Filters

25 - 48 van de 217 producten
Cognitieve ontwikkeling - e-learning
Cognitieve ontwikkeling - e-learning

Wat is nou eigenlijk normaal gedrag en wanneer is het gedrag afwijkend? Om hierop antwoord te kunnen geven is het goed om te weten hoe de normale ontwikkeling van kinderen normaal verloopt. Dit helpt om vertraagd of verstoord gedrag te herkennen en te begrijpen.
In totaal zijn er vijf e-learnings beschikbaar waar wordt ingegaan op de normale en afwijkende ontwikkeling bij personen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Elke e-learning gaat in op een ander ontwikkelingsdomein (sociaal-emotioneel, lichamelijk en motorisch, cognitief, seksueel en zintuiglijk).

In deze e-learning leer je hoe de cognitieve ontwikkeling normaal gesproken verloopt en waar je extra rekening mee moet houden bij personen met CMB.


Sale price€55,00
Communicatie en autisme
Communicatie en autisme

In deze cursus richten we ons specifiek op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het regulier onderwijs en wordt de stoornis in communicatie en taalbegrip centraal gesteld.

In de tweede bijeenkomst richten we ons op een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk.


Sale price€120,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 1. Congenitale doofblindheid en basisprincipes voor interventie
Communicatie en congenitale doofblindheid. 1. Congenitale doofblindheid en basisprincipes voor interventie
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Dit deel geeft ziende / horende partners inzicht in karakteristieke kenmerken van doofblindheid, wat dit betekent voor hun communicatie, voorwaarden, karakteristieke kenmerken van doofblindheid, leerstrategieën, een theoretisch kader en videobeelden op DVD. Het helpt de interactiepartner om de complexiteit van congenitale doofblindheid te doorgronden wat een voorwaarde is om samen met doofblinde
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 2. Contact en sociale interactie
Communicatie en congenitale doofblindheid. 2. Contact en sociale interactie
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Contact en omgang vraagt een hoge mate van sensitiviteit, inzichten en vaardigheden van communicatiepartners om tot harmonieuze interacties te komen, en van dyadische (jij & ik) tot triadische (jij, ik & het) interacties te komen. Met voorbeelden op DVD.Het biedt theoretisch onderbouwde ondersteuning en praktische voorbeelden (DVD) hoe je met doofblinden in
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 3. Betekenisgeving
Communicatie en congenitale doofblindheid. 3. Betekenisgeving
Boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. Betekenisgeving gaat in op daarvoor essentiele aspecten als samen communiceren over gedeelde ervaringen; het ontstaan van gestes op basis van gedeelde ervaringen, narratieve structuren, betekenisgeving onderhandelen en de overgang naar de culturele taal.De manier waarop de doofblinde persoon de wereld ervaart en de aspecen die hij tijdens zo'n ervaring selecteert vraagt een
Sale price€30,00
Communicatie en congenitale doofblindheid. 4. Overgang naar de culturele taal
Communicatie en congenitale doofblindheid. 4. Overgang naar de culturele taal
Het boek bevat een DVD met good practise voorbeelden. De taal die we observeren bij doofblinde personen zien we als een variant van de vele taalvormen. Casussen beschrijven negen wegen van taalontwikkeling en de toegang tot cultuur en taalvaardigheid via co-constructie. Het boek is bedoeld voor alle partners die betrokken zijn bij het communiceren met personen met congenitale doofblindheid. De
Sale price€30,00
Communicatie in de praktijk: Communicatie 4 - e-learning
Communicatie in de praktijk: Communicatie 4 - e-learning

Je hebt in deel 1 tot en met 3 van de e-learnings Communicatie CMB (normale taalontwikkeling, interactie en communicatie en inhoud en vormen) veel kennis opgedaan over communicatie bij personen met een communicatieve meervoudige beperking. Je weet hoe de taalontwikkeling normaal gesproken verloopt en hoe deze anders kan verlopen bij personen met CMB. Sale price€99,00
Communicatie op eigen wijze
Communicatie op eigen wijze
Jezelf kunnen zijn en uitdrukken. Streven naar geluk en welzijn. Kennis vergaren en delen. Je begrepen voelen door anderen en erbij horen. Stuk voor stuk zijn dit aspecten die de kwaliteit van ons ‘menszijn’ bepalen. Wij mensen zijn relationele wezens. Het kunnen communiceren is daarbij van wezenlijk belang. Taal helpt bij de verbeelding en verklanking van die werkelijkheid en maakt
Sale price€41,50
Communication and congenital deafblindness. 1. Congenital deafblindness and the core principles of intervention
Communication and congenital deafblindness. 1. Congenital deafblindness and the core principles of intervention
Part 1 describes how seeing and hearing partners, can try to understand deafblimdness better, the characteristic features and what these mean for the communication, prerequisits, learning strategies, a theoretical framework and video clips on dvd.The series of booklets are written to inspire all partners involved in communication with deafblind persones. The booklets are intended to supplement the courses and the
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 2. Contact and social interaction
Communication and congenital deafblindness. 2. Contact and social interaction
To make contact and to keep in touch with each other in the world of proximity and touch requires high levels of sensitivity, special insights and skills of the sighted /hearing partner. Also to develop dyadic and tryadic interactions.
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 3. Meaning making
Communication and congenital deafblindness. 3. Meaning making
Meaning Making is about experiencing the world together and sharing experiences, how gestures emerge from bodily emotional experiences in the world, narratives, intervention strategies, the process of meaning making, negotiations and linguistic elements.
Sale price€30,00
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
Communication and congenital deafblindness. 4. Transition to the cultural language.
What we observe with regard to language in congenitally deafblind people is just a variation of language. Case studies describe nine different journeys through the development of communication and access to culture; a co-authored adventure.
Sale price€30,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: CMB
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: CMB

In deze training maak je kennis met een aantal methoden (Hallo ik, Ik-project, Toolkit Totale Communicatie lichaam & seksualiteit, Leerlijnen Relaties en seksualiteit CMB) waarmee je in staat bent om cliënten/leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.  

Sale price€290,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Doofblindheid
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Doofblindheid

In deze training maak je kennis met een aantal methoden (Hallo ik, Ik-project, Toolkit Totale Communicatie lichaam & seksualiteit, Leerlijnen Relaties en seksualiteit bij DB) waarmee je in staat bent om cliënten/leerlingen met doofblindheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit.

Sale price€290,00
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Hallo ik
Communiceren over lichaamsbeleving, relaties en seksualiteit: Hallo ik

In deze training leer je hoe je met de methode ‘Hallo ik’ cliënten en leerlingen met een communicatieve beperking kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot het lichaam, relaties en seksualiteit. 

Sale price€290,00
ComVoor
ComVoor

De ComVoor is een handelingsgericht instrument. Het beoogt een nauwkeurige indicatiestelling van communicatieve interventies. Het gaat daarbij vooral om ondersteunende communicatie. Deze cursus is een voorwaarde om de ComVoor af te mogen nemen.
De ComVoor is primair ontwikkeld voor mensen met autisme die niet of slechts beperkt verbaal communiceren. Desgewenst kun je hem ook toepassen bij mensen met andere communicatieproblemen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. De ondergrens ligt rond een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf maanden; de bovengrens rond een ontwikkelingsleeftijd van zestig maanden. De ComVoor is zowel geschikt voor kinderen als volwassenen.

Prijs op aanvraag
ComVoor Visueel
ComVoor Visueel

De ComVoor is in de klinische praktijk zeer waardevol gebleken voor de indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij mensen met autismespectrumstoornis. Het instrument werd in de praktijk echter ook toegepast bij mensen met een visuele beperking, terwijl daar in de ontwikkeling geen rekening mee was gehouden. De ComVoor-V is een aanpassing van de ComVoor, waarbij de testmaterialen, de gebruikte communicatiemiddelen, de interpretatie van de resultaten en de interventiestrategieën zijn aangepast aan personen met een visuele beperking.

Sale price€115,00
Conceptondersteunende Communicatie, handleiding voor professionals
Conceptondersteunende Communicatie, handleiding voor professionals
Deze handleiding beschrijft hoe Conceptondersteunende Communicatie als interventie kan worden ingezet door professionals, bij kinderen van 2 tot 6 jaar oud met autisme of waarbij sprake is van een zeer sterk vermoeden van autisme. Klik hier om de PDF te downloaden
Gratis
Conversatiecursus ik vind...
Conversatiecursus ik vind...

In deze korte maar krachtige cursus, die na Tussenstap 2 gevolgd kan worden, komen onderwerpen en thema's aan de orde die je zelf inbrengt en samen met een medecursist voorbereidt. Je leert onder andere strategieën om op een juiste manier in NGT standpunten te formuleren en te beargumenteren.

Sale price€203,00
Dagritmekaarten Jules voor TOS (pdf)
Dagritmekaarten Jules voor TOS (pdf)
De dagritmekaarten die gebruikt worden binnen de vroegbehandeling van Kentalis zijn nu gratis in pdf beschikbaar voor ouders en kinderopvangorganisaties. De kaarten kunnen gebruikt worden om kinderen, thuis of op de groep, structuur te bieden gedurende de dag en zijn verdeeld over zes categorieën: • Dagelijkse activiteiten groep en thuis • Dagelijkse activiteiten groep • Dagelijkse activiteiten thuis • Spelmateriaal
Gratis
De impact van TOS op het leven van een student -  mbo
De impact van TOS op het leven van een student - mbo

In deze online meeting ontdek je wat TOS voor impact heeft op de MBO-student. De deelnemers ervaren wat voor invloed TOS kan hebben op het MBO. Er worden vragen beantwoord die we vaak tegenkomen in de begeleiding. Door stellingen kunnen we met elkaar in discussie. Deze stellingen zijn afgestemd op jouw vragen die je voor deze meeting hebt ingeleverd. Een ervaringsdeskundige doet mee aan deze online meeting. Kortom: we wisselen kennis & ervaringen uit over het onderwijs geven aan studenten met TOS.


Sale price€30,00
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit

De cultuur en identiteit van doven en slechthorenden, welk beeld heb je daarbij? Wat verstaan we er nu eigenlijk precies onder? Een essentieel thema voor jou als professional bij de ondersteuning van dove en slechthorende kinderen en jongeren in hun zoektocht naar  hun culturele identiteit. Aan de hand van allerlei filmmateriaal, interviews, artikelen en praktijkopdrachten verdiep je je in dit boeiende onderwerp.

Dit programma bestaat uit een e-learning en een klassikale bijeenkomst.


Sale price€140,00
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit - online
De wereld van doven en slechthorenden: Cultuur en identiteit - online

Dovencultuur, ongetwijfeld heb je daar al vaker over gehoord. Maar wat verstaan we er nu precies onder? Op de vraag wat dovencultuur is, valt niet een eenduidig antwoord te geven. In deze online module worden aan de hand van boeiend filmmateriaal, interviews en interessante artikelen de verschillende aspecten van dovencultuur belicht.

Sale price€99,00
De wereld van doven en slechthorenden: D/SH-beleving
De wereld van doven en slechthorenden: D/SH-beleving

Tijdens de D/SH-beleving, word je ondergedompeld in de wereld van doven en slechthorenden. Je gaat een aantal belevingsoefeningen doen waardoor je aan den lijve ervaart wat de impact kan zijn van minder goed horen. Door in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige krijg je inzicht in wat het kan betekenen om verminderd te horen en de invloed daarvan op de leefwereld. Deze inzichten kunnen heel ondersteunend zijn bij de afstemming in het contact met dove en slechthorende cliënten en leerlingen.


Sale price€195,00