Filters

145 - 168 van de 217 producten
Oudermodule Kijk ik gebaar 1
Oudermodule Kijk ik gebaar 1

De cursus Kijk ik Gebaar 1 is een communicatiecursus voor ouders/verzorgers van een baby met een auditieve beperking. In de cursus worden gebaren aangeleerd en veel praktische suggesties gegeven voor een goede communicatie met de baby.

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Dit is mijn familie - Over familie en contact maken
 2. We gaan nu… - Over wassen en gaan slapen, eten en drinken
 3. Kleren en eten - Over kleren en kleuren en eten en drinken
 4. Spelen en knuffelen - Over spelen en zaken in en om het huis

Sale price€679,00
Oudermodule Kijk ik gebaar 2
Oudermodule Kijk ik gebaar 2

Kijk ik Gebaar 2 is de tweede cursus in een reeks van drie. In deze cursus krijg je een goede basis in het gebruik van NGT, toegespitst op de communicatie met een jong kind met een auditieve beperking. Hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in Kijk ik gebaar 1.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat zullen we doen? - over eten, samen spelen en dieren
 • Hoe voel je je? - over verjaardag, ziek zijn en in bad gaan
 • Er op uit - over wat je meeneemt als je uit logeren gaat of naar de crèche
 • Gezellig - over het huis, de seizoenen en spelen

Sale price€679,00
Oudermodule Kijk ik gebaar 3
Oudermodule Kijk ik gebaar 3

Kijk ik Gebaar 3 is de laatste cursus in een reeks van drie. In deze cursus leer je nieuwe gebaren en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid. Hierbij wordt voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in Kijk ik gebaar 1 en 2.

De thema's die in de module Kijk ik gebaar 3 aan de orde komen zijn:

 • Wat knap van jou - over samen spelen, het lichaam en boodschappen doen
 • Wat gaan we doen? - over samen iets leuks doen, eten en feesten
 • We gaan op pad - over het verkeer, ziek zijn en de seizoenen
 • Het is vakantie - over vakantie, dieren en feesten

Sale price€679,00
PION: Peuters in ontwikkeling
PION: Peuters in ontwikkeling
PION is een ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samengesteld voor peuters met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van het kind, evenals de voorwaarden nauwgezet en gestructureerd te volgen. Stagnaties kunnen tijdig worden gesignaleerd, waarna diagnostiek en behandeling kunnen worden ingezet. Vaardigheden die het kind al beheerst of die in ontwikkeling zijn, kunnen op basis van
Sale price€41,50
Practicum omgaan met hoorapparatuur
Practicum omgaan met hoorapparatuur

Wat is het linker en wat is het rechter hoortoestel? Hoe vervang ik een batterij of slangetje van een hoortoestel? Wanneer kan ik solo apparatuur inzetten?
Hoorapparatuur gebruiken en onderhouden lijkt zo simpel. Er wordt in de praktijk vanuit gegaan dat professionals die werken met cliënten met hoorapparatuur wel weten hoe hiermee om te gaan. Maar zo eenvoudig is het niet. Een aantal dingen moet je echt weten en ook een keer goed gezien hebben.

Het practicum wordt op maat aangeboden op basis van de vraagstelling vanuit het team/de groep cursisten. Voor individuele inschrijvingen hanteren we een wachtlijst.


Sale price€109,00
Prikkelverwerking in de praktijk
Prikkelverwerking in de praktijk

In dit programma zie je voorbeelden van onder- en overprikkeld gedrag en leer je wat de invloed hiervan kan zijn op alertheid. Je leert verschillende prikkelprofielen te herkennen en krijgt handvatten over hoe je om kunt gaan met een verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking.

Sale price€190,00
Progressiegericht sturen
Progressiegericht sturen

Hoe kan je vanuit je inhoudelijke verantwoordelijkheid tegelijkertijd sturen en draagvlak creëren? Hoe stel je zo nodig een concreet (extern) doel, zonder dat de medewerker afhaakt en in plaats daarvan progressie maakt in de richting van dit doel? Hoe beïnvloed je al sturend, de autonome motivatie van medewerkers? Dit zijn de thema’s die in deze cursus centraal staan.

Sale price€935,00
Psychisch welbevinden bij CMB
Psychisch welbevinden bij CMB

In dit programma leer je onder meer wat hechting, of gehechtheid, is en welke hechtingstypen er zijn. Je wordt je bewust van de invloed die de wijze van hechting op het gedrag en/of problematiek van de persoon met CMB kan hebben. Daarnaast leer je meer over wat psychiatrische problematiek is, hoe psychiatrische stoornissen kunnen ontstaan en je leert de kenmerken van een aantal veelvoorkomende psychiatrische stoornissen bij mensen met een CMB.

Sale price€250,00
Rekenen en TOS
Rekenen en TOS

Dat kinderen met TOS moeite ondervinden met taal, is bij de meeste leerkrachten bekend. Maar wist u dat TOS ook doorwerkt op het gebied van rekenen? In deze workshop wordt u zich bewust van de rol van taal binnen ons rekenonderwijs. Ook kunt u ontdekken wat helpend kan zijn in uw onderwijspraktijk. Beeldend rekenen helpt echt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog (te) veel taal in rekenopgaven zit. Door praktische oefeningen en handzame tips krijgt u handreikingen om uw rekenlessen morgen voor alle leerlingen begrijpelijk te maken.

Sale price€60,00
Sensorische Informatieverwerking en TOS
Sensorische Informatieverwerking en TOS

Voor de spraaktaalontwikkeling heb je een goede sensomotorische basis nodig. In deze workshop leer je welke sensorische profielen er zijn en hoe je ondersteuning kan bieden bij sensorische problemen.Sale price€60,00
Sensory Stories - English
Sensory Stories - English
Sensory stories stimulate communication and interaction in a pleasant manner. Below, you can find the manual and two sample stories, supported with photos. These can be downloaded for free. With these sample stories, parents and professionals can start reading out the sensory stories on their own. All that needs to be added are a few items, such as handlotion, a
Gratis
Sensory Stories - German
Sensory Stories - German
Sensory stories stimulate communication and interaction in a pleasant manner. Below, you can find the manual and two sample stories, supported with photos. These can be downloaded for free. With these sample stories, parents and professionals can start reading out the sensory stories on their own. All that needs to be added are a few items, such as handlotion, a
Gratis
SH Voorlichting voor VO/MBO
SH Voorlichting voor VO/MBO

Voorlichting over slechthorendheid en wat dat betekent voor de leerling/student en het voortgezet onderwijs en mbo.

Sale price€45,00
Slechthorendheid - online
Slechthorendheid - online

Wanneer je werkt of gaat werken met slechthorende kinderen (met TOS) is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de aard en de ernst van de slechthorendheid en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. In deze e-learning worden de verschillende types gehoorverlies besproken. Je ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe een slechthorend kind met CI spraak waarneemt. Toegelicht worden ook slechthorendheid in combinatie met TOS en de gevolgen van slechthorendheid voor het volgen van onderwijs.

Sale price€55,00
Sociaal-emotionele ontwikkeling - e-learning
Sociaal-emotionele ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In totaal zijn er vijf e-learning modules beschikbaar waar wordt ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Elke e-learning gaat in op een ander ontwikkelingsdomein (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk). In deze e-learning leer je hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€99,00
Specialisatie TOC
Specialisatie TOC

Ben jij de logopedist, communicatiedeskundige, BC’er of andere professional die binnen de CMB-doelgroep collega’s en sociaal netwerk gaat coachen met kennis over interactie, communicatie, niveaus, vormen en kennis van methodieken naast het toepassen ervan in de behandeling? Dan is de Specialisatie Totale Ondersteunde Communicatie iets voor jou!

Sale price€1.725,00
Spelend leren communiceren
Spelend leren communiceren

Deze workshop biedt handvatten voor de communicatie met peuters en kleuters met een vermoedelijke TOS. Kinderen met TOS functioneren beter als professionals zich inleven in het kind en zorgen voor veel plezierig interactie. In deze workshop wordt een aantal praktische vaardigheden toegelicht. De boodschap wordt gevisualiseerd aan de hand van ‘De speeltuin’, waarbij diverse speeltoestellen staan voor de vaardigheden. Het is wenselijk dat deelnemers voorafgaand aan de workshop ‘Spelend leren communiceren’ de workshop ‘Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling tot 5 jaar’ hebben gevolgd.

Sale price€60,00
Spraaksaam de movie
Spraaksaam de movie
Spraaksaam de movie werd gemaakt door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), omdat zij vinden dat er veel te weinig bekend is over het leven met een taalstoornis. In de film vertellen zij over hun ervaringen. De film ging op 16 november 2011 in première en werd door meer dan 200 mensen gezien. In het boekje dat bij de dvd hoort,
Gratis
Spraaktaal Kids compleet
Spraaktaal Kids compleet
LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica. Spraaktaal Kids is er voor kinderen en grote mensen samen: moeders, vaders, verzorgers, opa’s, oma’s, logopedisten, leerkrachten, ambulant begeleiders, intern begeleiders, pedagogisch behandelaars, orthopedagogen en psychologen. Drie uitgebreide werkmappen in
Sale price€140,00
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica. Spraaktaal Kids is dé denk-, doe- en praatmap voor kinderen van 10 tot 14 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Spraaktaal Kids is ook geschikt voor andere kinderen die taal moeilijk
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica. Spraaktaal Kids is dé denk-, doe- en praatmap voor kinderen van 4 tot 7 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Spraaktaal Kids is ook geschikt voor andere kinderen die taal moeilijk
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica. Spraaktaal Kids is dé denk-, doe- en praatmap voor kinderen van 7 tot 10 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Spraaktaal Kids is ook geschikt voor andere kinderen die taal moeilijk
Sale price€57,50
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Jongeren met een taalstoornis (TOS, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
Sale price€31,15
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen

Tijdens deze cursus leer je het niveau van narratieve vaardigheden bij een kind te bepalen aan de hand van de analyse van de Frog Story Test (FST) (Scheper & Blankenstijn, 2013). Op basis van deze analysegegevens en overige taaldiagnostiek kun je het begin van het verhaalniveau van het kind bepalen om te starten met de behandeling SGT. Het leren analyseren van de macro- en de microstructuren van verhalen (uit prentenboeken), volgens het format van de SGT maakt ook een belangrijk deel uit van de cursus. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende werkvormen met de SGT die ingezet kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Sale price€860,00