Filters

25 - 48 van de 232 producten
C1 Normale Taalontwikkeling (deelmodule 1 Communicatie CMB) (NTOW)
C1 Normale Taalontwikkeling (deelmodule 1 Communicatie CMB) (NTOW)
Als je werkt met cliënten met een verstoorde communicatie vergeet je soms bijna hoe de communicatie zich normaliter ontwikkelt.
In deze module tonen we de vijf fases van een normale communicatie-ontwikkeling. Als je die normale ontwikkeling kent, heb je een belangrijke basis om de verstoorde ontwikkeling te begrijpen.
Sale price€55,00
C2 Interactie en Communicatie (deelmodule 2 Communicatie CMB) (ICMG)
C2 Interactie en Communicatie (deelmodule 2 Communicatie CMB) (ICMG)
Hoe kun jij als professional de situatie voor personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) veilig maken en op die manier één van de belangrijkste voorwaarden voor leren en ontwikkelen creëren? 
In deze module komen de belangrijkste principes daarvoor aan bod. Ze zijn ontleend aan ICB en ervaringsordening, en op die manier vormt deze module een goede opstap naar de ICB-cursus.
Sale price€55,00
C3 Inhoud en vormen (deelmodule 3 Communicatie CMB) (COMG)
C3 Inhoud en vormen (deelmodule 3 Communicatie CMB) (COMG)
Hoe kom je er achter óf jullie elkaar begrijpen? Hoe stem je vorm, inhoud en gebruik van je communicatie zó af op je leerlingen/cliënten, dat jullie elkaar begrijpen? De meest recente visie en inzichten die gebruikt worden binnen Kentalis zijn verwerkt in deze module.
Sale price€99,00
C4 Communicatie in de praktijk (deelmodule 4 Communicatie CMB) (MGKL)
C4 Communicatie in de praktijk (deelmodule 4 Communicatie CMB) (MGKL)
Je hebt in deel 1 tot en met 3 van de modules Communicatie CMB veel kennis opgedaan over communicatie bij personen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB). Je weet hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB. Maar wat betekent dat voor jouw dagelijkse contact met je leerlingen of cliënten? Je kunt deze module samenvatten als ‘omgaan met de communicatieve redzaamheid van jouw leerlingen of cliënten.
Sale price€99,00
CD Kinderliedjes met gebaren 1
CD Kinderliedjes met Gebaren 1
Een CD met 19 vrolijke kinderliedjes behorende bij de DVD Kinderliedjes met gebaren. Het is heel belangrijk om geschikte liedjes te zingen met kinderen. Zeker voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Sale price€10,00
CD Kinderliedjes met gebaren 2
CD Kinderliedjes met Gebaren 2
Een CD met 16 vrolijke themaliedjes behorende bij de DVD Kinderliedjes met gebaren. Het is heel belangrijk om geschikte liedjes te zingen met kinderen. Zeker voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Sale price€10,00
Charge (DBCHA)
Charge (DBCHA)
Je werkt met kinderen met Charge en naast een aantal uiterlijke kenmerken bemerk je ook specifieke gedragingen. Waarom hebben zij zoveel problemen met het doen van alledaagse dingen zoals eten, slapen, bewegen en communiceren, die voor anderen zo logisch en vanzelfsprekend zijn?
Sale price€125,00
Co-teaching (POCOT)
Co-teaching (POCOT)
Co-Teaching vormt een belangrijk onderdeel in het werken binnen de arrangementen. Het houdt in dat twee professionals samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas. Dankzij co-teaching is het mogelijk beter in te spelen op de onderwijsbehoefte van de leerling en is er tegelijkertijd sprake van coaching on the job.
Sale price€405,00
Coaching gebaren in de thuissituatie (COACH)
Coaching gebaren in de thuissituatie (COACH)

Je wordt in de thuissituatie gecoacht door een gebarendocent om wat je geleerd hebt in de gebarencursussen concreet toe te passen in je gezin. Ook leer je welke andere communicatiemiddelen er zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.

Prijs op aanvraag
Coco handpop
Coco Handpop

Coco handpop. De pop maakt het makkelijk om een gesprek of dialoog op gang te brengen.

Sale price€10,95
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij TOS - online (cseotos)
Wanneer je werkt of wilt werken met kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard, de ernst en de gevolgen van deze stoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis laten vaak sociaal emotionele problemen zien. Ook heeft een taalontwikkelingsstoornis gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. In deze module wordt besproken welke gevolgen TOS heeft voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.
Sale price€99,00
Cognitieve ontwikkeling - online (COGOW)
Cognitieve ontwikkeling - online (COGOW)
Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.

In deze module leer je hoe de cognitieve ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.
Sale price€55,00
Communicatie en Autisme (COMAU)
Communicatie en Autisme (COMAU)

In deze cursus richten we ons specifiek op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het regulier onderwijs en wordt de stoornis in communicatie en taalbegrip centraal gesteld. In de tweede bijeenkomst richten we ons op een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk.

Sale price€120,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 1. Congenitale doofblindheid en basisprincipes voor interventie
Communicatie en congenitale doofblindheid. 1. Congenitale doofblindheid en basisprincipes voor interventie
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Dit deel geeft ziende / horende partners inzicht in karakteristieke kenmerken van doofblindheid, wat dit betekent voor hun communicatie, voorwaarden, karakteristieke kenmerken van doofblindheid, leerstrategieën, een theoretisch kader en videobeelden op DVD. Het helpt de interactiepartner om de complexiteit van congenitale doofblindheid te doorgronden wat een voorwaarde is om samen met doofblinde personen echte sociale relaties te kunnen uitbouwen (co-creëren).
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 2. Contact en sociale interactie
Communicatie en congenitale doofblindheid. 2. Contact en sociale interactie
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Contact en omgang vraagt een hoge mate van sensitiviteit, inzichten en vaardigheden van communicatiepartners om tot harmonieuze interacties te komen, en van dyadische (jij & ik) tot triadische (jij, ik & het) interacties te komen. Met voorbeelden op DVD.

Het biedt theoretisch onderbouwde ondersteuning en praktische voorbeelden (DVD) hoe je met doofblinden in contact kunt komen en om een goed en harmonieus contact uit te bouwen. Ook bruikbaar voor gesprekken over sociale interactie onder professionals.
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 3. Betekenisgeving
Communicatie en congenitale doofblindheid. 3. Betekenisgeving
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Betekenisgeving gaat in op daarvoor essentiele aspecten als samen communiceren over gedeelde ervaringen; het ontstaan van gestes op basis van gedeelde ervaringen, narratieve structuren, betekenisgeving onderhandelen en de overgang naar de culturele taal.

De manier waarop de doofblinde persoon de wereld ervaart en de aspecen die hij tijdens zo'n ervaring selecteert vraagt een sensitieve houding van de partner. De kans om gestes achteraf te begrijpen wordt groter. Dit helpt bij het aanbieden van ervaringen.
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 4. Overgang naar de culturele taal
Communicatie en congenitale doofblindheid. 4. Overgang naar de culturele taal
Het boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. De taal die we observeren bij doofblinde personen zien we als een variant van de vele taalvormen. Casussen beschrijven negen wegen van taalontwikkeling en de toegang tot cultuur en taalvaardigheid via co-constructie. Het boek is bedoeld voor alle partners die betrokken zijn bij het communiceren met personen met congenitale doofblindheid. De partners krijgen inzicht hoe zij bij elke levenservaring en onderhandeling verbanden kunen stabiliseren en uitbreiden.
Sale price€30,00
Communicatie op eigen wijze
Communicatie op eigen wijze
Jezelf kunnen zijn en uitdrukken. Streven naar geluk en welzijn. Kennis vergaren en delen. Je begrepen voelen door anderen en erbij horen. Stuk voor stuk zijn dit aspecten die de kwaliteit van ons ‘menszijn’ bepalen. Wij mensen zijn relationele wezens. Het kunnen communiceren is daarbij van wezenlijk belang. Taal helpt bij de verbeelding en verklanking van die werkelijkheid en maakt die communiceerbaar. In dit boek worden tal van goede praktijkvoorbeelden besproken. Ze zijn interessant voor groepsleiders, diagnostici, behandelaars en leerkrachten van mensen waarbij verstandelijke beperkingen samengaan met (zeer) ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of gehoorproblemen, al dan niet vergezeld van stoornissen in het autistische spectrum.

LET OP! Voor dit product geldt een alternatieve bestelwijze. Het product is niet te bestellen via deze webshop. U bestelt dit product eenvoudig bij de reguliere boekhandel of Uitgeverij Acco.
Sale price€41,50
Communication and congenital deafblindness. 1. Congenital deafblindness and the core principles of intervention
Communication and congenital deafblindness. 1. Congenital deafblindness and the core principles of intervention
Part 1 describes how seeing and hearing partners, can try to understand deafblimdness better, the characteristic features and what these mean for the communication, prerequisits, learning strategies, a theoretical framework and video clips on dvd.

The series of booklets are written to inspire all partners involved in communication with deafblind persones. The booklets are intended to supplement the courses and the counselling available for the networks around each deafblind person.
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 2. Contact and social interaction
Communication and congenital deafblindness. 2. Contact and social interaction
To make contact and to keep in touch with each other in the world of proximity and touch requires high levels of sensitivity, special insights and skills of the sighted /hearing partner. Also to develop dyadic and tryadic interactions.
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 3. Meaning making
Communication and congenital deafblindness. 3. Meaning making
Meaning Making is about experiencing the world together and sharing experiences, how gestures emerge from bodily emotional experiences in the world, narratives, intervention strategies, the process of meaning making, negotiations and linguistic elements.
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
What we observe with regard to language in congenitally deafblind people is just a variation of language. Case studies describe nine different journeys through the development of communication and access to culture; a co-authored adventure.
Sale price€30,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit – Specialisatie: Communicatief Meervoudig Beperkt (CLRS4)
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit – Specialisatie: Communicatief Meervoudig Beperkt (CLRS4)
In deze cursus leer je concrete methoden waarmee je in staat bent om cliënten/leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.
Sale price€290,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit – Specialisatie: Doofblindheid (CLRS3)
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit – Specialisatie: Doofblindheid (CLRS3)
In deze cursus leer je om enkele concrete methoden toe te passen bij doofblinde cliënten/leerlingen om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.
Sale price€290,00