Filters

25 - 48 van de 156 producten
Luisteren en auditieve verwerking (AVP)
Luisteren en auditieve verwerking (AVP)
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met het verwerken van auditieve informatie. In deze bijeenkomst krijg je informatie over wat AVP is, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe deze herkend kunnen worden en hoe ermee omgegaan kan worden.
Sale price€60,00
De wereld van Doven en Slechthorenden: het Gehoor (WDSGH)
De wereld van Doven en Slechthorenden: het Gehoor (WDSGH)
Welk gehoorverlies heeft mijn cliënt en wat hoort hij nog wel en wat zeker niet? Hoe lees ik het audiogram? En wat kan ik van hem verwachten in de groep of in de klas? Hoe stem ik daar het beste op af en welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden? Belangrijke vragen als je werkt met cliënten of leerlingen met een gehoorverlies.
Sale price€225,00
De impact van TOS op het leven van een student - MBO (IMPTOS)
De impact van TOS op het leven van een student - MBO (IMPTOS)

In deze online meeting ontdek je wat TOS voor impact heeft op de MBO-student. De deelnemers ervaren wat voor invloed TOS kan hebben op het MBO.
Er worden vragen beantwoord die we vaak tegenkomen in de begeleiding. Door stellingen kunnen we met elkaar in discussie. Deze stellingen zijn afgestemd op jouw vragen die je voor deze meeting hebt ingeleverd. Een ervaringsdeskundige doet mee aan deze online meeting.
Kortom: we wisselen kennis & ervaringen uit over het onderwijs geven aan studenten met TOS.

Sale price€30,00
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo PO (WBTPO)
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo PO (WBTPO)

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
Rekenen en TOS (RKTOS)
Rekenen en TOS (RKTOS)
Dat kinderen met TOS moeite ondervinden met taal, is bij de meeste leerkrachten bekend. Maar wist u dat TOS ook doorwerkt op het gebied van rekenen? In deze workshop wordt u zich bewust van de rol van taal binnen ons rekenonderwijs. Ook kunt u ontdekken wat helpend kan zijn in uw onderwijspraktijk. Beeldend rekenen helpt echt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog (te) veel taal in rekenopgaven zit. Door praktische oefeningen en handzame tips krijgt u handreikingen om uw rekenlessen morgen voor alle leerlingen begrijpelijk te maken.
Sale price€60,00
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) (DGMOND)
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreks Methodiek (DGM) (DGMOND)
In deze workshop maak je kennis met de methodiek die Marion Blank heeft ontwikkeld om het taal-denken te stimuleren. In eerste instantie richtte de methodiek zich op leerlingen met een taalachterstand, nu weten we dat het voor alle leerlingen goed toepasbaar is. Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet. Je krijgt handvatten voor hoe jee het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Na deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier verschillende niveaus van taal-denkvragen en kan je deze beginselen direct in het dagelijkse werk toepassen.
Sale price€60,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3 (KIGI2)
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3 (KIGI2)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2' en de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 3' die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 2' en 'Kijk ik gebaar 3' is het vervolg op 'Kijk ik gebaar'.
Sale price€200,00
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie (WDSTC)
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie (WDSTC)
Je werkt met kinderen of jongeren die doof of slechthorend zijn. Om hen optimaal te kunnen begeleiden is het van belang dat jij inzicht hebt in hun taalontwikkeling. Want wat is de volgende stap in hun communicatie- en taalontwikkeling? En hoe kan jij, vanuit jouw rol, hen daarin het beste stimuleren? In deze module komen de belangrijkste aspecten van de gebarentaal- en gesproken- taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen aan bod en wordt er een vertaalslag gemaakt naar wat dat betekent voor jouw handelen in de dagelijkse praktijk.
Sale price€346,00
Spelend leren communiceren (SPELCOM)
Spelend leren communiceren (SPELCOM)

Deze workshop biedt handvatten voor de communicatie met peuters en kleuters met een vermoedelijke TOS.

Sale price€60,00
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met TOS zijn zich vaak bewust van hun taalproblemen. Door deze problemen hebben zij veel moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten en gevoelens. Het is daarom niet altijd gemakkelijk hen uit te lokken tot het deelnemen aan gesprekken. Kinderen leren taal vooral door zelf aan het woord te zijn en actief te oefenen. In deze module krijg je informatie over gespreksvoering met kinderen met TOS.

Sale price€55,00
Begrijpend lezen en TOS (BGRLT)
Begrijpend lezen en TOS (BGRLT)

Vaak kunnen kinderen met een taalprobleem zich onvoldoende een beeld vormen van de tekst die ze lezen. Dit maakt het begrijpen van een tekst en het praten over de inhoud erg lastig. 

 

Sale price€60,00
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar (HERKTOS)
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar (HERKTOS)

Deze voorlichting geeft theoretische en vooral praktische informatie over de spraak- en taalontwikkeling. Aan de orde komt de normale spraakontwikkeling waarbij mogelijk een taalontwikkelingsstoornis de basis is.

Sale price€60,00
Zintuiglijke Prikkelverwerking (ZINPR)
Zintuiglijke Prikkelverwerking (ZINPR)
In de e-learning 'Zintuiglijke prikkelverwerking' zie je voorbeelden van gedrag dat te maken heeft met de zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel zintuiglijke of sensorische informatieverwerking). Dit is gedrag waar we allemaal mee te maken hebben.
Sale price€99,00
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
Wanneer je als docent meer wilt leren over een taalontwikkelingsstoornis bij leerlingen in het VO, is dit een korte pakkende module die antwoord geeft op de eerste vragen.
Vergoedingsregeling: onderwijs- of ondersteuningsarrangement.
Sale price€55,00
Dovencultuur (DOCULT)
Dovencultuur (DOCULT)

Twee modules voor bewustwording met betrekking tot de cultuur en taal van doven, kortweg Dovencultuur genoemd. Op de vraag wat Dovencultuur is valt geen eenduidig antwoord te geven. In dit korte traject wordt ingegaan op verschillende aspecten van Dovencultuur.

Sale price€264,00
Traject aanmelding (TJAJAAN)
Traject aanmelding (TJAJAAN)

In deze voorlichting wordt besproken hoe het traject van aanmelden voor ondersteuning vanuit Kentalis onderwijs (arrangement) verloopt. Besproken wordt wanneer er gedacht kan worden aan het aanvragen van een arrangement en er zal kort worden stilgestaan bij de criteria die worden gehanteerd voor een aanvraag.

Sale price€60,00
Zinsbouw en verhaalopbouw (ZBVO)
Zinsbouw en verhaalopbouw (ZBVO)
Veel kinderen met een TOS hebben problemen met de verhaalopbouw en het maken van zinnen. De workshop is met name interessant als je individueel of in een groepje met leerlingen gaat werken. We richten ons op de leerlingen van de onderbouw en middenbouw van de basisschoolleeftijd.
Sale price€60,00
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
In deze bijeenkomst maken we een verdiepingsslag t.a.v. woordenschatverwerving bij kinderen. We gaan kijken hoe woordenschatonderwijs breder ingezet kan worden bij verschillende vakken en hoe bij impliciet leren de woordenschat bij kinderen kan worden vergroot door leerkrachtvaardigheden die hiervoor ingezet kunnen worden.
Sale price€60,00
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Leerlingen met spraak- en taalstoornissen ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze module ligt eerst het accent op de beschrijving van de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Vervolgens wordt aandacht besteed aan didactische handreikingen voor de verschillende vakken.
Sale price€99,00
SH Voorlichting voor PO (VSHP)
SH Voorlichting voor PO (VSHP)
Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de leerling en het onderwijs aan deze leerling.
Sale price€30,00
Sensorische Informatieverwerking en TOS (SITO)
Sensorische Informatieverwerking en TOS (SITO)
Voor de spraaktaalontwikkeling heb je een goede sensomotorische basis nodig. In deze workshop leer je welke sensorische profielen er zijn en hoe je ondersteuning kan bieden bij sensorische problemen.
Sale price€60,00
NmG-Basis (V2022) (NmG1-B_2022)
NmG-Basis (V2022) (NmG1-B_2022)
NmG-Basis is een basiscursus waarin het gebruik van Nederlands met Gebaren wordt aangeleerd. De cursus is gebaseerd op het blended-learning concept. dit houdt in dat er online zelfstudie wordt gedaan, groepsbijeenkomsten worden bijgewoond en opdrachten in de eigen werksituatie worden uitgevoerd.
Sale price€370,00
Nederlandse Gebarentaal module 2 - Tussenstap 1 (V2022) (NGT2-TS1_2022)
Nederlandse Gebarentaal module 2 - Tussenstap 1 (V2022) (NGT2-TS1_2022)
Tussenstap 1 is het vervolg op de basiscursus Doorbraak. Na Tussenstap 1 volgt Tussenstap 2. Tussenstap 1 bestaat uit vier blokken. Een blok bestaat uit een online deel met verschillende oefeningen en een of twee groepsbijeenkomsten.
Sale price€406,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1 (KIGI)
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1 (KIGI)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 1'  die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden).
Sale price€285,00