Filters

73 - 79 van de 79 producten
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Jongeren met een taalstoornis (TOS, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
Sale price€31,15
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel TOS genoemd), hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen.LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze.
Sale price€32,95
PION: Peuters in ontwikkeling
PION: Peuters in ontwikkeling
PION is een ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samengesteld voor peuters met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van het kind, evenals de voorwaarden nauwgezet en gestructureerd te volgen. Stagnaties kunnen tijdig worden gesignaleerd, waarna diagnostiek en behandeling kunnen worden ingezet. Vaardigheden die het kind al beheerst of die in ontwikkeling zijn, kunnen op basis van
Sale price€41,50
Het Vollehoofdenboek
Het Vollehoofdenboek
Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen spelen worden er een stuk lastiger door.
Sale price€30,85
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek
Sale price€28,95
Hallo Ik, wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?
Hallo Ik, wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?
In de methodiek Hallo Ik wordt met de deelnemers gepraat over hun lichaam en seksualiteit. Zo wil men al op jonge leeftijd lichaamsbesef creëren en een basis leggen voor het kunnen verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen. Voor de trainers biedt deze uitgebreide handleiding handvatten om de training effectief vorm te geven. Het eerste deel van de handleiding gaat in
Sale price€35,50
Bewogen communicatie. Autisme en doofheid
Bewogen communicatie. Autisme en doofheid
Onderzoek heeft aangetoond dat autisme onder doven en slechthorenden vaker voorkomt dan onder horenden. De comorbiditeit van doofheid en autisme leidt tot specifieke problemen op het gebied van communicatie, diagnostiek en behandeling. Op de werkvloer en bij ouders speelt vooral de vraag naar de mogelijkheden en valkuilen op het gebied van gebaren en gebarentaal. Vanwege de visuele kenmerken ervan lijkt
Sale price€24,55