Filters

193 - 216 van de 232 producten
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij pubers?
Download de gratis posters.
Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools.
Gratis
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS? - kinderen
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS? - kinderen
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen? Download de gratis posters. Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Pools, Spaans, Turks, Arabisch, Papiamento, Fries,
Gratis
TOS Verdieping (TOSVDV)
TOS Verdieping (TOSVDV)
In de basiscursus ‘TOS in het vo /mbo’ wordt ingegaan op terminologie rondom TOS, het herkennen van een TOS leerling en mogelijke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In deze ‘TOS verdieping’ wordt verdiepende kennis gedeeld en wordt uiteengezet hoe je nóg meer kunt aansluiten op een leerling met TOS.
Sale price€60,00
TOS Verdieping - VO/MBO (TOSVD)
TOS Verdieping - VO/MBO (TOSVD)
Leerkrachten die na de basisvoorlichting TOS door de ambulant begeleider en na de workshop TOS Beleving meer kennis willen over TOS, kunnen zich voor deze workshop aanmelden.
We duiden een casus aan de hand van een theoriemodel en gaan dieper in op de interventiemogelijkheden van de leerkracht. Hoe kun je de hele groep laten profiteren van de TOS aanpak? Het doel is dat je aan het eind van deze workshop weg gaat met praktische ideeën die je in jouw groep kunt toepassen.
Sale price€60,00
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden (TVOAB)
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden (TVOAB)
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Deze term is nog vrij onbekend, terwijl er bij ongeveer vijf procent van de kinderen vermoedelijk sprake is van TOS. Sommige  ouders/verzorgers zijn al lang met de taalontwikkelingsstoornis van hun zoon of dochter bekend, andere krijgen er pas later mee te maken. Een jongere met TOS loopt tegen heel wat problemen aan. Dat vraagt nogal wat van ouders en anderen uit hun omgeving.
Sale price€60,00
TOS voorlichting voor PO (VTOSP)
TOS voorlichting voor PO (VTOSP)

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
Traject aanmelding (TJAJAAN)
Traject aanmelding (TJAJAAN)

In deze voorlichting wordt besproken hoe het traject van aanmelden voor ondersteuning vanuit Kentalis onderwijs (arrangement) verloopt. Besproken wordt wanneer er gedacht kan worden aan het aanvragen van een arrangement en er zal kort worden stilgestaan bij de criteria die worden gehanteerd voor een aanvraag.

Sale price€60,00
Van de olifant en de muis - dvd
Van de olifant en de muis - DVD
DVD met peuterliedjes in de Nederlandse Gebarentaal.
NB. Er staat geen geluid op.
Sale price€7,65
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren (NMGVm)
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren (NMGVm)
Verder met Nederlands met gebaren is een verdieping van de voorgaande cursussen. De cursus kunt u volgen nádat de u NmG2 onderwijs hebt gevolgd.


Sale price€350,00
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
Verdieping woordenschatverwerving en TOS (MSTWV)
In deze bijeenkomst maken we een verdiepingsslag t.a.v. woordenschatverwerving bij kinderen. We gaan kijken hoe woordenschatonderwijs breder ingezet kan worden bij verschillende vakken en hoe bij impliciet leren de woordenschat bij kinderen kan worden vergroot door leerkrachtvaardigheden die hiervoor ingezet kunnen worden.
Sale price€60,00
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - PO / VO / MBO (VRDPSH)
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - PO / VO / MBO (VRDPSH)
Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO / VO of MBO hebt gevolgd.
Sale price€60,00
Verdieping: een slechthorende/dove leerling in de klas (SHDKL)
Verdieping: een slechthorende/dove leerling in de klas (SHDKL)

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/ leerkracht/ begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.
Deelnemen aan deze workshop kan alleen wanneer je de voorlichting SH voor PO/ VO
of MBO hebt gevolgd. Tips en adviezen die je als leerkracht meteen kunt inzetten worden op een interactieve manier gedeeld en besproken.

Sale price€60,00
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)
Verstaanbaarheid bij jonge kinderen (VERST)

Verstaanbaarheidsproblemen bij jonge kinderen is voor veel leerkrachten herkenbaar. De ernst van deze problemen kan sterk variëren. We gaan in op de oorzaken en kenmerken van verstaanbaarheidsproblemen. We bekijken de gevolgen van verstaanbaarheidsproblemen, gaan met praktische opdrachten aan de slag en bekijken welke ondersteunende materialen ingezet kunnen worden.

Sale price€60,00
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
Versterken van woordenschatonderwijs (VSWSO)
ln de recente taalmethoden wordt aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, maar vaak is dit niet voldoende om de woordenschat van leerlingen (met TOS) te verdiepen en uit te breiden. ln deze cursus behandelen we didactiek en interventies die het woordenschataanbod vanuit de methode versterken en uitbreiden. Deelnemers gaan naast praktische opdrachten actief aan de slag met hun eigen taalmethode en kunnen daarna de opgedane kennis direct inzetten tijdens hun lessen woordenschatonderwijs in de praktijk.
Sale price€60,00
Video Hometraining (VHTT)
Video Hometraining (VHTT)
Video-hometraining wordt ingezet bij diverse hulpvragen van ouders in de thuissituatie (zowel lichtere hulpvragen als bij langdurige en complexe problematiek). Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden met ouders.
Prijs op aanvraag
Video-interactiebegeleiding (VIB) (VIBG)
Video-interactiebegeleiding (VIB) (VIBG)
De VIB opleiding heeft als doel:
1. effectief werken aan de hulpvraag/ontwikkeling van de cliënten
2. de deskundigheid van medewerkers verder te bevorderen.
Prijs op aanvraag
Vijf op een Rij
Vijf op een Rij
Voor dit gratis downloadbaar product hoef je niet naar de winkelwagen,
je kunt het handboek HIER downloaden.
Gratis
Visualiseren - online (VISUA)
Visualiseren - online (VISUA)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Veel kinderen met TOS hebben luisterproblemen of problemen met het taalbegrip. Voor hen is het belangrijk dat de lesstof wordt gevisualiseerd. Visualisatie kan ook gebruikt worden om kinderen te helpen bij het verwoorden van hun boodschap. Tenslotte kan visualisatie worden ingezet om taken/dagplanning te visualiseren. Er zijn veel manieren waarop je kunt visualiseren. Er wordt besproken welke manier je op welk moment het beste kunt inzetten.
Sale price€55,00
Voorlezen aan kleuters met TOS (KPVK)
Voorlezen aan kleuters met TOS (KPVK)
In deze module wordt toegelicht waarom voorlezen zo belangrijk is voor kinderen met TOS. Er wordt besproken waarom er voor deze kinderen aanpassingen nodig zijn in het voorlezen. Je krijgt tips en adviezen over welke aanpassingen jij als leerkracht in het voorlezen kunt doen om kinderen met TOS optimaal te laten profiteren van het voorlezen. Daarbij is het voeren van gesprekken over hetgeen is voorgelezen een belangrijk onderdeel.
Sale price€50,00
Voorlichting slechthorendheid (VSH)
Voorlichting slechthorendheid (VSH)
In deze bijeenkomst willen we deelnemers informatie geven en kennis aanbieden over slechthorendheid waardoor inzicht en begrip voor deze specifieke leerlingen wordt verkregen. Naast theoretische achtergrondinformatie krijgt u van ons praktische adviezen. In deze bijeenkomst is er ruimte om het audiogram van uw leerling te bespreken.
Sale price€60,00
Voorlichting Slechthorendheid voor MBO (VSHM)
Voorlichting Slechthorendheid voor MBO (VSHM)
Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de student en het onderwijs aan deze student.
Sale price€45,00
Wenskaarten
Wenskaarten

4 Wenskaarten met envelop. De kaarten zijn getekend door cliënten van centrum voor dagbesteding de Terp en in de computer bewerkt door begeleiding. De kaarten zijn gevouwen, dus aan de binnenkant te beschrijven.

Sale price€5,00
Werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme, handleiding
Werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme, handleiding
Conceptondersteunende Communicatie kan worden ingezet bij iedereen met autisme die problemen ondervindt in de communicatie, ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van de spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuiglijke beperking of andere mogelijk voorkomende problematieken. Deze handleiding voor professionals en ouders, is er als pdf (zonder filmpjes) en als iBook. De achtergronden van de methodiek worden zodanig uitgelegd dat meteen een concrete link kan worden gelegd naar de dagelijkse praktijk.

Je kunt de PDF hier downloaden.

Je kunt het iBook hier vinden.

Gratis
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
WerkOntwikkelingsKring VIB/VHT (wok)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via de WOK bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden
Sale priceVanaf €65,00