Filters

169 - 192 van de 232 producten
Spraaksaam de movie
Spraaksaam de movie

Spraaksaam de movie werd gemaakt door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), omdat zij vinden dat er veel te weinig bekend is over het leven met een taalstoornis. In de film vertellen zij over hun ervaringen. De film ging op 16 november 2011 in première en werd door meer dan 200 mensen gezien. In het boekje dat bij de dvd hoort, staan de kunstwerken en teksten die de jongeren van Spraaksaam maakten over hun leven met TOS. De kunstwerken werden tentoongesteld tijdens de première.

Gratis
Spraaktaal Kids compleet
Spraaktaal Kids compleet
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€140,00
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Jongeren met een taalstoornis (TOS, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.
Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€31,15
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Story Grammar Training®: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRAM)
Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist. De Story Grammar training is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn (de macrostructuur).
Sale price€860,00
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Supervisie VIB/VHT (SUPVV)
Na het verkrijgen van het certificaat VHT/VIB houdt je ontwikkeling niet op. Naarmate je meer ervaring krijgt, worden toepassingsmogelijkheden breder. De cliënt staat centraal en daarom ontwikkel je je als professional! Ontwikkelen doe je met elkaar. Na- en bijscholing via supervisie bieden je de mogelijkheid om je te kunnen blijven ontwikkelen in het benutten van basiscommunicatie tijdens de begeleiding met beelden.
Sale price€135,00
Taal en Executieve Functies (EFTL)
Taal en Executieve Functies (EFTL)
Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. In deze cursus gaan we in op de relatie tussen innerlijke taal, zelfsturing (executieve functies), 'lezen' van je eigen binnenwereld en de wereld om je heen (theory of mind). Tevens besteden we aandacht aan wat dit betekent voor het werken in de klas.
Sale price€60,00
Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis? (TATOS)
Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis? (TATOS)
In ons werk komen we kinderen tegen die een taalontwikkelingsachterstand hebben of een vergroot risico hierop. 5% van de kinderen is bekend met spraak-taalproblemen. Binnen die groep zijn er soms kinderen die niet een taalontwikkelingsachterstand, maar een taalontwikkelingsstoornis hebben, zonder dat wij of ouders daar weet van hebben.
Sale price€60,00
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online (TOenTS)
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online (TOenTS)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. In deze module leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Er is aandacht voor de interventies die je kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunt aanbieden.

Sale price€99,00
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)
Taalstimulerende communicatie - online (TSCOM)

Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met TOS zijn zich vaak bewust van hun taalproblemen. Door deze problemen hebben zij veel moeite met het onder woorden brengen van hun gedachten en gevoelens. Het is daarom niet altijd gemakkelijk hen uit te lokken tot het deelnemen aan gesprekken. Kinderen leren taal vooral door zelf aan het woord te zijn en actief te oefenen. In deze module krijg je informatie over gespreksvoering met kinderen met TOS.

Sale price€55,00
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
TOS & Consequenties voor het onderwijs - online (cvondw)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Leerlingen met spraak- en taalstoornissen ervaren veel problemen bij het volgen van onderwijs, omdat ons onderwijs heel talig is. In deze module ligt eerst het accent op de beschrijving van de invloed van TOS op het volgen van onderwijs. Vervolgens wordt aandacht besteed aan didactische handreikingen voor de verschillende vakken.
Sale price€99,00
TOS Beleving (TOSBEL)
TOS Beleving (TOSBEL)
Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van TOS geeft je veel meer inzicht dan wanneer je alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer begrip krijgt voor een kind met TOS en inzicht in zijn onderwijsbehoefte.

Sale priceVanaf €56,00
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
TOS beleving in het VO en MBO (TBVMB)
Wil je beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Ervaren hoe het is om niet begrepen te worden? Het zelf ervaren van TOS geeft je veel meer inzicht, dan wanneer je alleen maar in theorie uitleg krijgt. De beleving zorgt ervoor dat je meer begrip krijgt voor de leerling of student met TOS en inzicht in zijn onderwijsbehoefte.
Sale price€60,00
TOS en beginnende geletterdheid (BGV)
TOS en beginnende geletterdheid (BGV)
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben gerichte instructie nodig voor een succesvolle start van het lees- en spellingsonderwijs in groep 3. Deze workshop is gericht op interventies en activiteiten om gericht aan de slag te kunnen gaan met beginnende geletterdheid en voorschotbenadering.
Sale price€60,00
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)
TOS en Executieve functies in de klas PO (EFPO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren. bijeenkomsten.

Sale price€120,00
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)
TOS en Executieve functies in de klas VO (EFVO)

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze cursus leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om tot zelfsturing te komen. Wij
‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren en TOS. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de hand van een opdracht aan de slag met een interventie om een executieve functie te verbeteren.

Sale price€120,00
TOS en Visualiseren - PO / VO (VITOS)
TOS en Visualiseren - PO / VO (VITOS)

In deze training leer je wat er wordt bedoeld met ‘visualiseren. Je leert hoe jij beeld kunt inzetten en waarom dit noodzakelijk is voor jouw leerling met TOS. Je oefent de vaardigheid om beeld in te zetten bij een instructie. Het inzetten van visuele middelen maakt dat de leerling met TOS taal beter kan verwerken en begrijpen. In deze training gebruiken we concrete voorbeelden en oefeningen uit zowel jouw dagelijkse praktijk als uit die van de leerling met TOS.

Sale price€60,00
TOS in het VO/MBO - basis (VTSVMB)
TOS in het VO/MBO - basis (VTSVMB)
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In het onderwijs is de term TOS nog weinig bekend. En dat terwijl 5-7 % van de populatie een TOS heeft! Dat betekent dat op iedere school TOS jongeren zitten, die niet als zodanig worden herkend, maar die door hun TOS veel moeite kunnen ondervinden met het volgen van onderwijs. Een TOS jongere heeft specifieke onderwijsbehoeften.
Sale price€60,00
TOS Online voor ouders 13+ (TOSON13)
TOS Online voor ouders 13+ (TOSON13)
Jouw kind heeft een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen. In deze e-learning wordt toegelicht wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat het hebben van een TOS betekent voor jongeren (en hun ouders).
Sale price€50,00
TOS Online voor ouders 6-12 (TOSON6)
TOS Online voor ouders 6-12 (TOSON6)
Heb je een jong kind met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? Zou je als ouder van een jong kind met een TOS meer willen weten over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen? Dan is deze e-learning voor jou bedoeld.
Sale price€50,00
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
TOS regulier onderwijs VO (TOSROW)
Wanneer je als docent meer wilt leren over een taalontwikkelingsstoornis bij leerlingen in het VO, is dit een korte pakkende module die antwoord geeft op de eerste vragen.
Vergoedingsregeling: onderwijs- of ondersteuningsarrangement.
Sale price€55,00
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes en peuters
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - baby's, dreumes en peuters
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij baby's, dreumes en peuters?
Download de gratis posters.
Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks, Eritrees, Fries en Gronings.
Gratis