Filters

97 - 120 van de 130 producten
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Hallo ik
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Hallo ik

In deze training leer je hoe je met de methode ‘Hallo ik’ cliënten en leerlingen met een communicatieve beperking kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit. 

Sale price€290,00
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Deze term is nog vrij onbekend, terwijl er bij ongeveer vijf procent van de kinderen vermoedelijk sprake is van TOS. Sommige  ouders/verzorgers zijn al lang met de taalontwikkelingsstoornis van hun zoon of dochter bekend, andere krijgen er pas later mee te maken. Een jongere met TOS loopt tegen heel wat problemen aan. Dat vraagt nogal wat van ouders en anderen uit hun omgeving.

Sale price€60,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: CMB
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: CMB

In deze training maak je kennis met een aantal methoden (Hallo ik, Ik-project, Toolkit Totale Communicatie lichaam & seksualiteit, Leerlijnen Relaties en seksualiteit CMB) waarmee je in staat bent om cliënten/leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.  

Sale price€290,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Doofblindheid
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Doofblindheid

In deze training maak je kennis met een aantal methoden (Hallo ik, Ik-project, Toolkit Totale Communicatie lichaam & seksualiteit, Leerlijnen Relaties en seksualiteit bij DB) waarmee je in staat bent om cliënten/leerlingen met doofblindheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.

Sale price€290,00
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker
Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker

In dit programma volg je de basisopleiding tot gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Je leert hoe je met behulp van cognitief gedragstherapeutische technieken jeugdigen (D/SH, TOS) met psychische problematiek en hun ouders ondersteunt in het realiseren van hun doelen. Na deze basisopleiding kun je de behandelde technieken zelfstandig toepassen onder eindverantwoordelijkheid van een cognitief gedragstherapeut.Sale price€2.425,00
Video-interactiebegeleiding
Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm van beeldcoachen die ingezet kan worden bij diverse hulpvragen. Zowel bij lichtere vragen van medewerkers of teams, als bij langdurige en complexe problematiek. Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden. 

AIT is de methodiekeigenaar van de methode VIB. Na afronding van deze opleiding voldoe je aan de eindtermen van AIT. Je kunt dan opgenomen/ geregistreerd worden in de landelijke databank van AIT


Prijs op aanvraag
Visualiseren - online
Visualiseren - online

Veel kinderen met TOS hebben luisterproblemen of problemen met het taalbegrip. Voor hen is het belangrijk dat informatie/ lesstof wordt gevisualiseerd. In deze e-learning leer je waarom je bij kinderen met TOS visualisatie inzet, welke verschillende vormen van visualisatie er zijn en hoe je visualisatie het beste kunt inzetten.  

Sale price€55,00
Instructie BLIK - NmG
Instructie BLIK - NmG

Een voorbereidende eendaagse training over didactische principes waarop de Kentalis gebarenmodulen zijn gebaseerd. Deze voorbereidende module wordt gevolgd voorafgaand aan de instructiemodulen voor de Kentalis gebarenmodulen voor NmG. Aan bod komen vormen van blended learning in combinatie met het Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen - Gebarentalen (ERK) zoals ze in deze modulen worden gebruikt.

Sale price€225,00
TOS en visualiseren: instructie - PO/VO
TOS en visualiseren: instructie - PO/VO

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met 'visualiseren'. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij een instructie. 

Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS. 


Sale price€60,00
TOS en visualiseren: ordenen en plannen PO/VO
TOS en visualiseren: ordenen en plannen PO/VO

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met ‘visualiseren. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij ordenen en plannen. 

Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS


Sale price€60,00
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - po/vo/mbo
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - po/vo/mbo

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Sale price€60,00
Begrijpend lezen en TOS
Begrijpend lezen en TOS

In de eerste bijeenkomst maakt u kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van begrijpend lezen. We staan stil bij vragen als: hoe pas ik de methode begrijpend lezen zodanig aan dat lezen weer leuk wordt en hoe integreer ik begrijpend lezen in nieuwe onderwijsconcepten? We gaan zelf aan de slag met een Padlet (digitaal prikbord) om onze kennis van het begrijpend lezen te vergroten.


Sale price€60,00
Interactie en communicatie bij CMB
Interactie en communicatie bij CMB

In deze module leer je over de communicatieve mogelijkheden en beperkingen van personen met CMB. Je leert hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt, hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB en wat dit betekent voor jouw dagelijkse contact met personen met CMB.

Sale price€535,00
SH Voorlichting voor VO/MBO
SH Voorlichting voor VO/MBO

Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de leerling/student en het voortgezet onderwijs en mbo.

Sale price€45,00
Luisteren en auditieve verwerking
Luisteren en auditieve verwerking

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met het verwerken van auditieve informatie. In deze bijeenkomst krijg je informatie over wat AVP is, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe deze herkend kunnen worden en hoe ermee omgegaan kan worden.

Sale price€60,00
Versterken van het woordenschatonderwijs
Versterken van het woordenschatonderwijs

In de recente taalmethoden wordt aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, maar vaak is dit niet voldoende om de woordenschat van leerlingen (zeker met TOS) te verdiepen en uit te breiden. In deze cursus behandelen we didactiek en interventies die het woordenschataanbod vanuit de methode versterken en uitbreiden. Dit doen we vanuit de Viertakt-model van Verhallen. De deelnemers gaan met praktische opdrachten aan de slag aan de hand van deze theorie, zodat ze het vervolgens direct in de praktijk kunnen toepassen.

Sale price€60,00
TOS voorlichting voor PO
TOS voorlichting voor PO

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
De wereld van doven en slechthorenden: Het gehoor - online
De wereld van doven en slechthorenden: Het gehoor - online

Welk gehoorverlies heeft mijn cliënt en wat hoort hij nu wel en wat zeker niet? Hoe lees ik het audiogram? En hoe weet ik zeker of zijn hoorapparaat het wel doet? Belangrijke vragen als je werkt met cliënten of leerlingen met een gehoorverlies. In deze online module wordt basiskennis aangereikt over allerlei aspecten van het gehoor, gehoorverliezen en apparatuur. Het kan als leidraad dienen om antwoorden te vinden op bovenstaande en vele andere vragen rondom het gehoor van je cliënt of leerling.


Sale price€99,00
TOS in het VO/MBO - basis
TOS in het VO/MBO - basis

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is de term TOS nog weinig bekend. En dat terwijl 5-7 % van de populatie een TOS heeft! Dat betekent dat op iedere school TOS jongeren zitten, die niet als zodanig worden herkend, maar die door hun TOS veel moeite kunnen ondervinden met het volgen van onderwijs. Een TOS jongere heeft specifieke onderwijsbehoeften.

Sale price€60,00
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo - PO
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo - PO

Wat kun je doen om de woordenschat van de leerling met TOS uit te breiden?

In deze workshop leer je over woordenschatverwerving en wat de leerling met TOS daarin nodig heeft. Hoe bereik en ondersteun je de leerling met TOS? Hoe vergroot je het woord(enschat)bewustzijn van de leerling? Hoe zorg je voor voldoende herhaling?

Je oefent met het toepassen van de theorie in praktijkopdrachten. Na de workshop is ook jóuw woordbewustzijn vergroot en heb je inzicht en praktische handvatten om toe te passen voor de leerling met TOS.


Sale price€60,00
Als je oren niet goed horen: Train-de-trainer
Als je oren niet goed horen: Train-de-trainer

AJONGH (Als Je Oren Niet Goed Horen) is de titel van een speciaal ontwikkelde training voor kinderen/jongeren van 5 t/m 18 jaar met een auditieve beperking. Hoe kan je deze training op een inspirerende wijze aanbieden? Welke vaardigheden heb je daar voor nodig als trainer? In deze AJONGH train-de-trainer krijgt je inzicht in het trainingsmateriaal en je gaat oefenen met vaardigheden om de trainingen op effectieve wijze uit te voeren.

Sale price€690,00
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit

De cultuur en identiteit van doven en slechthorenden, welk beeld heb je daarbij? Wat verstaan we er nu eigenlijk precies onder? Een essentieel thema voor jou als professional bij de ondersteuning van dove en slechthorende kinderen en jongeren in hun zoektocht naar  hun culturele identiteit. Aan de hand van allerlei filmmateriaal, interviews, artikelen en praktijkopdrachten verdiep je je in dit boeiende onderwerp.

Dit programma bestaat uit een e-learning en een klassikale bijeenkomst.


Sale price€140,00
De wereld van doven en slechthorenden: Het gehoor
De wereld van doven en slechthorenden: Het gehoor

Welk gehoorverlies heeft mijn cliënt en wat hoort hij nog wel en wat zeker niet? Hoe lees ik het audiogram? En wat kan ik van hem verwachten in de groep of in de klas? Hoe stem ik daar het beste op af en welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden? Belangrijke vragen als je werkt met cliënten of leerlingen met een gehoorverlies. In deze cursus wordt basiskennis aangereikt over allerlei aspecten van het gehoor, gehoorverliezen en apparatuur en leer je een vertaalslag te maken naar je eigen praktijk. Het kan als leidraad dienen om antwoorden te vinden op bovenstaande en vele andere vragen rondom het gehoor van je cliënt of leerling.Sale price€225,00
De wereld van doven en slechthorenden: Taal en communicatie
De wereld van doven en slechthorenden: Taal en communicatie

Je werkt met kinderen of jongeren die doof of slechthorend zijn. Om hen optimaal te kunnen begeleiden is het van belang dat jij inzicht hebt in hun taalontwikkeling. Want wat is de volgende stap in hun communicatie- en taalontwikkeling? En hoe kan jij, vanuit jouw rol, hen daarin het beste stimuleren? In deze cursus komen de belangrijkste aspecten van de gebarentaal- en gesproken- taalontwikkeling van dove en slechthorende kinderen aan bod en wordt er een vertaalslag gemaakt naar wat dat betekent voor jouw handelen in de dagelijkse praktijk.

Sale price€325,00