sale price€250,00
Zie jij wat ik zie?
Zie jij wat ik zie?

Wanneer je werkt met mensen met een gehoorbeperking, dan is die auditieve beperking van invloed op de wijze van communiceren met elkaar en hoe je elkaar en de wereld om je heen waarneemt. Het zien is een belangrijk zintuig om de auditieve beperking te compenseren. En juist bij mensen die slechter horen, komen visuele problemen relatief veel vaker voor dan bij mensen die goed horen. Vaak blijven deze problemen langer onontdekt, terwijl het juist heel belangrijk is om vroeg passend te kunnen handelen! Hoe weet je of iemand goed ziet? En wat kan dit voor gevolgen hebben voor iemands functioneren? Inzicht hierin helpt om elkaar te begrijpen. Kortom: Zie jij wat ik zie? En hoe kom ik daar achter?

Sale price€115,00
Instructie voor docenten Doorbraak
Instructie voor docenten Doorbraak

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis. Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Sale price€285,00
Charge
Charge

Je werkt met kinderen met Charge en naast een aantal uiterlijke kenmerken bemerk je ook specifieke gedragingen. Waarom hebben zij zoveel problemen met het doen van alledaagse dingen zoals eten, slapen, bewegen en communiceren, die voor anderen zo logisch en vanzelfsprekend zijn?

In deze bijeenkomst wordt het complexe syndroom Charge stap voor stap toegelicht met praktische voorbeelden en worden er handvatten gegeven om kinderen met Charge te begrijpen en te begeleiden.


Sale price€125,00
TOS en consequenties voor het onderwijs - online
TOS en consequenties voor het onderwijs - online

Leerlingen met TOS ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze e-learning leer je meer over de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Ook krijg je didactische handreikingen voor de verschillende vakken.

Sale price€99,00
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis laten vaak sociaal emotionele problemen zien. Ook heeft een taalontwikkelingsstoornis gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. In deze e-learning leer je welke gevolgen TOS heeft voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Sale price€99,00
ComVoor Visueel
ComVoor Visueel

De ComVoor is in de klinische praktijk zeer waardevol gebleken voor de indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij mensen met autismespectrumstoornis. Het instrument werd in de praktijk echter ook toegepast bij mensen met een visuele beperking, terwijl daar in de ontwikkeling geen rekening mee was gehouden. De ComVoor-V is een aanpassing van de ComVoor, waarbij de testmaterialen, de gebruikte communicatiemiddelen, de interpretatie van de resultaten en de interventiestrategieën zijn aangepast aan personen met een visuele beperking.

Sale price€115,00
ComVoor
ComVoor

De ComVoor is een handelingsgericht instrument. Het beoogt een nauwkeurige indicatiestelling van communicatieve interventies. Het gaat daarbij vooral om ondersteunende communicatie. Deze cursus is een voorwaarde om de ComVoor af te mogen nemen.
De ComVoor is primair ontwikkeld voor mensen met autisme die niet of slechts beperkt verbaal communiceren. Desgewenst kun je hem ook toepassen bij mensen met andere communicatieproblemen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. De ondergrens ligt rond een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf maanden; de bovengrens rond een ontwikkelingsleeftijd van zestig maanden. De ComVoor is zowel geschikt voor kinderen als volwassenen.

Prijs op aanvraag
Inhoud en vormen: Communicatie 3 - e-learning
Inhoud en vormen: Communicatie 3 - e-learning

Hoe kom je er achter óf jullie elkaar begrijpen? Hoe stem je vorm, inhoud en gebruik van je communicatie zó af op je leerlingen/cliënten, dat jullie elkaar begrijpen? 
In deze e-learning leer je meer over rol van het levensverhaal en de context van een persoon, het proces van betekenisverlening, communicatievormen, de visie van Kentalis op communicatie en methodieken om de communicatieontwikkeling te stimuleren. 

Sale price€99,00
Communicatie en autisme
Communicatie en autisme

In deze cursus richten we ons specifiek op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het regulier onderwijs en wordt de stoornis in communicatie en taalbegrip centraal gesteld.

In de tweede bijeenkomst richten we ons op een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk.


Sale price€120,00
TOS regulier onderwijs VO
TOS regulier onderwijs VO

Wanneer je als docent meer wilt leren over een TOS bij leerlingen in het VO, geeft deze e-learning antwoord op de eerste vragen. Je doorloopt de e-learning stap voor stap en krijgt meer informatie over wat een TOS is en wat je kunt doen in de klas om de leerling te helpen. 

Sale price€55,00
Cognitieve ontwikkeling - e-learning
Cognitieve ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.
In totaal zijn er vijf e-learnings beschikbaar waar wordt ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Elke e-learning gaat in op een ander ontwikkelingsdomein (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk).

In deze e-learning leer je hoe de cognitieve ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.


Sale price€55,00
TOS verdieping
TOS verdieping

In de basiscursus ‘TOS in het vo /mbo’ wordt ingegaan op terminologie rondom TOS, het herkennen van een TOS leerling en mogelijke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In deze ‘TOS verdieping’ wordt verdiepende kennis gedeeld en wordt uiteengezet hoe je nóg meer kunt aansluiten op een leerling met TOS.

In deze cursus wordt een casus aan de hand van het ‘TOS-model’ besproken en leer je interventiemogelijkheden voor jou als docent. Hoe kun je de hele groep laten profiteren van de TOS-aanpak? Aan het einde van deze cursus heb je veel praktische ideeën die je in jouw klas kunt inzetten.Sale price€60,00
Coaching - Gebaren in de thuissituatie
Coaching - Gebaren in de thuissituatie

Je hebt gebaren geleerd maar hoe pas je ze goed toe in je thuissituatie?

Een gebarencoach helpt je om wat je geleerd hebt in de gebarencursussen concreet toe te passen in je gezin.  Je leert ook welke andere communicatiemiddelen en mogelijkheden er zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Tijdens deze coaching worden korte video-opnames gemaakt van alledaagse situaties. Deze worden samen bekeken waarbij er gelet wordt op de interactie. Vanuit de goedlopende contactmomenten richt de coach zich op het uitbreiden van deze contacten.

Om dit traject aan te vragen, neem contact op via het contactformulier of mail naar academie@kentalis.nl.


Prijs op aanvraag
Taalstimulerende communicatie - online
Taalstimulerende communicatie - online

In deze e-learning leer je hoe je kinderen met TOS tot communicatie kunt uitlokken. Je leert welke technieken je kunt inzetten om kinderen met TOS actief te laten deelnemen aan gesprekken.

Sale price€55,00