Filters

TOS
1 - 24 van de 48 producten
48 results
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)
Kennismaken met Denkstimulerende Gespreksmethodiek (dgmond)

In deze workshop maak je kennis met de methodiek die Marion Blank heeft ontwikkeld om het taal-denken te stimuleren. In eerste instantie richtte de methodiek zich op leerlingen met een taalachterstand, nu weten we dat het voor alle leerlingen goed toepasbaar is. Om denkprocessen te ontwikkelen wordt taal als middel ingezet. Je krijgt handvatten voor hoe je het denken van de leerlingen kan stimuleren en hoe specifieke vraagstelling hieraan bijdraagt. Na deze bijeenkomst heb je kennisgemaakt met de vier verschillende niveaus van taal-denkvragen en kan je deze beginselen direct in het dagelijkse werk toepassen.

Sale price€60,00
Taal en executieve functies
Taal en executieve functies

Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. In deze cursus gaan we in op de relatie tussen innerlijke taal, zelfsturing (executieve functies), 'lezen' van je eigen binnenwereld en de wereld om je heen (theory of mind). Tevens besteden we aandacht aan wat dit betekent voor het werken in de klas.

Sale price€60,00
Rekenen en TOS
Rekenen en TOS

Dat kinderen met TOS moeite ondervinden met taal, is bij de meeste leerkrachten bekend. Maar wist u dat TOS ook doorwerkt op het gebied van rekenen? In deze workshop wordt u zich bewust van de rol van taal binnen ons rekenonderwijs. Ook kunt u ontdekken wat helpend kan zijn in uw onderwijspraktijk. Beeldend rekenen helpt echt! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er nog (te) veel taal in rekenopgaven zit. Door praktische oefeningen en handzame tips krijgt u handreikingen om uw rekenlessen morgen voor alle leerlingen begrijpelijk te maken.

Sale price€60,00
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

Cursus voor logopedisten om meer inzicht en vaardigheid te krijgen in zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen met fonologische stoornissen.

Sale price€1.005,00
Slechthorendheid - online
Slechthorendheid - online

Wanneer je werkt of gaat werken met slechthorende kinderen (met TOS) is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de aard en de ernst van de slechthorendheid en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. In deze e-learning worden de verschillende types gehoorverlies besproken. Je ervaart hoe het is om slechter te horen en hoort hoe een slechthorend kind met CI spraak waarneemt. Toegelicht worden ook slechthorendheid in combinatie met TOS en de gevolgen van slechthorendheid voor het volgen van onderwijs.

Sale price€55,00
Sensorische Informatieverwerking en TOS
Sensorische Informatieverwerking en TOS

Voor de spraaktaalontwikkeling heb je een goede sensomotorische basis nodig. In deze workshop leer je welke sensorische profielen er zijn en hoe je ondersteuning kan bieden bij sensorische problemen.Sale price€60,00
Spelend leren communiceren
Spelend leren communiceren

Deze workshop biedt handvatten voor de communicatie met peuters en kleuters met een vermoedelijke TOS. Kinderen met TOS functioneren beter als professionals zich inleven in het kind en zorgen voor veel plezierig interactie. In deze workshop wordt een aantal praktische vaardigheden toegelicht. De boodschap wordt gevisualiseerd aan de hand van ‘De speeltuin’, waarbij diverse speeltoestellen staan voor de vaardigheden. Het is wenselijk dat deelnemers voorafgaand aan de workshop ‘Spelend leren communiceren’ de workshop ‘Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling tot 5 jaar’ hebben gevolgd.

Sale price€60,00
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen
Story Grammar Training®: Leren begrijpen en vertellen van verhalen

Tijdens deze cursus leer je het niveau van narratieve vaardigheden bij een kind te bepalen aan de hand van de analyse van de Frog Story Test (FST) (Scheper & Blankenstijn, 2013). Op basis van deze analysegegevens en overige taaldiagnostiek kun je het begin van het verhaalniveau van het kind bepalen om te starten met de behandeling SGT. Het leren analyseren van de macro- en de microstructuren van verhalen (uit prentenboeken), volgens het format van de SGT maakt ook een belangrijk deel uit van de cursus. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende werkvormen met de SGT die ingezet kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Sale price€860,00
TOS beleving in het VO en MBO
TOS beleving in het VO en MBO

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis is en wat het met je doet. Hoe is het om niet uit je woorden te komen? Hoe ervaar je het om niet te worden begrepen? Je gaat a.d.h.v. een theoretisch kader zelf aan de slag met praktische oefeningen waardoor je wordt ondergedompeld in de ervaringswereld van de jongeren met een TOS.Sale price€60,00
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online
Taalontwikkeling en Taalstoornissen - online

In deze e-learning leer je hoe de normale taalontwikkeling verloopt, verdiep je je uitgebreid in alle taalgebieden en de verschillende taalstoornissen. Je leert uit welke taalgebieden de taalontwikkeling bestaat, welke stoornissen je kunt onderscheiden en hoe je kunt werken aan de verschillende taalgebieden.

Sale price€99,00
TOS beleving
TOS beleving

In deze workshop ervaar je zelf wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat TOS is en begrijp je het kind of de jongere met TOS en zijn/haar problematiek beter.

Sale price€62,00
TOS online voor ouders 13+
TOS online voor ouders 13+

Jouw kind heeft een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen. In deze e-learning wordt toegelicht wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat het hebben van een TOS betekent voor jongeren (en hun ouders). Ook worden suggesties gegeven over het in gesprek gaan met je kind. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmpjes waarin ouders en jongeren komen aan het woord komen over TOS.

Sale price€50,00
TOS online voor ouders 6-12
TOS online voor ouders 6-12

Heb je een kind  in de basisschoolleeftijd met een taalontwikkeling die anders verloopt dan bij andere kinderen? In deze e-learning leer je meer over taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen en wat dit betekent voor het kind. Ook krijg je tips voor thuis en informatie over de behandeling bij Kentalis.

Sale price€50,00
Meertaligheid en TOS
Meertaligheid en TOS

Deze workshop geeft informatie over kinderen die het Nederlands als tweede taal moeten verwerven (NT2). Deelnemers krijgen handreikingen om het onderwijs aan deze kinderen aan te passen en te optimaliseren. Wat is het verschil tussen een taalachterstand en TOS? En wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een meertalige leerling? 

In deze workshop krijgt u kennis van de invloed van meertaligheid op de taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling bij een leerling met TOS en hoe je hier rekening mee kunt houden in het onderwijs. Ook bespreken we praktische adviezen om meertaligheid een plek te geven in de klas en voor advisering van ouders. Voor deze workshop heeft u voorkennis van TOS nodig.


Sale price€60,00
Meertaligheid - online
Meertaligheid - online

In deze e-learning leer je meer over taalverwerving in een meertalige opvoedingssituatie, meertaligheid bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, de diagnostiek bij meertaligheid, gewenste aanpak en adviezen.Sale price€55,00
Muziek, bewegen en TOS
Muziek, bewegen en TOS

In deze bijeenkomst ontdekken we op welke gebieden muziek kan helpen om de taalontwikkeling van (TOS) leerlingen te ondersteunen. Deelnemers leren de interactie met de TOS-leerling vanuit vijf ‘bewegingskenmerken’ (IMRO) te optimaliseren. Daarnaast gaan we in op de inzet van bewegend leren bij TOS-leerlingen. Deelnemers ontwerpen zelf een muziek- en bewegend leren activiteit om in hun eigen praktijk toe te passen.

Sale price€60,00
Masterplan geletterdheid - TOS
Masterplan geletterdheid - TOS

Van leerkrachten met kinderen met TOS in de klas vraagt het extra deskundigheid om het lees- en schrijfonderwijs TOS effectief en Evidence Informed vorm te geven. Het Masterplan Geletterdheid van Kentalis is een online module over leren lezen en schrijven samengesteld voor onder andere de doelgroep TOS. Het is ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

In deze scholing informeren we je over deze online module en gaan we praktisch aan de slag, zodat je direct de vertaalslag kan maken naar jouw onderwijspraktijk.


Sale price€60,00
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS
Leerstrategie voor de moderne vreemde talen voor jongeren met TOS

Jongeren met TOS (en taalzwakke jongeren) hebben niet alleen moeite met hun moedertaal, maar vaak ook met het leren van vreemde talen.

In deze cursus worden verschillende leerstrategieën aangeboden die het leren van alle moderne vreemde talen (en vaak ook van het Nederlands) voor deze jongeren kunnen vergemakkelijken.Sale price€60,00
Woordenschat bij kleuters met TOS
Woordenschat bij kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over de woordenschat van kleuters met TOS en krijg je praktische adviezen om hun woordenschat succesvol uit te breiden. Ook bij andere kinderen met een kleine woordenschat is deze aanpak helpend. 

Sale price€50,00
Voorlezen aan kleuters met TOS
Voorlezen aan kleuters met TOS

In deze e-learning leer je waarom voorlezen zo belangrijk is voor kleuters met TOS. Je krijgt tips en adviezen over welke aanpak helpend is om kinderen met TOS optimaal te laten profiteren van het voorlezen. 

Sale price€50,00
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS
Moeilijk verstaanbare kleuters met TOS

In deze e-learning leer je meer over problemen die je tegenkomt bij moeilijk verstaanbare kleuters met TOS. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen problemen met een fonetische en een fonologische oorzaak. Je krijgt tips en handvatten die het communiceren met moeilijke verstaanbare kleuters vergemakkelijken. 

Sale price€50,00
In gesprek met kleuters met TOS
In gesprek met kleuters met TOS

In deze e-learning leer je strategieën die je kunt toepassen tijdens gesprekken met kleuters met TOS.

Sale price€50,00
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS
Beginnende geletterdheid bij kleuters met TOS

In deze e-learning leer je welke problemen kleuters met TOS hebben bij het voorbereidend lezen en welke aanpak helpend is. 

Sale price€50,00
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders
Kleuterpakket voor ambulant begeleiders

Dit programma bevat alle 5 de modules van het Kleuterpakket en is bedoeld voor ambulant begeleiders die leerkrachten uit het regulier onderwijs begeleiden of coaches die leerkrachten in het speciaal onderwijs begeleiden.

Daarnaast bevat het programma een korte informatiemodule. Start altijd met het doorlopen van deze informatiemodule voordat je het Kleuterpakket gaat inzetten. Het biedt alle informatie en documenten die je nodig hebt om op de juiste wijze met het Kleuterpakket aan de slag te gaan. 

Sale price€300,00