Filters

25 - 48 van de 145 producten
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via de WOK bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden
Sale priceVanaf €65,00
Visualiseren - online (VISUA)
Visualiseren - online (VISUA)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Veel kinderen met TOS hebben luisterproblemen of problemen met het taalbegrip. Voor hen is het belangrijk dat de lesstof wordt gevisualiseerd. Visualisatie kan ook gebruikt worden om kinderen te helpen bij het verwoorden van hun boodschap. Tenslotte kan visualisatie worden ingezet om taken/dagplanning te visualiseren. Er zijn veel manieren waarop je kunt visualiseren. Er wordt besproken welke manier je op welk moment het beste kunt inzetten.
Sale price€55,00
NmG-Basis (online deel) (NmG1-B_online)
NmG-Basis (online deel) (NmG1-B_online)

Korte beschrijving
Dit is het online onderdeel van de cursus Nederlands met Gebaren - NmG-Basis. Deze cursus is dus NIET volledig maar slechts een kennismaking, je ontvangt GEEN certificaat. Voor de volledige cursus (inclusief klassikale bijeenkomsten) zoek je op NMG-Basis (V202*).

Let op: deze cursus is met name bedoeld voor stagiares Extramuraal bij Kentalis. Zij kunnen deze cursus met een kortingscode te bestellen.

Sale price€99,00
Nederlandse Gebarentaal module 1 - Doorbraak (V2023) (NGT1-DB_2023)
Nederlandse Gebarentaal module 1 - Doorbraak (V2023) (NGT1-DB_2023)
Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.
Doorbraak bestaat uit vijf blokken.
Sale price€330,00
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren. bijeenkomsten.

Sale price€120,00
Spelend leren communiceren (SPELCOM)
Spelend leren communiceren (SPELCOM)

Deze workshop biedt handvatten voor de communicatie met peuters en kleuters met een vermoedelijke TOS.

Sale price€60,00
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via supervisie bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden.
Sale price€135,00
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit - online (DOCUON)
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit - online (DOCUON)
Dovencultuur, ongetwijfeld heb je daar al vaker over gehoord. Maar welk beeld heb je daarbij? En wat verstaan we er nu precies onder?
Sale price€99,00
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online (TOenTS)
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online (TOenTS)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. In deze module leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Er is aandacht voor de interventies die je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunt aanbieden.

Sale price€99,00
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist. De Story Grammar training is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn (de macrostructuur).
Sale price€860,00
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie (WDSTC)
De Wereld van Doven en Slechthorenden: Taal en Communicatie (WDSTC)
Je werkt met kinderen of jongeren die doof of slechthorend zijn. Om hen optimaal te kunnen begeleiden is het van belang dat jij inzicht hebt in hun taalontwikkeling. Want wat is de volgende stap in hun communicatie- en taalontwikkeling? En hoe kan jij, vanuit jouw rol, hen daarin het beste stimuleren? In deze module komen de belangrijkste aspecten van de gebarentaal- en gesproken- taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen aan bod en wordt er een vertaalslag gemaakt naar wat dat betekent voor jouw handelen in de dagelijkse praktijk.
Sale price€346,00
De wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit (WDSCI)
De wereld van Doven en Slechthorenden: Cultuur en Identiteit (WDSCI)
De cultuur en identiteit van doven en slechthorenden, welk beeld heb je daarbij? Wat verstaan we er nu eigenlijk precies onder? Zijn er grote verschillen tussen doven en slechthorenden wat betreft cultuur en identiteitsontwikkeling? En is daar door de komst van bijvoorbeeld CI veel in veranderd? Op deze en vele andere vragen valt niet een eenduidig antwoord te geven. Het ligt genuanceerd en kan voor iedere dove en slechthorende weer anders ingekleurd zijn.
Sale price€140,00
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar (HERKTOS)
Herken de problemen in de spraak en taalontwikkeling tot 5 jaar (HERKTOS)
Deze voorlichting geeft theoretische en vooral praktische informatie over de spraak- en taalontwikkeling. Aan de orde komt de normale spraakontwikkeling waarbij mogelijk een taalontwikkelingsstoornis de basis is.
Sale price€60,00
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
Wanneer je als docent meer wilt leren over een taalontwikkelingsstoornis bij leerlingen in het VO, is dit een korte pakkende module die antwoord geeft op de eerste vragen.
Vergoedingsregeling: onderwijs- of ondersteuningsarrangement.
Sale price€55,00
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
ln de recente taalmethoden wordt aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, maar vaak is dit niet voldoende om de woordenschat van leerlingen (met TOS) te verdiepen en uit te breiden. ln deze cursus behandelen we didactiek en interventies die het woordenschataanbod vanuit de methode versterken en uitbreiden. Deelnemers gaan naast praktische opdrachten actief aan de slag met hun eigen taalmethode en kunnen daarna de opgedane kennis direct inzetten tijdens hun lessen woordenschatonderwijs in de praktijk.
Sale price€60,00
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met TOS zijn zich vaak bewust van hun taalproblemen. Door deze problemen hebben zij veel moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten en gevoelens. Het is daarom niet altijd gemakkelijk hen uit te lokken tot het deelnemen aan gesprekken. Kinderen leren taal vooral door zelf aan het woord te zijn en actief te oefenen. In deze module krijg je informatie over gespreksvoering met kinderen met TOS.

Sale price€55,00
De impact van TOS op het leven van een student - MBO (IMPTOS)
De impact van TOS op het leven van een student - MBO (IMPTOS)
In deze online meeting ontdek je wat TOS voor impact heeft op de MBO-student. De deelnemers ervaren wat voor invloed TOS kan hebben op het MBO.
Er worden vragen beantwoord die we vaak tegenkomen in de begeleiding. Door stellingen kunnen we met elkaar in discussie. Deze stellingen zijn afgestemd op jouw vragen die je voor deze meeting hebt ingeleverd. Een ervaringsdeskundige doet mee aan deze online meeting.
Kortom: we wisselen kennis & ervaringen uit over het onderwijs geven aan studenten met TOS.
Sale price€30,00
NmG-Basis (V2023) (NmG1-B_2023)
NmG-Basis (V2023) (NmG1-B_2023)
NmG-Basis is een basiscursus waarin het gebruik van Nederlands met Gebaren wordt aangeleerd. De cursus is gebaseerd op het blended-learning concept. dit houdt in dat er online zelfstudie wordt gedaan, groepsbijeenkomsten worden bijgewoond en opdrachten in de eigen werksituatie worden uitgevoerd.
Sale price€370,00
Verdieping: een slechthorende/dove leerling in de klas (SHDKL)
Verdieping: een slechthorende/dove leerling in de klas (SHDKL)

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/ leerkracht/ begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.
Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO/ VO
of MBO hebt gevolgd. Tips en adviezen die je als leerkracht meteen kunt inzetten worden op een interactieve manier gedeeld en besproken.

Sale price€60,00
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren.

Sale price€120,00
Sensorische Informatieverwerking en TOS (SITO)
Sensorische Informatieverwerking en TOS (SITO)
Voor de spraaktaalontwikkeling heb je een goede sensomotorische basis nodig. In deze workshop leer je welke sensorische profielen er zijn en hoe je ondersteuning kan bieden bij sensorische problemen.
Sale price€60,00
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden (DSHON)
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden (DSHON)
Wil je zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn? Welke leerkrachtvaardigheden helpen de leerling dan om de stof te begrijpen? Tijdens deze actieve workshop ervaar je aan den lijve wat het met je doet als je slechthorend bent. Welke inspanning je moet leveren om de informatie te horen en te begrijpen. Ook krijg je adviezen over hoe je als leerkracht/docent je handelen goed afstemt op een slechthorende leerling.
Sale price€60,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3 (KIGI2)
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3 (KIGI2)
Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 2' en de Gebarenmodule 'Kijk ik gebaar 3' die ontwikkeld is door Kentalis en het Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 2' en 'Kijk ik gebaar 3' is het vervolg op 'Kijk ik gebaar'.
Sale price€200,00
Gehoor in Beeld (GIB)
Gehoor in Beeld (GIB)
Is bij jouw kind onlangs een gehoorverlies vastgesteld? En zou je als ouder graag nog wat meer informatie over het gehoor willen hebben? Of heb je al veel informatie over het gehoor gehad en zou je dat graag nog eens rustig willen doornemen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld.
Sale price€55,00