Filters

169 - 192 van de 215 producten
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online

In deze e-learning leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Je leert uit welke taalgebieden de taalontwikkeling bestaat, welke stoornissen je kunt onderscheiden en hoe je kunt werken aan de verschillende taalgebieden.

Sale price€99,00
Taalstimulerende communicatie - online
Taalstimulerende communicatie - online

In deze e-learning leer je hoe je kinderen met TOS tot communicatie kunt uitlokken. Je leert welke technieken je kunt inzetten om kinderen met TOS actief te laten deelnemen aan gesprekken.

Sale price€55,00
TOS beleving
TOS beleving

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat TOS is en begrijp je het kind of de jongere met TOS en zijn/haar problematiek beter.

Sale price€62,00
TOS beleving in het VO en MBO
TOS beleving in het VO en MBO

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis is en wat het met je doet. Hoe is het om niet uit je woorden te komen? Hoe ervaar je het om niet te worden begrepen? Je gaat a.d.h.v. een theoretisch kader zelf aan de slag met praktische oefeningen waardoor je wordt ondergedompeld in de ervaringswereld van de jongeren met een TOS.Sale price€60,00
TOS en consequenties voor het onderwijs - online
TOS en consequenties voor het onderwijs - online

Leerlingen met TOS ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze e-learning leer je meer over de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Ook krijg je didactische handreikingen voor de verschillende vakken.

Sale price€99,00
TOS en executieve functies in de klas - PO/VO
TOS en executieve functies in de klas - PO/VO

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze basiscursus leer je welke executieve functies er zijn, wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen, zoomen we in op executieve functies in relatie tot TOS en gaan we aan de hand van een casus aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren.

Sale price€120,00
TOS en visualiseren: instructie - PO/VO
TOS en visualiseren: instructie - PO/VO

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met 'visualiseren'. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij een instructie. 

Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS. 


Sale price€60,00
TOS en visualiseren: ordenen en plannen PO/VO
TOS en visualiseren: ordenen en plannen PO/VO

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met ‘visualiseren. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij ordenen en plannen. 

Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS


Sale price€60,00
TOS in het VO/MBO - basis
TOS in het VO/MBO - basis

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is de term TOS nog weinig bekend. En dat terwijl 5-7 % van de populatie een TOS heeft! Dat betekent dat op iedere school TOS jongeren zitten, die niet als zodanig worden herkend, maar die door hun TOS veel moeite kunnen ondervinden met het volgen van onderwijs. Een TOS jongere heeft specifieke onderwijsbehoeften.

Sale price€60,00
TOS online voor ouders 13+
TOS online voor ouders 13+

Jouw kind heeft een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen. In deze e-learning wordt toegelicht wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat het hebben van een TOS betekent voor jongeren (en hun ouders). Ook worden suggesties gegeven over het in gesprek gaan met je kind. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmpjes waarin ouders en jongeren komen aan het woord komen over TOS.

Sale price€50,00
TOS online voor ouders 6-12
TOS online voor ouders 6-12

Heb je een kind  in de basisschoolleeftijd met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? In deze e-learning leer je meer over taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en wat dit betekent voor het kind. Ook krijg je tips voor thuis en informatie over de behandeling bij Kentalis.

Sale price€50,00
TOS regulier onderwijs VO
TOS regulier onderwijs VO

Wanneer je als docent meer wilt leren over een TOS bij leerlingen in het VO, geeft deze e-learning antwoord op de eerste vragen. Je doorloopt de e-learning stap voor stap en krijgt meer informatie over wat een TOS is en wat je kunt doen in de klas om de leerling te helpen. 

Sale price€55,00
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes en peuters
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes en peuters
Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij baby's, dreumes en peuters?Download gratis de onderstaande posters.Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks, Eritrees, Fries en Gronings.• Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes, peuters - Nederlands• Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes, peuters - Engels• Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes, peuters - Pools• Heeft
Gratis
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij pubers? Download gratis de onderstaande posters.Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools.• Heeft Jos 'n TOS - puber - Nederlands• Heeft Jos 'n TOS - puber - Engels• Heeft Jos 'n TOS - puber - Arabisch• Heeft Jos 'n TOS - puber - Turks• Heeft Jos 'n TOS
Gratis
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS? - kinderen
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS? - kinderen
Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen?Download gratis de onderstaande posters.Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Pools, Spaans, Turks, Arabisch, Papiamento, Fries, Gronings en in het Limburgs. • Heeft mijn kind TOS?• Heeft Jos 'n TOS? Nederlands• Heeft Jos 'n TOS? Fries• Heeft Jos 'n TOS? Engels• Heeft Jos 'n TOS? Arabisch• Heeft Jos 'n TOS? Turks•
Gratis
TOS verdieping
TOS verdieping

In de basiscursus ‘TOS in het vo /mbo’ wordt ingegaan op terminologie rondom TOS, het herkennen van een TOS leerling en mogelijke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In deze ‘TOS verdieping’ wordt verdiepende kennis gedeeld en wordt uiteengezet hoe je nóg meer kunt aansluiten op een leerling met TOS.

In deze cursus wordt een casus aan de hand van het ‘TOS-model’ besproken en leer je interventiemogelijkheden voor jou als docent. Hoe kun je de hele groep laten profiteren van de TOS-aanpak? Aan het einde van deze cursus heb je veel praktische ideeën die je in jouw klas kunt inzetten.Sale price€60,00
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden
TOS voor ouders, familieleden en andere belangstellenden

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. Deze term is nog vrij onbekend, terwijl er bij ongeveer vijf procent van de kinderen vermoedelijk sprake is van TOS. Sommige  ouders/verzorgers zijn al lang met de taalontwikkelingsstoornis van hun zoon of dochter bekend, andere krijgen er pas later mee te maken. Een jongere met TOS loopt tegen heel wat problemen aan. Dat vraagt nogal wat van ouders en anderen uit hun omgeving.

Sale price€60,00
TOS voorlichting voor PO
TOS voorlichting voor PO

Een leerling met taalontwikkelingsproblemen (TOS) heeft moeite met taal. Taal (receptief en productief) omvat meer aspecten dan dat we op het eerste gezicht denken. Tijdens de voorlichting ervaar je op welke gebieden een leerling met TOS problemen kan hebben.

Sale price€45,00
Traject aanmelding
Traject aanmelding

In deze voorlichting wordt besproken hoe het traject van aanmelden voor ondersteuning vanuit Kentalis onderwijs (arrangement) verloopt. Besproken wordt wanneer er gedacht kan worden aan het aanvragen van een arrangement en er zal kort worden stilgestaan bij de criteria die worden gehanteerd voor een aanvraag. Daarnaast wordt gedeeld hoe de aanmelding praktisch vorm krijgt; waar en hoe meld je aan, welke gegevens moeten worden aangeleverd en welke stappen worden er gezet? 

Sale price€1,00
Van de olifant en de muis - dvd
Van de olifant en de muis - DVD
DVD met peuterliedjes in de Nederlandse Gebarentaal.NB. Er staat geen geluid op.
Sale price€7,65
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren
Verder met Nederlands ondersteund met Gebaren

In deze cursus bouw je verder op je basisvaardigheid NmG. Je krijgt ongeveer 300 (nieuwe) begrippen aangeboden en gaat verder met grammaticale aspecten aan de slag.

Sale price€350,00
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - po/vo/mbo
Verdieping: een slechthorende of dove leerling in de klas - po/vo/mbo

Wat betekent niet goed kunnen horen voor het functioneren van de leerling op het gebied van communicatie, leren en sociaal gedrag? Wat hebben deze leerlingen nodig van jou als docent/leerkracht/begeleider? In deze workshop koppelen we inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aan de praktijk in de klas. Deze workshop gaat dieper in op de inhoud dan onze voorlichting over slechthorendheid.

Sale price€60,00
Versterken van het woordenschatonderwijs
Versterken van het woordenschatonderwijs

In de recente taalmethoden wordt aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, maar vaak is dit niet voldoende om de woordenschat van leerlingen (zeker met TOS) te verdiepen en uit te breiden. In deze cursus behandelen we didactiek en interventies die het woordenschataanbod vanuit de methode versterken en uitbreiden. Dit doen we vanuit de Viertakt-model van Verhallen. De deelnemers gaan met praktische opdrachten aan de slag aan de hand van deze theorie, zodat ze het vervolgens direct in de praktijk kunnen toepassen.

Sale price€60,00
Video-interactiebegeleiding
Video-interactiebegeleiding

Video-interactiebegeleiding is een vorm van beeldcoachen die ingezet kan worden bij diverse hulpvragen. Zowel bij lichtere vragen van medewerkers of teams, als bij langdurige en complexe problematiek. Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden. 

AIT is de methodiekeigenaar van de methode VIB. Na afronding van deze opleiding voldoe je aan de eindtermen van AIT. Je kunt dan opgenomen/ geregistreerd worden in de landelijke databank van AIT


Prijs op aanvraag