Filters

121 - 144 van de 217 producten
Meertaligheid - online
Meertaligheid - online

In deze e-learning leer je meer over taalverwerving in een meertalige opvoedingssituatie, meertaligheid bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, de diagnostiek bij meertaligheid, gewenste aanpak en adviezen.Sale price€55,00
Meertaligheid en TOS
Meertaligheid en TOS

Deze workshop geeft informatie over kinderen die het Nederlands als tweede taal moeten verwerven (NT2). Deelnemers krijgen handreikingen om het onderwijs aan deze kinderen aan te passen en te optimaliseren. Wat is het verschil tussen een taalachterstand en TOS? En wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een meertalige leerling? 

In deze workshop krijgt u kennis van de invloed van meertaligheid op de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling bij een leerling met TOS en hoe je hier rekening mee kunt houden in het onderwijs. Ook bespreken we praktische adviezen om meertaligheid een plek te geven in de klas en voor advisering van ouders. Voor deze workshop heeft u voorkennis van TOS nodig.


Sale price€60,00
Meertaligheid, niet fout maar feit
Meertaligheid, niet fout maar feit
Een groot aantal kinderen in Nederland groeit meertalig op. Dat geldt ook voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De dvd ‘Meertaligheid niet fout, maar feit’ geeft een beeld van de talige thuissituatie van deze kinderen. Ouders vertellen wat ze tegenkomen bij de meertalige opvoeding. Daarnaast geven deskundigen richtlijnen.
Sale price€7,50
Mijn leerling hoort slecht; een gids voor evidence based onderwijs
Mijn leerling hoort slecht; een gids voor evidence based onderwijs
In dit boek beschrijven Knoors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en
Sale price€35,55
Mindmappen - basiscursus
Mindmappen - basiscursus

Mindmappen helpt bij het verwerken van informatie en ondersteunt visueel. Het is zeer geschikt voor kinderen met een communicatieve beperking. Het is een breinvriendelijke manier om de leerlingen te helpen bij het ordenen en structureren van informatie. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van leerstof, vergroten van de woordenschat en ordenen van gedachten. In deze praktische basisworkshop leert u de spelregels van Tony Buzan toe te passen bij het maken van een mindmap. De Mindmappen verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus.

Sale price€60,00
Mindmappen - verdiepingscursus
Mindmappen - verdiepingscursus

Mindmappen helpt bij het verwerken van informatie en ondersteunt visueel. Het is zeer geschikt voor kinderen met een communicatieve beperking. Het is een breinvriendelijke manier om de leerlingen te helpen bij het ordenen en structureren van informatie. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van leerstof, vergroten van de woordenschat en ordenen van gedachten. De Mindmappen verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus.

Sale price€60,00
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over problemen die je tegenkomt bij moeilijk verstaanbare kleuters met TOS. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen problemen met een fonetische en een fonologische oorzaak. Je krijgt tips en handvatten die het communiceren met moeilijke verstaanbare kleuters vergemakkelijken. 

Sale price€50,00
Mogelijkheden en beperkingen bij CMB
Mogelijkheden en beperkingen bij CMB

In dit programma frissen we je voorkennis van de normale ontwikkeling op diverse ontwikkelingsdomeinen op. Als je weet wat normaal is, weet je namelijk ook wat afwijkend is. Uitgangspunt is dat mensen met CMB mogelijkheden hebben. Bij Kentalis is dat van waaruit we werken: wat kan deze leerling/cliënt en hoe ga je hiermee om in de praktijk?

Sale price€250,00
Motorische ontwikkeling - e-learning
Motorische ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen. In deze e-learning leer je hoe de lichamelijke en motorische ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.

Sale price€40,00
Muziek, bewegen en TOS
Muziek, bewegen en TOS

In deze bijeenkomst ontdekken we op welke gebieden muziek kan helpen om de taalontwikkeling van (TOS) leerlingen te ondersteunen. Deelnemers leren de interactie met de TOS-leerling vanuit vijf ‘bewegingskenmerken’ (IMRO) te optimaliseren. Daarnaast gaan we in op de inzet van bewegend leren bij TOS-leerlingen. Deelnemers ontwerpen zelf een muziek- en bewegend leren activiteit om in hun eigen praktijk toe te passen.

Sale price€60,00
Nederlands ondersteund met gebaren 2
Nederlands ondersteund met gebaren 2

Aan de hand van oefeningen leer je 500 (nieuwe) gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Je leert hoe je de geleerde gebaren kunt gebruiken bij het ondersteunen van gesproken Nederlands. Naast de gebarenwoordenschat leer je ook welke grammaticale aspecten van de NGT goed te combineren zijn met NmG. 
Huiswerkopdrachten worden gemaakt met behulp van een werkboek en online lesmateriaal. Je krijgt hiervoor aparte inloggegevens van het Nederlands Gebarencentrum. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets waarbij kennis en vaardigheden worden beoordeeld.

Sale price€835,00
NGT module 1 - Doorbraak
NGT module 1 - Doorbraak

Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal. In deze cursus worden zo'n 500 gebaren geleerd in context. Dat wil zeggen dat je de gebaren begrijpt en dat je adequaat kan reageren op een eenvoudig niveau in NGT.

Sale price€370,00
NGT module 2 - Tussenstap 1
NGT module 2 - Tussenstap 1

Tussenstap 1 is het vervolg op de basiscursus Doorbraak. Je bouwt voort op je basisvaardigheid NGT. Er worden ongeveer 500 nieuwe begrippen aangeboden. Daarnaast zal de cursist lexicon dat specifiek op zijn/haar privé- of werksituatie van toepassing is verwerven door gebruikmaking van het Online Gebarenwoordenboek.


Sale price€406,00
NGT module 3 - Tussenstap 2
NGT module 3 - Tussenstap 2
Tussenstap 2 is het vervolg op Tussenstap 1. Tussenstap 2 is een verdieping en verfijning van de competenties die gelden voor het NGT niveau A2 (zie leerdoelen). Naast uitbreiding van lexicon wordt er gewerkt aan de nauwkeurigheid van de NGTvaardigheden, samenhang van de gebarentaaluitingen en creatief taalgebruik. 

Sale price€406,00
NGT op maat
NGT op maat

In een cursus gebaren op maat worden gebarenwoordenschat en grammaticale aspecten van NGT behandeld die passend zijn bij specifieke situaties. Het kan gaan om het jargon voor een organisatie(onderdeel) of doelgroep. Ook kan een specifiek thema worden uitgewerkt of een kleine cursus worden gemaakt rondom een speciale gelegenheid. De omvang van de cursus is afhankelijk van de vraag, het kan gaan om een workshop van enkele uren maar ook om een serie van bijvoorbeeld acht lessen.

Prijs op aanvraag
NmG met peuters
NmG met peuters

Basiscursus NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) gericht op gebarencommunicatie met peuters. 
Deze cursus is gericht op het gebruik van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) met peuters. Je leert hoe je gesproken Nederlands kunt ondersteunen met gebaren zodat de communicatie met de gebarende peuter verbetert.

Sale price€617,00
NMG op maat
NMG op maat

In een cursus op maat worden een gebarenwoordenschat behandeld die passend is bij specifieke situaties. Het kan gaan om het jargon voor een organisatie(onderdeel) of doelgroep. Ook kan een specifiek thema worden uitgewerkt of een kleine cursus worden gemaakt rondom een speciale gelegenheid. De omvang van de cursus is afhankelijk van de vraag, het kan gaan om een workshop van enkele uren maar ook om een serie van bijvoorbeeld acht lessen.

Prijs op aanvraag
NmG1 basiscursus
NmG1 basiscursus

In deze cursus maak je de basisvaardigheden van Nederlands met Gebaren eigen. Je leert om goede keuzes te maken ten aanzien van vormen van NmG voor verschillende doelgroepen en verschillende doelen voor het gebruik van NmG. De cursus bestaat uit een combinatie van online zelfstudie, groepsbijeenkomsten en opdrachten in de eigen werksituatie. 

Sale price€370,00
Normale Taalontwikkeling: Communicatie 1 - e-learning
Normale Taalontwikkeling: Communicatie 1 - e-learning

Als je werkt met cliënten of leerlingen met een verstoorde communicatie vergeet je soms bijna hoe de communicatie zich normaliter ontwikkelt. In deze e-learning tonen we de vijf fases van een normale communicatie-ontwikkeling. Als je die normale ontwikkeling kent, heb je een belangrijke basis om de verstoorde ontwikkeling te begrijpen.

Per fase vind je een leestekst. Begeleidende filmpjes en foto's zorgen ervoor dat je een echt goed beeld van die fase krijgt. Aan het einde kan je je kennis zelf testen.

Sale price€55,00
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden
Onderdompeling in de wereld van doven en slechthorenden

Wil je zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn? Welke leerkrachtvaardigheden helpen de leerling dan om de stof te begrijpen? Tijdens deze actieve workshop ervaar je aan den lijve wat het met je doet als je slechthorend bent. Welke inspanning je moet leveren om de informatie te horen en te begrijpen. Ook krijg je adviezen over hoe je als leerkracht/docent je handelen goed afstemt op een slechthorende leerling.


Sale price€60,00
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Sale price€1.005,00
Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat
Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat
Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat in vergelijking met die van slechthorende leerlingen en die van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in het reguliere en cluster-2 basisonderwijs. Je kunt de brochure hier downloaden
Gratis
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication
Op het lijf geschreven: basiscursus over Social Haptic Communication

Hoe kun je informatie tijdens een gesprek overbrengen wat gewoonlijk door te luisteren en kijken wordt waargenomen? Bijvoorbeeld informatie over de plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte, over acties van deze mensen en of er een droevige sfeer hangt of dat mensen uitgelaten zijn? Personen die slecht horen én zien (doofblind) merken dergelijke informatie niet vanzelfsprekend op. Maar voor hen is deze informatie wel belangrijk om situaties goed te kunnen inschatten, betrokken te zijn en te kunnen anticiperen op wat er gaat gebeuren.


Sale price€465,00
Ouderfolder, CD-rom
Ouderfolder, CD-rom
Informatie op cd-rom voor ouders over de leerlijn Relaties en Seksualiteit
Sale price€5,00