Filters

25 - 48 van de 130 producten
Sociaal-emotionele ontwikkeling - e-learning
Sociaal-emotionele ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In totaal zijn er vijf e-learning modules beschikbaar waar wordt ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Elke e-learning gaat in op een ander ontwikkelingsdomein (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk). In deze e-learning leer je hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€99,00
Spelend leren communiceren
Spelend leren communiceren

Deze workshop biedt handvatten voor de communicatie met peuters en kleuters met een vermoedelijke TOS. Kinderen met TOS functioneren beter als professionals zich inleven in het kind en zorgen voor veel plezierig interactie. In deze workshop wordt een aantal praktische vaardigheden toegelicht. De boodschap wordt gevisualiseerd aan de hand van ‘De speeltuin’, waarbij diverse speeltoestellen staan voor de vaardigheden. Het is wenselijk dat deelnemers voorafgaand aan de workshop ‘Spelend leren communiceren’ de workshop ‘Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling tot 5 jaar’ hebben gevolgd.

Sale price€60,00
Nederlands ondersteund met gebaren 2
Nederlands ondersteund met gebaren 2

Aan de hand van oefeningen leer je 500 (nieuwe) gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Je leert hoe je de geleerde gebaren kunt gebruiken bij het ondersteunen van gesproken Nederlands. Naast de gebarenwoordenschat leer je ook welke grammaticale aspecten van de NGT goed te combineren zijn met NmG. 
Huiswerkopdrachten worden gemaakt met behulp van een werkboek en online lesmateriaal. Je krijgt hiervoor aparte inloggegevens van het Nederlands Gebarencentrum. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets waarbij kennis en vaardigheden worden beoordeeld.

Sale price€835,00
Specialisatie TOC
Specialisatie TOC

Ben jij de logopedist, communicatiedeskundige, BC’er of andere professional die binnen de CMB-doelgroep collega’s en sociaal netwerk gaat coachen met kennis over interactie, communicatie, niveaus, vormen en kennis van methodieken naast het toepassen ervan in de behandeling? Dan is de Specialisatie Totale Ondersteunde Communicatie iets voor jou!

Sale price€1.725,00
NmG1 basiscursus
NmG1 basiscursus

In deze cursus maak je de basisvaardigheden van Nederlands met Gebaren eigen. Je leert om goede keuzes te maken ten aanzien van vormen van NmG voor verschillende doelgroepen en verschillende doelen voor het gebruik van NmG. De cursus bestaat uit een combinatie van online zelfstudie, groepsbijeenkomsten en opdrachten in de eigen werksituatie. 

Sale price€370,00
NGT op maat
NGT op maat

In een cursus gebaren op maat worden gebarenwoordenschat en grammaticale aspecten van NGT behandeld die passend zijn bij specifieke situaties. Het kan gaan om het jargon voor een organisatie(onderdeel) of doelgroep. Ook kan een specifiek thema worden uitgewerkt of een kleine cursus worden gemaakt rondom een speciale gelegenheid. De omvang van de cursus is afhankelijk van de vraag, het kan gaan om een workshop van enkele uren maar ook om een serie van bijvoorbeeld acht lessen.

Prijs op aanvraag
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen

Tijdens deze cursus leer je het niveau van narratieve vaardigheden bij een kind te bepalen aan de hand van de analyse van de Frog Story Test (FST) (Scheper & Blankenstijn, 2013). Op basis van deze analysegegevens en overige taaldiagnostiek kun je het begin van het verhaalniveau van het kind bepalen om te starten met de behandeling SGT. Het leren analyseren van de macro- en de microstructuren van verhalen (uit prentenboeken), volgens het format van de SGT maakt ook een belangrijk deel uit van de cursus. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende werkvormen met de SGT die ingezet kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Sale price€860,00
Supervisie VIB/VHT
Supervisie VIB/VHT

Tijdens de supervisie ga je inhoudelijk beelden uitwisselen en volg je de landelijke ontwikkeling van VHT en VIB onder leiding van een instellingsopleider of een opleidingscoördinator van AIT. Er wordt altijd met (beeld)inbreng van de deelnemer gewerkt. Voorafgaand aan de supervisie bijeenkomst maak je beelden van een cliënt (met ouders) of van professionals en breng je deze mee naar de bijeenkomst. De vraag van jou als inbrenger is het uitgangspunt. De opleider kan je voeden als het gaat om kennis, ervaring en het maken van analyses.

Sale price€135,00
Conversatiecursus ik vind...
Conversatiecursus ik vind...

In deze korte maar krachtige cursus, die na Tussenstap 2 gevolgd kan worden, komen onderwerpen en thema's aan de orde die je zelf inbrengt en samen met een medecursist voorbereidt. Je leert onder andere strategieën om op een juiste manier in NGT standpunten te formuleren en te beargumenteren.

Sale price€203,00
TOS beleving in het VO en MBO
TOS beleving in het VO en MBO

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis is en wat het met je doet. Hoe is het om niet uit je woorden te komen? Hoe ervaar je het om niet te worden begrepen? Je gaat a.d.h.v. een theoretisch kader zelf aan de slag met praktische oefeningen waardoor je wordt ondergedompeld in de ervaringswereld van de jongeren met een TOS.Sale price€60,00
Traject aanmelding
Traject aanmelding

In deze voorlichting wordt besproken hoe het traject van aanmelden voor ondersteuning vanuit Kentalis onderwijs (arrangement) verloopt. Besproken wordt wanneer er gedacht kan worden aan het aanvragen van een arrangement en er zal kort worden stilgestaan bij de criteria die worden gehanteerd voor een aanvraag. Daarnaast wordt gedeeld hoe de aanmelding praktisch vorm krijgt; waar en hoe meld je aan, welke gegevens moeten worden aangeleverd en welke stappen worden er gezet? 

Sale price€1,00
NGT module 3 - Tussenstap 2
NGT module 3 - Tussenstap 2
Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap 1. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGTvaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik. 

Sale price€406,00
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online

In deze e-learning leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Je leert uit welke taalgebieden de taalontwikkeling bestaat, welke stoornissen je kunt onderscheiden en hoe je kunt werken aan de verschillende taalgebieden.

Sale price€99,00
TOS beleving
TOS beleving

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat TOS is en begrijp je het kind of de jongere met TOS en zijn/haar problematiek beter.

Sale price€62,00
TOS online voor ouders 13+
TOS online voor ouders 13+

Jouw kind heeft een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen. In deze e-learning wordt toegelicht wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat het hebben van een TOS betekent voor jongeren (en hun ouders). Ook worden suggesties gegeven over het in gesprek gaan met je kind. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmpjes waarin ouders en jongeren komen aan het woord komen over TOS.

Sale price€50,00
TOS online voor ouders 6-12
TOS online voor ouders 6-12

Heb je een kind  in de basisschoolleeftijd met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? In deze e-learning leer je meer over taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en wat dit betekent voor het kind. Ook krijg je tips voor thuis en informatie over de behandeling bij Kentalis.

Sale price€50,00
NGT module 1 - Doorbraak
NGT module 1 - Doorbraak

Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal. In deze cursus worden zo'n 500 gebaren geleerd in context. Dat wil zeggen dat je de gebaren begrijpt en dat je adequaat kan reageren op een eenvoudig niveau in NGT.

Sale price€370,00
Meertaligheid en TOS
Meertaligheid en TOS

Deze workshop geeft informatie over kinderen die het Nederlands als tweede taal moeten verwerven (NT2). Deelnemers krijgen handreikingen om het onderwijs aan deze kinderen aan te passen en te optimaliseren. Wat is het verschil tussen een taalachterstand en TOS? En wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een meertalige leerling? 

In deze workshop krijgt u kennis van de invloed van meertaligheid op de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling bij een leerling met TOS en hoe je hier rekening mee kunt houden in het onderwijs. Ook bespreken we praktische adviezen om meertaligheid een plek te geven in de klas en voor advisering van ouders. Voor deze workshop heeft u voorkennis van TOS nodig.


Sale price€60,00
Meertaligheid - online
Meertaligheid - online

In deze e-learning leer je meer over taalverwerving in een meertalige opvoedingssituatie, meertaligheid bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, de diagnostiek bij meertaligheid, gewenste aanpak en adviezen.Sale price€55,00
Motorische ontwikkeling - e-learning
Motorische ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In deze e-learning leer je hoe de lichamelijke en motorische ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€40,00
Communicatie in de praktijk: Communicatie 4 - e-learning
Communicatie in de praktijk: Communicatie 4 - e-learning

Je hebt in deel 1 tot en met 3 van de e-learnings Communicatie CMB (normale taalontwikkeling, interactie en communicatie en inhoud en vormen) veel kennis opgedaan over communicatie bij personen met een communicatieve meervoudige beperking. Je weet hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB. Sale price€99,00
Muziek, bewegen en TOS
Muziek, bewegen en TOS

In deze bijeenkomst ontdekken we op welke gebieden muziek kan helpen om de taalontwikkeling van (TOS) leerlingen te ondersteunen. Deelnemers leren de interactie met de TOS-leerling vanuit vijf ‘bewegingskenmerken’ (IMRO) te optimaliseren. Daarnaast gaan we in op de inzet van bewegend leren bij TOS-leerlingen. Deelnemers ontwerpen zelf een muziek- en bewegend leren activiteit om in hun eigen praktijk toe te passen.

Sale price€60,00
Mogelijkheden en beperkingen bij CMB
Mogelijkheden en beperkingen bij CMB

In dit programma frissen we je voorkennis van de normale ontwikkeling op diverse ontwikkelingsdomeinen op. Als je weet wat normaal is, weet je namelijk ook wat afwijkend is. Uitgangspunt is dat mensen met CMB mogelijkheden hebben. Bij Kentalis is dat van waaruit we werken: wat kan deze leerling/cliënt en hoe ga je hiermee om in de praktijk?

Sale price€250,00
Masterplan geletterdheid - TOS
Masterplan geletterdheid - TOS

Van leerkrachten met kinderen met TOS in de klas vraagt het extra deskundigheid om het lees- en schrijfonderwijs TOS effectief en Evidence Informed vorm te geven. Het Masterplan Geletterdheid van Kentalis is een online module over leren lezen en schrijven samengesteld voor onder andere de doelgroep TOS. Het is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

In deze scholing informeren we je over deze online module en gaan we praktisch aan de slag, zodat je direct de vertaalslag kan maken naar jouw onderwijspraktijk.


Sale price€60,00