Filters

73 - 79 van de 79 producten
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Spraaktaalgids: Gids voor jongeren met een spraaktaalstoornis
Jongeren met een taalstoornis (TOS, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.
Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€31,15
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen
Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel TOS genoemd), hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€32,95
PION: Peuters in ontwikkeling
PION: Peuters in ontwikkeling
PION is een ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samengesteld voor peuters met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van het kind, evenals de voorwaarden nauwgezet en gestructureerd te volgen. Stagnaties kunnen tijdig worden gesignaleerd, waarna diagnostiek en behandeling kunnen worden ingezet. Vaardigheden die het kind al beheerst of die in ontwikkeling zijn, kunnen op basis van de informatie uit PION verder worden gestimuleerd.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€41,50
Het Vollehoofdenboek
Het Vollehoofdenboek
Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen. Ook samenwerken of samen spelen worden er een stuk lastiger door. Er zijn hoofden die van binnen zo in elkaar zitten dat ze wel heel snel vol raken. In dit boek worden dat ‘snel vollopende hoofden’ genoemd.
Sale price€30,85
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ontwikkeling
Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap.
Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan deze ouders vorm te geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€28,95
Hallo Ik, wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?
Hallo Ik, wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?
In de methodiek Hallo Ik wordt met de deelnemers gepraat over hun lichaam en seksualiteit. Zo wil men al op jonge leeftijd lichaamsbesef creëren en een basis leggen voor het kunnen verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen.
Voor de trainers biedt deze uitgebreide handleiding handvatten om de training effectief vorm te geven. Het eerste deel van de handleiding gaat in op de uitgangspunten, trainingsopbouw en trainingsmaterialen van de methodiek.
In het tweede deel is per thema beschreven hoe de trainer de thema’s kan aanpakken.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€35,50
Bewogen communicatie. Autisme en doofheid
Bewogen communicatie. Autisme en doofheid
U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€24,55