Filters

97 - 120 van de 153 producten
Slechthorendheid - online (SHH)
Slechthorendheid - online (SHH)
Wanneer je werkt met slechthorende kinderen (met TOS) is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de aard en de ernst van de slechthorendheid en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren.n deze module worden de verschillende types gehoorverlies besproken. De cursist ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe zijn slechthorende leerling/leerling met CI spraak waarneemt.
Sale price€55,00
SH Voorlichting voor VO/MBO (VSHV)
SH Voorlichting voor VO/MBO (VSHV)
Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de leerling/student en het voortgezet onderwijs en mbo.
Sale priceVanaf €30,00
Psychisch welbevinden bij CMB (PSCMB)
Psychisch welbevinden bij CMB (PSCMB)
Veilige basis
Psychisch welbevinden is een breed begrip. In deze module gaat het allereerst om je basisveiligheid als mens; bij wie hoor je, wie zorgt er voor je, wie troost je? Een goede gehechtheid stelt een kind in staat om adequaat met angst, spanning en stress om te gaan. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in anderen. Als er geen veilige gehechtheidsrelatie wordt opgebouwd kan er sprake zijn van een verstoorde gehechtheid. Wanneer iemand een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft, is de kans op een verstoorde gehechtheidsrelatie groter dan bij zich normaal ontwikkelende kinderen.
Sale price€250,00
Progressiegericht Sturen (PROGST)
Progressiegericht Sturen (PROGST)

Hoe kan je vanuit je inhoudelijke verantwoordelijkheid als BC'er, tegelijkertijd sturen en draagvlak creëren? Hoe stel je zo nodig een concreet (extern) doel, zonder dat de medewerker afhaakt en in plaats daarvan progressie maakt in de richting van dit doel? Hoe beïnvloed je al sturend, de autonome motivatie van medewerkers?  
Dit zijn de thema's die in deze

Sale price€935,00
Prikkelverwerking in de praktijk (PVCMB)
Prikkelverwerking in de praktijk (PVCMB)
Herkenbaar? 
Heb je zo'n leerling in de klas die altijd maar aan het friemelen is? Of een cliënt die met alles behalve eten bezig is? Een leerling die instructies vaak mist omdat hij afwezig lijkt en daardoor niet weet wat hij moet doen? Een cliënt die geen vieze handen wil krijgen bij het knutselen? En jijzelf: heb je last van de labels in je kleding? Zit je te wiebelen met je benen tijdens de vergadering? Word je tijdens een gesprek snel afgeleid door geluiden van buitenaf?
Sale priceVanaf €125,00
Practicum omgaan met hoorapparatuur (PRACT)
Practicum omgaan met hoorapparatuur (PRACT)
Wat is het linker en wat is het rechter hoortoestel? Hoe vervang ik een batterij of slangetje van een hoortoestel? Wanneer kan ik solo apparatuur inzetten?
Sale price€109,00
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 2 (KIG2)
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 2 (KIG2)
De Oudermodule Kijk ik Gebaar 2 is een Nederlandse Gebarentaal-module voor ouders/verzorgers van een jong doof kind (1-3 jaar) met een auditieve beperking. Het is de tweede module in een serie van drie basismodulen voor ouders/verzorgers. 
In deze module worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.
Sale price€679,00
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 1 (KIG)
Oudermodule Kijk Ik Gebaar 1 (KIG)
De Oudermodule Kijk ik Gebaar 1 is een communicatiecursus voor ouders/verzorgers van een baby met een auditieve beperking. In de cursus worden gebaren aangeleerd en veel praktische suggesties gegeven voor een goede communicatie met de baby.
Sale price€679,00
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication (SHCB)
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication (SHCB)
Hoe kun je informatie tijdens een gesprek overbrengen wat gewoonlijk door te luisteren en kijken wordt waargenomen? Bijvoorbeeld informatie over de plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte, over acties van deze mensen en of er een droevige sfeer hangt of dat mensen uitgelaten zijn?
Sale price€465,00
NmG op maat (NMGOM)
NmG op maat (NMGOM)
Maatwerk: prijs afhankelijk van inhoud, gebruik het contactformulier.
In een cursus op maat wordt een gebarenlexicon behandeld dat past bij een specifieke organisatie en/of gelegenheid of binnen een bepaald thema.
Prijs op aanvraag
NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2 (NMG2)
NmG2, Nederlands ondersteund met Gebaren 2 (NMG2)

Vervolgcursus op NmG-basis. Na afloop kunnen de deelnemers op eenvoudig niveau communiceren in het Nederlands met ondersteunende gebaren. 


Sale price€835,00
NGT Themacursussen (NGTT)
NGT Themacursussen (NGTT)
In een themabijeenkomst worden gebaren behandeld die passen bij een specifieke gelegenheid of binnen een bepaald thema.
Sale price€405,00
NGT op maat (NGTM)
NGT op maat (NGTM)

In een cursus op maat wordt een gebarenwoordenschat behandeld die past bij een specifieke organisatie en/of gelegenheid of binnen een bepaald thema.

Prijs op aanvraag
Nederlandse Gebarentaal Oudermodule 4 (eNGT_OM4)
Nederlandse Gebarentaal Oudermodule 4 (eNGT_OM4)
In deze vervolgcursus op OM 3 breid je je NGT-vaardigheden en kennis van deze taal en de daaraan verbonden cultuur nóg verder uit.
Sale price€571,00
Nederlandse Gebarentaal Oudermodule 2 (eNGT_OM2)
Nederlandse Gebarentaal Oudermodule 2 (eNGT_OM2)
Deze cursus is het vervolg op OM 1. Je breidt je gebarenschat, grammatica en informatie over dovencultuur uit met nieuwe thema's.
Sale price€550,00
Nederlands ondersteund met Gebaren met peuters (eNmG-met_peuters)
Nederlands ondersteund met Gebaren met peuters (eNmG-met_peuters)
Basiscursus NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) gericht op gebarencommunicatie met peuters.
Sale price€617,00
Mogelijkheden en Beperkingen bij CMB (MBCMB)
Mogelijkheden en Beperkingen bij CMB (MBCMB)
Wat is 'normaal'? 
Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In dit programma staan vijf ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk) centraal. We gaan in op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB), op de verschillende ontwikkelingsdomeinen en de rol van de communicatieve beperking daarbij.  
Sale price€250,00
Meertaligheid (MTOL_p)
Meertaligheid (MTOL_p)
Hoe verwerven kinderen taal in een situatie waarin meerdere talen een rol spelen? En welke factoren zijn daarbij van belang? Wat zijn misverstanden bij de advisering van een meertalig kind met een taalontwikkelingsstoornis? Hoe maak ik onderscheid tussen een taalontwikkelingsstoornis of een tweede taalverwervingsprobleem? Als je werkt met cliënten of leerlingen met een meertalige opvoedingssituatie kunnen dit vragen zijn die zich aandienen. In deze module worden uitgangspunten behandeld die op deze vragen antwoord geven.
Sale price€240,00
Leesonderwijs D/SH: handreikingen voor leerkrachten - online (LOHA)
Leesonderwijs D/SH: handreikingen voor leerkrachten - online (LOHA)
Hoe geef je goed leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen? Welke instructiemethoden kunnen effectief zijn en hoe zet je deze in?
Sale price€99,00
Klinisch redeneren over psychopathologie (KRenSDM)
Klinisch redeneren over psychopathologie (KRenSDM)
In de cursus  Klinisch redeneren over psychopathologie  leer je de state of the art over ontwikkelingspsychopathologie. Dit zet je in ten behoeve van het klinisch besluitvormingsproces en de gezamenlijke besluitvorming met ouders en cliënten. Je leert te werken en redeneren aan de hand van een analysekader. Ditzelfde kader dient als didactisch hulpmiddel om de problematiek op een overzichtelijke wijze te bespreken met de jongere, de ouders en andere relevante opvoeders. Ook kan zodoende een geïntegreerd interventieplan worden ontworpen. 
Sale price€1.011,25
Kids Skills (KISK)
Kids Skills (KISK)
In deze twee bijeenkomsten laten we je kennismaken met een manier van oplossingsgericht werken en denken. Kids’ Skills is een speelse, praktische en oplossingsgerichte benadering van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd.
Sale price€120,00
Leerstrategieën voor de Moderne Vreemde Talen voor jongeren met TOS (LSMVT)
Leerstrategieën voor de Moderne Vreemde Talen voor jongeren met TOS (LSMVT)
Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen.
In deze cursus worden verschillende leerstrategieën aangeboden die het leren van alle moderne vreemde talen (en vaak ook van het Nederlands) voor deze jongeren kunnen vergemakkelijken.
Sale price€60,00
Introductie CMB (INCMB)
Introductie CMB (INCMB)
Je werkt met de doelgroep Communicatief Meervoudig Beperkten (CMB). Dit is een zeer gevarieerde doelgroep van leerlingen en cliënten die zorg en onderwijs krijgen binnen verschillende settingen bij Kentalis. Dit kan variëren van een Communicatie-Plus-groep, onderwijs (SO en VSO), naschoolsegroepsbehandeling tot residentiële zorg.
Sale priceVanaf €260,00
Interactie Communicatie Beeldcoachen ICB - Opleiding (ICBOP)
Interactie Communicatie Beeldcoachen ICB - Opleiding (ICBOP)
Hoe coach je professionals, ouders en kinderen* zo effectief mogelijk? Wat hebben zij nodig om in hun interactie en communicatie tot een optimale afstemming met elkaar te komen?
Sale priceVanaf €2.250,00