Filters

97 - 120 van de 216 producten
Inhoud en vormen: Communicatie 3 - e-learning
Inhoud en vormen: Communicatie 3 - e-learning

Hoe kom je er achter óf jullie elkaar begrijpen? Hoe stem je vorm, inhoud en gebruik van je communicatie zó af op je leerlingen/cliënten, dat jullie elkaar begrijpen? 
In deze e-learning leer je meer over rol van het levensverhaal en de context van een persoon, het proces van betekenisverlening, communicatievormen, de visie van Kentalis op communicatie en methodieken om de communicatieontwikkeling te stimuleren. 

Sale price€99,00
Instructie BLIK
Instructie BLIK

BLIK staat voor blended learning en IK. Dit is een tweedaagse cursus over de didactische principes waarop de Gebarenmodulen zijn gebaseerd. De cursus gaat in op jouw rol als docent en je blik op lesgeven. Deze cursus is verplicht om te volgen voorafgaand aan de instructiecursussen voor de Kentalis Gebarenmodulen. 

Sale price€420,00
Instructie BLIK - NmG
Instructie BLIK - NmG

Een voorbereidende eendaagse training over didactische principes waarop de Kentalis gebarenmodulen zijn gebaseerd. Deze voorbereidende module wordt gevolgd voorafgaand aan de instructiemodulen voor de Kentalis gebarenmodulen voor NmG. Aan bod komen vormen van blended learning in combinatie met het Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen - Gebarentalen (ERK) zoals ze in deze modulen worden gebruikt.

Sale price€225,00
Instructie voor docenten Doorbraak
Instructie voor docenten Doorbraak

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule Doorbraak die ontwikkeld is door Kentalis. Doorbraak is een basiscursus waarin een start wordt gemaakt met het leren van Nederlandse Gebarentaal.

Sale price€285,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 1

Een instructietraject voor het gebruik van het materiaal van de Gebarenmodule ''Kijk ik gebaar 1' die ontwikkeld is door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. 'Kijk ik gebaar 1' is een gebarenmodule voor ouders met een dove of slechthorende baby (0-12 maanden). 

Sale price€285,00
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3
Instructie voor docenten Kijk ik gebaar 2 en 3

Een instructietraject voor het materiaal van de Gebarenmodulen 'Kijk ik gebaar 2 en 3' die ontwikkeld zijn door Kentalis met medewerking van het Nederlands Gebarencentrum. De twee modulen in de serie 'Kijk ik gebaar’ zijn het vervolg op ‘Kijk ik gebaar 1’.
De modulen Kijk ik gebaar 2 en 3 zijn modulen Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een jong doof of slechthorend kind (1-3 jaar).

In deze modulen worden nieuwe gebaren aangeleerd in de context van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en worden veel praktische opdrachten en oefeningen gegeven voor het ontwikkelen van een goede gebarentaalvaardigheid.

Sale price€200,00
Interactie en communicatie bij CMB
Interactie en communicatie bij CMB

In deze module leer je over de communicatieve mogelijkheden en beperkingen van personen met CMB. Je leert hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt, hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB en wat dit betekent voor jouw dagelijkse contact met personen met CMB.

Sale price€535,00
Interactie en communicatie bij CMB: Communicatie 2 - e-learning
Interactie en communicatie bij CMB: Communicatie 2 - e-learning

Hoe kun jij als professional de situatie voor personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) veilig maken en op die manier één van de belangrijkste voorwaarden voor leren en ontwikkelen creëren? In deze e-learning komen de belangrijkste principes daarvoor aan bod. Ze zijn ontleend aan ICB en ervaringsordening, en op die manier vormt deze e-learning een goede opstap naar de ICB-cursus.


Sale price€55,00
Introductie CMB
Introductie CMB

In het programma Introductie CMB doe je kennis op over de kenmerken die horen bij deze doelgroep en ervaar je wat de impact van meerdere beperkingen is op de communicatieve ontwikkeling.

Sale price€295,00
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)

In deze workshop maak je kennis met de methodiek die Marion Blank heeft ontwikkeld om het taal-denken te stimuleren. In eerste instantie richtte de methodiek zich op leerlingen met een taalachterstand, nu weten we dat het voor alle leerlingen goed toepasbaar is. Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet. Je krijgt handvatten voor hoe je het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Na deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier verschillende niveaus van taal-denkvragen en kan je deze beginselen direct in het dagelijkse werk toepassen.

Sale price€60,00
Kentalis onderzetters
Kentalis onderzetters
6 Kentalis onderzetters met illustratie gemaakt door volwassen Kentaliscliënt met een auditieve/communicatieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. De onderzetters hebben een afmeting van 9 x 9 cm. In bewaardoosje.
Sale price€3,00
Kentalis pannenlappen
Kentalis pannenlappen
Set van 2 pannenlappen, geïllustreerd door doofblinde ontwerpster Dewi.Dewi heeft meegedaan aan onze doelgroepcampagne om meer bekendheid te geven aan doofblindheid.
Sale price€3,00
Kentalis schort
Kentalis schort
Kentalis schort met illustratie gemaakt door volwassen Kentaliscliënt met een auditieve/communicatieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperkingNB: Er is nog maar een beperkt aantal schorten op voorraad.
Sale price€3,00
Kentalis schort en pannenlappen
Kentalis schort en pannenlappen
Leuke Kentalisschort met afbeelding gemaakt door een volwassen Kentaliscliënt met een auditieve/communicatieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. De 2 pannenlappen hebben een illustratie gemaakt door doofblinde ontwerpster Dewi.NB: er is nog maar een beperkt aantal schorten op voorraad.
Sale price€6,00
Kentalis verjaardagskalender
Kentalis verjaardagskalender
Verjaardagskalender met illustraties gemaakt door volwassen Kentaliscliënten met een auditieve of communicatieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking
Sale price€3,00
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel TOS genoemd), hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen.LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze.
Sale price€32,95
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders

Dit programma bevat alle 5 de modules van het Kleuterpakket en is bedoeld voor ambulant begeleiders die leerkrachten uit het regulier onderwijs begeleiden of coaches die leerkrachten in het speciaal onderwijs begeleiden.

Daarnaast bevat het programma een korte informatiemodule. Start altijd met het doorlopen van deze informatiemodule voordat je het Kleuterpakket gaat inzetten. Het biedt alle informatie en documenten die je nodig hebt om op de juiste wijze met het Kleuterpakket aan de slag te gaan. 

Sale price€300,00
Klinisch redeneren over psychopathologie
Klinisch redeneren over psychopathologie

In Klinisch redeneren over psychopathologie leer je hoe je, samen met de opvoeders en jeugdige, systematisch van vraagverheldering, via een verklarende analyse, tot relevante doelen en interventies komt. Aan de hand van voorbeelden en eigen casuïstiek oefen je het vakbekwame redeneer‑en besluitvormingsproces stapsgewijs. Veel voorkomende bias en redeneerfouten worden toegelicht evenals strategieën om ze tegen te gaan.

Sale price€1.011,25
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS

Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen.

In deze cursus worden verschillende leerstrategieën aangeboden die het leren van alle moderne vreemde talen (en vaak ook van het Nederlands) voor deze jongeren kunnen vergemakkelijken.Sale price€60,00
Leesonderwijs D/SH: Handreiking voor leerkrachten - online
Leesonderwijs D/SH: Handreiking voor leerkrachten - online

Hoe geef je goed leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen? Welke instructiemethoden kunnen effectief zijn en hoe zet je deze in?
Binnen Kentalis is veel kennis verzameld over effectieve instructie om de leesontwikkeling van DSH-leerlingen te bevorderen. In deze e-learning is deze kennis op een aantrekkelijke wijze toegankelijk gemaakt. Aan de hand van theorie en filmmateriaal met praktijkvoorbeelden krijg je praktische handvatten aangeboden voor jouw dagelijkse leespraktijk.Sale price€99,00
Luisteren en auditieve verwerking
Luisteren en auditieve verwerking

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met het verwerken van auditieve informatie. In deze bijeenkomst krijg je informatie over wat AVP is, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe deze herkend kunnen worden en hoe ermee omgegaan kan worden.

Sale price€60,00
Masterplan geletterdheid - D/SH
Masterplan geletterdheid - D/SH

Van een leerkracht vraagt het extra deskundigheid om voor leerlingen die slechthorend (SH) of doof zijn het onderwijs effectief en Evidence Informed vorm te geven. Het masterplan Geletterdheid SH/doof van Kentalis is een online module die samengesteld is voor onder andere de doelgroep SH/doof. Het is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

In deze scholing informeren we u over deze module en gaan we praktisch aan de slag, zodat u de directe vertaalslag kunt maken naar de onderwijspraktijk.


Sale price€60,00
Masterplan geletterdheid - TOS
Masterplan geletterdheid - TOS

Van leerkrachten met kinderen met TOS in de klas vraagt het extra deskundigheid om het lees- en schrijfonderwijs TOS effectief en Evidence Informed vorm te geven. Het Masterplan Geletterdheid van Kentalis is een online module over leren lezen en schrijven samengesteld voor onder andere de doelgroep TOS. Het is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

In deze scholing informeren we je over deze online module en gaan we praktisch aan de slag, zodat je direct de vertaalslag kan maken naar jouw onderwijspraktijk.


Sale price€60,00
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek
Sale price€28,95