Filters

49 - 72 van de 79 producten
Gehoord worden, omgaan met slechthorendheid
Gehoord worden, omgaan met slechthorendheid
Dit boek geeft handvatten en tips aan slechthorende mensen en hun omgeving. Er staan er tips in voor bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, begeleiders, werkgevers en sportinstructeurs. Het boek behandelt de verschillende leeftijdscategorieën van 0 tot 100 en bevat ook ervaringsverhalen. Het is zo geschreven dat de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar te lezen zijn. Dit is het eerste boek over slechthorendheid dat alle leeftijdsgroepen bestrijkt en een totaaloverzicht biedt.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€32,75
AJONGH-3, werkboek
AJONGH-3 - Werkboek

Werkboek voor AJONGH-3. Dit werkboek is een onderdeel van de training AJONGH (als je oren niet goed horen); psycho-educatie voor kinderen (13-18 jaar) met een auditieve beperking.

Sale price€13,00
Dagritmekaarten Jules voor TOS (pdf)
Dagritmekaarten Jules voor TOS (pdf)
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
De linkjes naar de afbeeldingen staan in de beschrijving van het product. Je opent daar direct de afbeeldingen.

Dagritmekaarten Jules voor TOS (pdf)
Gratis
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 10-14 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 7-10 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
Spraaktaal Kids: mijn denk- doe en praatmap 4-7 jaar
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€57,50
Spraaktaal Kids compleet
Spraaktaal Kids compleet
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Pica.
Sale price€140,00
Sensory Stories - German
Sensory Stories - German
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Sensory stories stimulate communication and interaction in a pleasant manner. Below, you can find the manual and two sample stories, supported with photos. These can be downloaded for free. With these sample stories, parents and professionals can start reading out the sensory stories on their own. All that needs to be added are a few items, such as handlotion, a flower or oven gloves.

For each story, an example video is available (in Dutch) and short tutorials in Dutch supported with signs and in Dutch sign language These can be found in the playlist 'Zintuigenverhalen' on the Kentalis YouTube-channel (Dutch).
Gratis
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
TOS Signaleringsposter: Heeft Jos 'n TOS - puber
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Hoe herken je snel een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij pubers?
Download de gratis posters.
Ze zijn er in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools.
Gratis
Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat
Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat

Onderzoek naar de gesproken taal van leerlingen met een cochleair implantaat in vergelijking met die van slechthorende leerlingen en die van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in het reguliere en cluster-2 basisonderwijs.

Je kunt de brochure hier downloaden

Gratis
Ik red mezelf wel! werkboek Woordenschat
Ik red mezelf wel! Werkboek Woordenschat
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak een beperkte productieve en receptieve woordenschat. Het stimuleren van de woordenschat is bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis dan ook van groot belang.

In de cursus Woordenschat staat in de eerste lessen de bewustwording van een kind met een TOS van zijn/haar relatief kleine woordenschat centraal en zijn/haar begrip van de impact van dit probleem voor het begrijpen en vertellen van verhalen. Tijdens de overige lessen wordt aandacht besteed aan het leren van verschillende strategieën om de betekenis van onbekende woorden te achterhalen.

Dit werkboek is bedoeld voor logopedistes die het, al dan niet in combinatie met logopedische remediërende behandelingen, kunnen gebruiken om de communicatieve redzaamheid van kinderen met een TOS te vergroten.

De prijs is per 3 stuks.

Deze cursussen logopedie zijn bedoeld voor groep 6 t/m 8.
Sale price€57,50
Ik red mezelf wel! werkboek Hoe zeg ik het?
Ik red mezelf wel! Werkboek Hoe zeg ik het?
Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis ondervinden ook het gebied van de pragmatiek; het gebruik van taal in een sociale context.

In de cursus Hoe zeg ik het? staan aspecten uit de pragmatiek centraal (met name communicatieve functies en de presupposities). In de cursus wordt gewerkt aan de bewustwording en toepassing van hun taalgebruik in diverse sociale situaties en bij verschillende personen en culturen.

Dit werkboek is bedoeld voor logopedistes die het, al dan niet in combinatie met logopedische remediërende behandelingen, kunnen gebruiken om de communicatieve redzaamheid van kinderen met een TOS te vergroten.

De prijs is per 3 stuks.

Deze cursussen logopedie zijn bedoeld voor groep 6 t/m 8.
Sale price€57,50
Ik red mezelf wel! werkboek Spreekbeurt
Ik red mezelf wel! Werkboek Spreekbeurt
Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met het geven van een spreekbeurt. De cursus Spreekbeurt bouwt voort op de cursus Vertellen, waarin de beheersing van de verhaalstructuur centraal staat. De cursus richt zich op andere aspecten die van belang zijn voor het vertellen van een verhaal: het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, het rekening houden met de voorkennis van de luisteraar en topic-handhaving. Ook wordt er gewerkt aan de presentatievaardigheden en de spreekdurf van de kinderen.

Dit werkboek is bedoeld voor logopedistes die het, al dan niet in combinatie met logopedische remediërende behandelingen, kunnen gebruiken om de communicatieve redzaamheid van kinderen met een TOS te vergroten.

De prijs is per 3 stuks.

Deze cursussen logopedie zijn bedoeld voor groep 6 t/m 8.
Sale price€57,50
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in NGT
Zintuigenverhalen - Voorbeeldverhalen in NGT
Je hoeft dit gratis downloadbaar product NIET toe te voegen aan de winkelwagen.
In de beschrijving (links) staan de linkjes om te downloaden.

Zintuigenverhalen stimuleren communicatie en interactie op een prettige manier. Dit pakket bevat de handleiding en vier voorbeeldverhalen in NGT. Deze zijn hieronder gratis te downloaden.
Met de voorbeeldverhalen kunnen ouders en professionals zelf aan de slag met het voorlezen van een zintuigenverhaal, waarbij nog enkele eigen voorwerpen toegevoegd moeten worden, zoals handcrème, een bloem of ovenwanten. Van elk verhaal is een voorbeeldfilmpje beschikbaar, en oefenfilmpjes in Nederlands ondersteund met gebaren en Nederlandse Gebarentaal. De gebarenfoto’s zijn bedoeld als geheugensteuntje van de gebaren, na het bekijken van de gebarenvideo’s.
Gratis
HoorSpel: de liedjes
HoorSpel: de liedjes
HoorSpel is een hoortrainingsprogramma voor kinderen met een auditieve beperking in de leeftijd van 2½ tot ongeveer 8 jaar. De liedjes op deze cd zijn speciaal voor HoorSpel ontwikkeld.
In de muziek zitten muzikale aspecten die de hoorontwikkeling stimuleren. De liedjes zijn door de toegankelijke taal en muziek voor meerdere doelgroepen te gebruiken (taalontwikkelingsstoornis, auditieve verwerkingsproblemen, verstandelijke beperking, etc.).
Het is een feest om hier samen met uw kind naar te luisteren.
Sale price€10,00
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
What we observe with regard to language in congenitally deafblind people is just a variation of language. Case studies describe nine different journeys through the development of communication and access to culture; a co-authored adventure.
Sale price€30,00
Van de olifant en de muis - dvd
Van de olifant en de muis - DVD
DVD met peuterliedjes in de Nederlandse Gebarentaal.
NB. Er staat geen geluid op.
Sale price€7,65
Ouderfolder, CD-rom
Ouderfolder, CD-rom
Informatie op cd-rom voor ouders over de leerlijn Relaties en Seksualiteit
Sale price€5,00
Beeldmateriaal VSO klas 3, dvd
Beeldmateriaal VSO klas 3 - DVD

Beeldmateriaal bij de VSO lessen Relaties en Seksualiteit in klas 3 VSO

Sale price€10,25
Beeldmateriaal VSO klas 1; dvd
Beeldmateriaal VSO klas 1 - DVD

Beeldmateriaal bij de VSO lessen Relaties en Seksualiteit in klas 1 VSO

Sale price€10,25
CD Kinderliedjes met gebaren 1
CD Kinderliedjes met Gebaren 1
Een CD met 19 vrolijke kinderliedjes behorende bij de DVD Kinderliedjes met gebaren. Het is heel belangrijk om geschikte liedjes te zingen met kinderen. Zeker voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Sale price€10,00
Spraaksaam de movie
Spraaksaam de movie

Spraaksaam de movie werd gemaakt door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), omdat zij vinden dat er veel te weinig bekend is over het leven met een taalstoornis. In de film vertellen zij over hun ervaringen. De film ging op 16 november 2011 in première en werd door meer dan 200 mensen gezien. In het boekje dat bij de dvd hoort, staan de kunstwerken en teksten die de jongeren van Spraaksaam maakten over hun leven met TOS. De kunstwerken werden tentoongesteld tijdens de première.

Gratis
DVD Leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen: Voorbeelden van goede praktijken
DVD Leesonderwijs aan dove en slechthorende leerlingen: Voorbeelden van goede praktijken

De dvd is een praktische uitwerking van het in 2008 verschenen rapport ‘Lezen bij dove en slechthorende leerlingen’. De opzet van de dvd sluit aan bij de praktische handreikingen uit het rapport en bevat videobeelden binnen de fasen van ontluikende, beginnende en gevorderde geletterdheid. De dvd bevat onder andere videobeelden van interactief voorlezen, taalspelletjes, technisch lezen (op woord- en tekstniveau) en begrijpend lezen. De fragmenten worden ondersteund met theoretische achtergrondinformatie.

Sale price€6,05
Mijn leerling hoort slecht; een gids voor evidence based onderwijs
Mijn leerling hoort slecht; een gids voor evidence based onderwijs
In dit boek beschrijven Knoors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en welke condities dat leren bevorderen. Zij gaan daarbij uit van een ecologische benadering van het onderwijs aan deze leerlingen: zowel kenmerken van de leerlingen zelf als van de onderwijscontext doen ertoe. Voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken zij dat lesgeven aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€35,55