Filters

193 - 216 van de 216 producten
Video-interactiebegeleiding
Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm van beeldcoachen die ingezet kan worden bij diverse hulpvragen. Zowel bij lichtere vragen van medewerkers of teams, als bij langdurige en complexe problematiek. Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden. 

AIT is de methodiekeigenaar van de methode VIB. Na afronding van deze opleiding voldoe je aan de eindtermen van AIT. Je kunt dan opgenomen/ geregistreerd worden in de landelijke databank van AIT


Prijs op aanvraag
Vijf op een Rij
Vijf op een Rij
Tips opdoen voor het omgaan met kinderen met een taalontwikkelingstoornis. Dit boek is in 2008 geschreven door de projectgroep ‘Explicitering Expertise ESM-onderwijs’ (voor de term TOS werd voorheen de term ESM gebruikt). In de 2e druk (2013) is op veler verzoek een hoofdstuk toegevoegd over TOS en dyslexie. Daarnaast is de inhoud op sommige punten aangepast, zijn er voorbeelden toegevoegd en is het
Gratis
Visualiseren - online
Visualiseren - online

Veel kinderen met TOS hebben luisterproblemen of problemen met het taalbegrip. Voor hen is het belangrijk dat informatie/ lesstof wordt gevisualiseerd. In deze e-learning leer je waarom je bij kinderen met TOS visualisatie inzet, welke verschillende vormen van visualisatie er zijn en hoe je visualisatie het beste kunt inzetten.  

Sale price€55,00
Voorlezen aan kleuters met TOS
Voorlezen aan kleuters met TOS

In deze e-learning leer je waarom voorlezen zo belangrijk is voor kleuters met TOS. Je krijgt tips en adviezen over welke aanpak helpend is om kinderen met TOS optimaal te laten profiteren van het voorlezen. 

Sale price€50,00
Voorlichting dove / slechthorende leerling in de klas
Voorlichting dove / slechthorende leerling in de klas

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/ leerkracht/ begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO, VO of MBO hebt gevolgd.


Sale price€60,00
Wenskaarten
Wenskaarten
4 Wenskaarten met envelop. De kaarten zijn getekend door cliënten van centrum voor dagbesteding de Terp en in de computer bewerkt door begeleiding. De kaarten zijn gevouwen, dus aan de binnenkant te beschrijven.
Sale price€5,00
Werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme, handleiding
Werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme, handleiding
Conceptondersteunende Communicatie kan worden ingezet bij iedereen met autisme die problemen ondervindt in de communicatie, ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van de spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuiglijke beperking of andere mogelijk voorkomende problematieken. Deze handleiding voor professionals en ouders, is er als pdf (zonder filmpjes) en als iBook. De achtergronden van de methodiek worden
Gratis
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT

Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via de WOK bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden.

Sale priceVanaf €65,00
Woordenschat bij kleuters met TOS
Woordenschat bij kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over de woordenschat van kleuters met TOS en krijg je praktische adviezen om hun woordenschat succesvol uit te breiden. Ook bij andere kinderen met een kleine woordenschat is deze aanpak helpend. 

Sale price€50,00
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo - PO
Woordenschat bij TOS, uitbreiden doe je zo - PO

Wat kun je doen om de woordenschat van de leerling met TOS uit te breiden?

In deze workshop leer je over woordenschatverwerving en wat de leerling met TOS daarin nodig heeft. Hoe bereik en ondersteun je de leerling met TOS? Hoe vergroot je het woord(enschat)bewustzijn van de leerling? Hoe zorg je voor voldoende herhaling?

Je oefent met het toepassen van de theorie in praktijkopdrachten. Na de workshop is ook jóuw woordbewustzijn vergroot en heb je inzicht en praktische handvatten om toe te passen voor de leerling met TOS.


Sale price€60,00
Woordenschat in het voortgezet onderwijs
Woordenschat in het voortgezet onderwijs

Leerlingen met een kleine woordenschat, zoals leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), lopen tegen diverse problemen aan in het voortgezet onderwijs. Niet alleen bij het begrijpen van leerteksten, ook bij het schrijven van verslagen en teksten en het geven van een presentatie. Maar welke woorden moet een leerling kennen in het voortgezet onderwijs? Wat zijn vakspecifieke woorden en begrippen? Welke woorden horen bij de specifieke examentaal? Op deze en andere vragen krijg je tijdens deze workshop antwoord. We laten je zien en ervaren hoe nieuwe woorden worden opgeslagen in het semantisch geheugen. We bespreken verschillende methodieken en bekijken met jou hoe dit kan worden ingepast in het schoolbeleid.


Sale price€60,00
Woordvindingsmoeilijkheden
Woordvindingsmoeilijkheden

Welke leerling- en leerkrachtvaardigheden helpen de leerlingen met woordvindingsproblemen om het onderwijsaanbod goed te kunnen volgen en begrijpen? Welke vaardigheden zijn nodig om aansluiting te kunnen blijven vinden in de interactie. Tijdens deze workshop krijgt u achtergrondinformatie over woordvindingsproblemen. Daarnaast krijgt u tips en adviezen die u als leerkracht meteen kunt inzetten.

Sale price€60,00
Zelf op weg met TOS
Zelf op weg met TOS

Wil je als ouder van een jong kind met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) meer weten over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen? In deze e-learning krijg je informatie over deze onderwerpen. Ook krijg je tips voor thuis en informatie over de behandeling bij Kentalis.

Sale price€50,00
Zie jij wat ik zie?
Zie jij wat ik zie?

Wanneer je werkt met mensen met een gehoorbeperking, dan is die auditieve beperking van invloed op de wijze van communiceren met elkaar en hoe je elkaar en de wereld om je heen waarneemt. Het zien is een belangrijk zintuig om de auditieve beperking te compenseren. En juist bij mensen die slechter horen, komen visuele problemen relatief veel vaker voor dan bij mensen die goed horen. Vaak blijven deze problemen langer onontdekt, terwijl het juist heel belangrijk is om vroeg passend te kunnen handelen! Hoe weet je of iemand goed ziet? En wat kan dit voor gevolgen hebben voor iemands functioneren? Inzicht hierin helpt om elkaar te begrijpen. Kortom: Zie jij wat ik zie? En hoe kom ik daar achter?

Sale price€115,00
Zinsbouw en verhaalopbouw
Zinsbouw en verhaalopbouw

Veel kinderen met een TOS hebben problemen met de verhaalopbouw en het maken van zinnen. De workshop is met name interessant als je individueel of in een groepje met leerlingen gaat werken. We richten ons op de leerlingen van de onderbouw en middenbouw van de basisschoolleeftijd.

Sale price€60,00
Zintuigenverhalen - Complete set
Zintuigenverhalen - Complete set
Complete set voor het voorlezen van Zintuigenverhalen aan kinderen met een Communicatieve Meervoudige Beperking. Het iBook bevat een handleiding en vier uitgewerkte Zintuigenverhalen met instructieboekjes (foto’s, Nederlandse Gebarentaal, PCS, pictogrammen) en video (voorbeeldverhaal, Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren).Deze zijn te downloaden in de iBooks-store via onderstaande link.IBook: Complete set ZintuigenverhalenHeeft u geen beschikking over een iPad, dan kunt u
Gratis
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in foto's
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in foto's
Zintuigenverhalen stimuleren communicatie en interactie op een prettige manier. Dit pakket betreft de handleiding en vier voorbeeldverhalen ondersteund met foto's. Deze zijn hieronder gratis te downloaden. Met de voorbeeldverhalen kunnen ouders en professionals zelf aan de slag met het voorlezen van een zintuigenverhaal, waarbij nog enkele eigen voorwerpen toegevoegd moeten worden, zoals handcrème, een bloem of ovenwanten. Van elk verhaal
Gratis
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in NGT
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in NGT
Zintuigenverhalen stimuleren communicatie en interactie op een prettige manier. Dit pakket bevat de handleiding en vier voorbeeldverhalen in NGT. Deze zijn hieronder gratis te downloaden. Met de voorbeeldverhalen kunnen ouders en professionals zelf aan de slag met het voorlezen van een zintuigenverhaal, waarbij nog enkele eigen voorwerpen toegevoegd moeten worden, zoals handcrème, een bloem of ovenwanten. Van elk verhaal is
Gratis
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in pcs-symbolen
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in pcs-symbolen
Zintuigenverhalen stimuleren communicatie en interactie op een prettige manier. Dit pakket betreft de handleiding en vier voorbeeldverhalen ondersteund met pcs-symbolen. Deze zijn hieronder gratis te downloaden.Met de voorbeeldverhalen kunnen ouders en professionals zelf aan de slag met het voorlezen van een zintuigenverhaal, waarbij nog enkele eigen voorwerpen toegevoegd moeten worden, zoals handcrème, een bloem of ovenwanten. Van elk verhaal is
Gratis
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in pictogrammen
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in pictogrammen
Zintuigenverhalen stimuleren communicatie en interactie op een prettige manier. Dit pakket betreft de handleiding en vier voorbeeldverhalen in pictogrammen. Deze zijn hieronder gratis te downloaden.Met de voorbeeldverhalen kunnen ouders en professionals zelf aan de slag met het voorlezen van een zintuigenverhaal, waarbij nog enkele eigen voorwerpen toegevoegd moeten worden, zoals handcrème, een bloem of ovenwanten. Van elk verhaal is een
Gratis
Zintuigenverhalen maken
Zintuigenverhalen maken

In deze training ga je voor een persoon een zintuigenverhaal op maat maken. Zintuigenverhalen zijn verhalen die voorgelezen worden met toevoeging van zintuiglijke ervaringen. Het is een leuke, ontspannende activiteit waardoor een persoon ervaringen kan opdoen. De communicatie en interactie worden hierdoor op een positieve manier gestimuleerd. Sale price€310,00
Zintuiglijke ontwikkeling - e-learning
Zintuiglijke ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In deze module leer je hoe de zintuiglijke ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.


Sale price€55,00
Zintuiglijke prikkelverwerking - e-learning
Zintuiglijke prikkelverwerking - e-learning

In de e-learning 'Zintuiglijke prikkelverwerking' zie je voorbeelden van gedrag dat te maken heeft met de zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel zintuiglijke of sensorische informatieverwerking). Dit is gedrag waar we allemaal mee te maken hebben. Bij personen met een communicatieve (meervoudige) beperking kan er echter sprake zijn van een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking, met invloed op het gedrag. 

In de e-learning krijg je voorbeelden van onder- en overprikkeld gedrag te zien en leer je wat de invloed hiervan kan zijn op de alertheid. Je leert verschillende prikkelprofielen te herkennen en krijgt handvatten over hoe je om kunt gaan met een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking.


Sale price€99,00
Zinvol handelen
Zinvol handelen

In dit programma leer je wat ethiek inhoudt en verken je een aantal hulpmiddelen die je helpen bij dit soort vragen en keuzemomenten. Je krijgt inzicht in je eigen normen en waarden, de Kentalis mensvisie en kernwaarden, en de gedragscodes van Kentalis. 'Goed handelen' bevordert de kwaliteit van zorg en onderwijs; goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Sale price€250,00